Andrea Ghiţă: STEAG LEGIONAR şi ÎNDEMNURI ANTISEMITE în BURICUL BUCUREŞTIULUI

Cu câteva zile în urmă, Aurel Vainer, preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România şi deputatul minorităţii evreieşti în Parlamentul României, dădea publicităţii o declaraţie politică, semnalând că „în ultima vreme, în Bucureşti şi în unele localităţi din ţară, dar şi pe internet, apar şi se menţin mesaje care contravin flagrant prevederilor acestei Legii nr. 107/2006 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.” Afişul din staţia de metrou de la Piaţa Romană, fotografiat ieri 18 martie, vine să confirme cele cuprinse în declaraţia politică şi să ne stârnească îngrijorarea.

 

Cu câteva zile în urmă, Aurel Vainer, preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România şi deputatul minorităţii evreieşti în Parlamentul României, aducea în atenţia parlamentului următorul text:

 

Declaraţie Politică

 

privind încălcări ale Legii nr. 107/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii

Domnule Preşedinte al Camerei Deputaţilor,

Doamne Deputate şi Domni Deputaţi,

Având calitatea de deputat, în Parlamentul României, ca reprezentant al Minorităţilor Naţionale, al evreilor, doresc, pe această cale, să vă aduc la cunoştinţă constatări recente de încălcare a prevederilor Legii nr. 107/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.

Deşi prin această reglementare legislativă cu un caracter reparatoriu şi preventiv, privind Holocaustul din România anilor 1940-44, în ultima vreme, în Bucureşti şi în unele localităţi din ţară, dar şi pe internet, apar şi se menţin mesaje care contravin flagrant prevederilor acestei legi.

În mod concret, doresc să atrag atenţia asupra următoarelor stări de fapt :

  • În Bucureşti, pe str. Iacob Negruzzi nr.22, sector 1, flutură steagul legionar.
  • În plus, există o firmă cu inscripţia “Mişcarea Legionară”, pe fondul verde, adică al culorii larg acceptate de această mişcare. Tot acolo, există afişate pe panouri distincte, pe fond verde : “Garda de Fier, trecut – prezent – viitor” şi “Legiunea în imagini”.
  • În Pasajul Universitate, din Bucureşti, sunt distribuite trecătorilor prospecte de promovare a turismului în zona Municipiului Moreni, intitulate “REDESCOPERĂ FLACĂRA PETROLULUI”, care poartă siglele Uniunii

Europene, Guvernului României, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Instrumente Structurale 2007-2013. Pe verso-ul prospectului, la obiectivele turistice “Resursele naturale şi antropice din zonă / Locuri de vizitat”, este menţionată Crucea Legionarilor.

Este evident că, în ambele cazuri, raportându-ne la prevederile Legii 107/2006 este vorba de încălcarea art. 2 litera b care stipulează “prin simboluri fasciste, rasiste sau xenofobe se înţelege : drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne, care promovează ideile, concepţiile sau doctrinele prevăzute la lit.a).

Întrucât la art.7 din Legea 107/2006 se prevede că “În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 3-6 urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror,” solicităm, pe această cale Ministerului Public să intervină, cu urgenţă, pentru a înlătura situaţiile semnalate în prezenta Declaraţie Politică.

Vă rog, Stimaţi Deputaţi, să primiţi această declaraţie politică, în care se regăseşte cerinţa expresă de aplicare în viaţă a prevederilor unei legi adoptate de Parlamentul României.

Deputat

Dr. Aurel Vainer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afişul de la staţia de metrou de la Piaţa Romană, fotografiat ieri,18 martie 2013, vine să confirme încă o dată cele cuprinse în declaraţia politică şi să ne stârnească îngrijorarea.                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Opiniile exprimate în textele publicate  nu reprezintă punctele de vedere ale editorilor, redactorilor sau ale membrilor colegiului redacţional. Autorii îşi asumă întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor.

Comentariile cititorilor sunt moderate de către redacţie. Textele indecente şi atacurile la persoană se elimină. Revista Baabel este deschisă faţă de orice discuţie bazată pe principii şi schimbul de idei.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *