Nicolae Kallós: MEMENTO – o REVISTĂ (nu chiar) EFEMERĂ

Memento se întitula buletinul-revistă al asociației despre care am scris în BAABEL precedent. Primul număr a apărut în aprilie 1995, la a cincizecea aniversare a auto-eliberării lagărului nazist Buchenwald, ultimul,al 20-lea, în 2005. Avea 16 pagini, în formatul revistelor ilustrate de astăzi. In colofoniul de sub pagina 16. scria:Memento. Buletin al asociației ”Memento Buchenwald”- România apare periodic și se distribuie gratuit membrilor și prietenilor asociației. Director: Dr. Petru Mureșan, președintele asociației. Redactor responsabil: Nicolae Kallós. Redactor: Vasile Grunea (în ultimul număr numele acestuia apare deja în chenar).

Revista publica articole, eseuri, poezii, fragmente din cărți , mesaje, scrisori, ilustrații, lucrări grafice, știri ale asociației. Materialele erau scrise în limbile română, maghiară, germană, franceză și engleză, tematica lor corespunzând întocmai scopurilor formulate în statutul asociației: amintiri și evocări din lagărele de concentrare naziste, cuvântări la comemorările de 11 aprilie și ziua holocaustului, luări de atitudine etc.Read more…