Daniel

Oamenii au nevoie de piscuri  de munți  spre care să-și ridice privirea, piscuri pe care să le urce.  Oamenii au nevoie de piscuri umane pe care să le observe, să le înțeleagă şi să le urmeze.

Nevoia de piscuri umane este cu atât mai mare cu cit problemele la care trebuie făcut fața sunt mai complexe, iar această nevoie se poate folosi şi de puterea imaginației pentru a crea personaje – piscuri.

Un personaj real pentru unii dar imaginar pentru alții a fost proorocul Daniel ( vezi Biblia ), dar o controversă pe această temă nu are nici-o relevanță; importante sunt însușirile atribuite personajului –un virtuos neîntrecut în evlavie, respect față de lege, vizionar, autor a numeroase fapte bune.

Neîndoios că astfel  de oameni există printre noi, iar atitudinea lor în cursul unor viitoare evenimente deosebite le va pune în lumină adevărata valoare.  Sunt convins că puțini  dintre contemporanii  lor  au știut să-i aprecieze corect, înainte de evenimentele aduse de cel de al Doilea Război Mondial,  pe cei pentru care a fost sădit câte un copac la Ierusalim pentru faptele lor  (aşa numiții “drepți  între popoare “  care, cu riscul vieții lor, au salvat evrei de urgia nazistă).

Probabil că în zilele noastre  nu sunt suficient  de apreciați, pentru motivația lor, cetățenii ne-israelieni  care participă la programul MACHAL  ( acronim pentru “ voluntari din străinătate“, efectuând serviciul militar în armata israeliană ). Motivația – adeziunea totală la valorile americane – a  unuia dintre ei,  e exprimată  cel mai bine de  propriile lui cuvinte: “ America este unică pentru că, spre deosebire de alte țări, caracterul nostru național e definit nu de apartenența etnică, religioasă sau culturală, ci de încrederea noastră în libertate, într-un guvern reprezentativ şi în egalitate în fața legii. Noi suntem unici în voința noastră de a apăra aceste valori. Pentru orice american, protejarea acestor binecuvântări, de care are parte,  este cea mai înaltă formă de patriotism. Statul Israel  este singurul stat din Orientul Apropiat care aderă la aceleași principii ca America. Apărând, de forţele intlerante şi extremiste, singurul stat din regiune cu o societate liberă, democratică, pluralistă,  îmi dă oportunitatea de a proteja valorile dragi Americii…A proteja Israelul  înseamnă să lupți împotriva celor care ar dori America distrusă… “ ( Daniel Flesh  în Commentary /  February 1, 2015 ).  Acest Daniel va fi indiscutabil un “pisc“  dacă vremurile o vor cere, el fiind plămădit din același aluat  ca “drepții între popoare“.

Societatea umană se confruntă cu probleme al căror număr şi complexitate sporește de la an la an.  Din păcate, S.U.A. nu mai pot determina cursul evenimentelor pe plan mondial așa cum o puteau face după al Doilea Război Mondial; nu mai au nici capacitatea şi nici determinarea necesară.  În urma cu 75 de ani ponderea  GDP  American în economia mondială era de peste 50%, azi fiind în jur de 17% ; pe atunci populația Americii era mai omogenă , fiind mult mai atașată principiilor şi valorilor americane – marele  aflux de imigranți  legali şi ilegali  (peste 60 de milioane în ultimii 50 de ani) a adus mari schimbări în structura  şi caracteristicile populației  americane, modificări inerente, dacă se ia în considerare că acești imigranți  au fost acceptați nu pe criterii de calificare profesională  (ca în Australia, Canada ) ci pe criteriul gradului de rudenie  şi că după imigrare, peste 50% au devenit asistați sociali ( iată și ceva hilar – numărul de imigranți din Somalia îl intrece  pe cel  din Australia ).

Sporirea  problemelor economice aduce frământări sociale şi tensiuni între state; toate la un loc și fiecare în parte  fac societatea mult mai vulnerabilă şi mai usor de penetrat de către Răul care preferă  o subminare din interior, împingând-o spre distrugere pe un drum pavat cu intenții pretins pozitive.  Această deghizare nu a fost folosită de Hitler în “ Mein Kampf “ ; traducătorii cărții în limba franceză remarcau  în prefață că ideile şi intențiile lui Hitler ( idei revanșarde, intenții de e extindere a “ spațiului vital “,violentul  anti-Semitism ) ar fi trebuit luate în considerare deosebit de serios, odată ce acesta devenise cancelarul Germaniei.  Istoria poate servi  un avertisment pentru cine vrea sa audă  dar nu oferă şi o protecţie.

Pădurea “ drepților între popoare  “ de la Ierusalim  e un avertisment; pentru viitor e nevoie  de o “ pădure de drepți  / Danieli  în miscare “ ca aceea care a înlăturat Răul întruchipat de Macbeth ( vezi Shakespeare ).

Ivan Klein. / N.Y.

 

 

Opiniile exprimate în textele publicate  nu reprezintă punctele de vedere ale editorilor, redactorilor sau ale membrilor colegiului redacţional. Autorii îşi asumă întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor.

Comentariile cititorilor sunt moderate de către redacţie. Textele indecente şi atacurile la persoană se elimină. Revista Baabel este deschisă faţă de orice discuţie bazată pe principii şi schimbul de idei.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *