Laszlo Alexandru: Al 10-lea si ultim e-LEONARDO

Ultimul număr din E-Leonardo (18/2012) cuprinde o amplă şi diversificată paletă de contribuţii. Laszlo Alexandru semnează editorialul La capăt de drum (în română, engleză şi italiană), precum şi o serie de reflecţii polemice despre literatura română: Play back, La dreapta-mprejur! (despre Gheorghe Grigurcu), Domnul T. (despre Tudor Vianu), Sara pe deal Buciu răsună cu jale (despre monografia pe care Marian Victor Buciu i-o dedică lui Nicolae Manolescu.
Patrizio Trequattrini e prezent cu o serie de proze scurte, în italiană şi în traducere română (Scrisoare către o iubită, Femeile din Cluj, Scrisoare deschisă). Alte pagini de proză sînt oferite de Ovidiu Pecican (Confesional), Alexandru Jurcan (Aruncarea sutienelor la gunoi, Un rol masiv, Gabry şi mătuşa cehoviană) şi Cristina Nemerovschi (Cum am ars-o o lună ca scriitor de succes). O serie de poezii ale lui Dan Dănilă sînt transpuse în limba italiană (Silenzio, La bocca della verità, Motivi, Giorni e notti, La poesia).
 
Ana Bazac analizează Publicitatea: de la principiul kantian la deformarea mercantilă şi se întreabă, într-un eseu de filosofie optimistă, dacă Vrem într-adevăr să trăim la ţară?. Chris Lawson descrie o interesantă problemă de istorie literară în Europa Centrală: A Hamlet in Poland – the Silesian quarto and Elizabeth of Bohemia. Victor Şonea se apleacă asupra capodoperei lui Leonardo da Vinci, Gioconda sau elogiu vieţii, şi urmăreşte minuţios înrudirile tematice dintre Lamartine şi Eminescu.
 
Continuă recuperarea textelor publicistice de impact, tipărite de Mihail Sebastian în Cuvîntul din perioada interbelică: Peşti cu număr de ordine, Dunicowski, un simbol, Bravo, d-le Eftimiu!, Ion Trivale, Un “De profundis” vesel. Vlad Solomon scrie despre Comerţ cu evrei pe ruta Bucureşti-Ierusalim, se întreabă dacă sînt Avangardiştii evrei, “venetici sau români? şi oferă o alegorie Despre biciclişti.
 
Laszlo Alexandru şi Ovidiu Pecican dialoghează în legătură cu Structura Purgatoriului, iar primul publică şi textul conferinţei sale Cu Dante în Purgatoriu. Sînt incluse o serie de eseuri ale lui Laszlo Alexandru pe tema celui mai semnificativ poet italian: Un joc de cuvinte la Dante, Proba traducerii, Şantier dantesc, Dante şi gîndirea “politic corectă”, “Dolce stil novo” n-a existat?, Urmaşii lui Dante, Personaje danteşti, Un exemplu de simetrie la Dante.
 
Augustin Tătar prezintă o selecţie de lucrări grafice realizate pe computer (Genesis). Laszlo Alexandru scrie despre filmul lui Joachim Trier, Oslo, 31 august, precum şi despre imaginea cinematografică a capitalei italiene: Roma, de la Fellini la Woody Allen. Acelaşi autor compară, în Roman – film – teatru, trei faţete ale unei singure lucrări artistice, cartea La vie devant soi a lui Romain Gary.
 

Cu acest bogat sumar, după zece ani de activitate, revista E-Leonardo îşi încetează apariţiile. Toate cele 18 numere ale sale rămîn pe site-ul www.eleonardo.tk la dispoziţia publicului interesat de fenomenul artistic. Sperăm că, prin iniţiativa noastră, am oferit noi căi de meditaţie şi expresie în domeniul cultural, am înviorat peisajul românesc de profil şi l-am făcut mai cunoscut peste hotare. Să auzim de bine!

 

 

Opiniile exprimate în textele publicate  nu reprezintă punctele de vedere ale editorilor, redactorilor sau ale membrilor colegiului redacţional. Autorii îşi asumă întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor.

Comentariile cititorilor sunt moderate de către redacţie. Textele indecente şi atacurile la persoană se elimină. Revista Baabel este deschisă faţă de orice discuţie bazată pe principii şi schimbul de idei.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *