Eva Galambos: SIONISM -TRECUT, PREZENT ŞI PERSPECTIVE

În condiţiile în care, viitorul şi supravieţuirea  poporului evreu din Israel şi din Diaspora, inclusiv ale Statului Evreu întâmpină obstacole serioase şi ameninţătoare, Asociaţia  Sionistă din România s-a gândit că ar fi foarte utilă o dezbatere despre rolul sionismului în secolul XXI. Participanţii la  „Pegisha – Chaf-Tet be November” – de la Braşov (29 noembrie-1 decembrie a.c.) au încercat, în măsura posibilităţilor, să dea răspuns la aceste probleme. Dezbaterile au marcat cele mai importante momente ale istoriei sionismului şi creării Statului Israel…

În condiţiile în care, viitorul şi supravieţuirea  poporului evreu din Israel şi din Diaspora, inclusiv ale Statului Evreu întâmpină obstacole, problemele fiind din ce în ce mai serioase şi ameninţătoare, (antiisraelism şi antisemitism crescând, boicotarea Israelului, recunoaşterea Statului Palestina fără negocieri), Asociaţia  Sionistă din România s-a gândit că ar fi foarte utilă o dezbatere despre rolul sionismului şi capacitatea lui de a face faţă provocărilor secolului XXI. Participanţii la  „Pegisha –Chaf-Tet be November” –de la Braşov (29 noembrie-1 decembrie a.c.), membri şi nemembri ai Asociaţiei Sioniste, evrei şi simpatizanţi ai evreilor, au încercat, în măsura posibilităţilor, să dea răspuns la aceste probleme. Dezbaterile au marcat cele mai importante momente ale istoriei sionismului şi creării Statului Israel şi dificultăţile cu care se confruntă la ora actuală, ale căror izvoare se găsesc în însăşi istoria Statului Evreu  iar multe dintre ele nu pot fi, cel puţin deocamdată, soluţionate.

Participanţi din  generaţii diferite

Ing. Tiberiu Roth, în dubla sa calitate de preşedinte al Comunităţii evreilor din Braşov şi preşedinte al Asociaţiei Sioniste din România, împreună cu echipa sa au fost gazdele excelente ale celor peste 100 de participanţi din numeroase comunităţi. De menţionat că problemele au fost abordate şi prin interpretare biblică, aspectul teologic căpătând un loc important prin prelegerea şi intervenţiile rabinului Zwicka Kfir, un foarte bun cunoscător atât al realităţilor Torei cât şi ale Israelului de astăzi.

Având inclus în program şi Şabatul, au fost organizate ceremoniile de Kabalat Şabat şi Havdala  la frumoasa şi impozanta sinagogă din Braşov.. De altfel, într-una din luările sale de cuvânt, ing. Tiberiu Roth ne-a prezentat o scurtă istorie a comunităţii braşovene şi a sinagogilor din oraş.

Tiberiu Roth, primind medalia “Filderman”

Un moment solemn s-a desfăşurat în incinta lăcaşului de cult când. preşedintele FCER, deputat dr. A.Vainer a conferit medaliile „W. Filderman” preşedintelui comunităţii braşovene, ing. Tiberiu Roth şi preşedintelui comunităţii din Arad, ing. Ionel Schlesinger. Distincţiile au fost acordate pentru activitatea meritorie depusă de aceşti doi lideri, printre cei mai vechi conducători de comunităţi.

Ionel Schlesinger, primind Medalia “Filderman”.

Cele cinci paneluri care s-au desfăşurat în zilele de 30 noiembrie şi 1 decembrie au abordat momentele determinante ale istoriei Israelului, ale căror consecinţe se resimt şi astăzi. Primul panel a fost dedicat planului de partajare ONU, cu accent pe votul din 29 noiembrie 1947. Ing. Tiberiu Roth a subliniat importanţa votului ONU care a oferit girul internaţional pentru crearea statului. Acest obiectiv a reprezentat marea problemă a mişcării sioniste în condiţiile în care, după Holocaust, cei mai mulţi dintre supravieţuitorii lagărelor naziste nu aveau unde să se ducă. Marco Katz (Centrul de Monitorizare a Antisemitismului din România), a completat prelegerea prezentând deciziile legate de partajarea Palestinei. Cel de-al doilea panel a fost consacrat Războiului de Independenţă. Înaintea abordării temei de către ing. Roby Roth şi Valer Plugaru, sociologul israelo-român Yitzhak Miron a făcut o analiză  a emigraţiei româneşti în Israel începând de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi până în anii 70 ai secolului trecut.

Rabinul Zvika Kfir şi Roby Roth participând la dezbateri

Războiul de şase zile şi consecinţele acestuia, schimbarea de paradigmă au fost temele celui de-al treilea panel la care au participat B.Silberstein , Erwin Şimşensohn şi Eva Galambos. Un alt panel a abordat problema refugiaţilor palestinieni, moderator fiind Marius Marcovici. O interesantă expunere a fost prezentată de ing. Ionel Schlesinger legată de etapele şi procedeele de negociere a problemelor conflictuale. Aplicabilitatea schemei este generală. Ultimul panel – al cincilea – a adus în faţa participanţilor două personalităţi cunoascute şi îndrăgite – perechea dr. Lya Benjamin-istoric şi dr. Hary Kuller, etnosociolog. Lya Benjamin a venit cu o noutate absolută – imagini despre Palestina, publicate în perioada 1936-1941 în revista mişcării sioniste, „Palestina”, din Bucureşti. Interesant a fost că această publicaţie a apărut chiar şi în perioada în care presa evreiască era interzisă. În paginile ei s-au regăsit articole şi imagini despre dezvoltarea Palestinei din toate punctele de vedere, despre contribuţia emigraţiei româneşti şi mişcările politice îndreptate împotriva Cărţii Albe. Hary Kuller a lansat ipoteza întârzierii istorice a formării statului evreu.

De menţionat că toate panelurile au fost interactive, au fost urmate de intervenţii ale participanţilor, de întrebări, opinii, discuţii în contradictoriu. Nici un minut participanţii nu s-au plictisit, şi au avut posibilitatea să cunoască lucruri şi abordări noi legate de subiectele prezentate. De asemenea, s-a conturat clar rolul determinant al mişcării sioniste care nu şi-a pierdut menirea, nici după crearea statului evreu.

În acest context, ing. Tiberiu Roth, preşedintele Asociaţiei Sioniste din România, a lansat un apel pentru întărirea activităţii organizaţiei şi pentru mobilizarea membrilor. El a arătat că din discuţiile care au fost purtate  în cadrul simpozionului, a reieşit necesitatea de a lărgi și a reîmprospăta rândurile membrilor activi ai Asociației. În acest sens a propus să se costituie un Consiliu General al Asociaţiei Sioniştilor din România, format din 31 de membri. Tiberiu Roth a cerut de asemenea iniţierea de convorbiri cu reprezentanții organizațiilor evreiești din România, ”ca urmând modele de colaborare și conlucrare practicate la nivel internațional, să se refacă un forum sau parteneriat bazat pe consultare şi consens, pentru coordonarea unor acțiuni, mai cu seamă, a celor de susținere  a Statului Israel”.

Fotografii prin bunăvoinţa lui Laci Antal (www.lacifoto.eu)

Opiniile exprimate în textele publicate  nu reprezintă punctele de vedere ale editorilor, redactorilor sau ale membrilor colegiului redacţional. Autorii îşi asumă întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor.

Comentariile cititorilor sunt moderate de către redacţie. Textele indecente şi atacurile la persoană se elimină. Revista Baabel este deschisă faţă de orice discuţie bazată pe principii şi schimbul de idei.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *