Andrea Ghiţă: HRAMUL LUMINĂTORULUI în ORAŞUL ARMENESC

De Sfântul Grigore Iluminatorul se deschid larg porţile casei parohiale armeano-catolice din Gherla pentru a primi pelerinii armeni, sosiţi din Transilvania, Moldova, Muntenia şi Dobrogea, din Ungaria, Franţa sau îndepărtata ţară mamă – Armenia. Gazde desăvârşite, armenii gherleni, cu mic cu mare, pregătesc sărbătoarea de Sfântul Grigore Iluminatorul cu luni înainte, străduindu-se să le ofere pelerinilor hrană trupească şi sufletească. Curând bat clopotele chemând la liturghia festivă. Lumea traversează strada către maiestuoasa catedrală barocă. Alaiul sărbătoresc condus de armencele îmbrăcate în costume populare, însoţite de copiii ministranţi în straie albe, se încheie cu prelaţii în odăjdii sărbătoreşti. În biserica ticsită de pelerini, răsună orga şi începe serviciul divin festiv, de hramul Sfântului Grigorie Iluminatorul, celebrat necontenit, de aproape trei sute de ani, atât în vremuri glorioase şi prospere, cât şi în cele de restrişte şi sărăcie. Gherlenii şi oaspeţii lor se împărtăşesc din frumuseţea cântecelor bisericeşti armene şi-şi limpezesc sufletele fraternizând sub bolţile frumoasei catedrale în care la loc de cinste se află altarul Luminătorului.Read more…