Nicolae Kallós: MEMENTO – o REVISTĂ (nu chiar) EFEMERĂ

Memento se întitula buletinul-revistă al  asociației despre care am scris în BAABEL precedent. Primul număr a apărut în aprilie 1995, la a cincizecea aniversare a auto-eliberării lagărului nazist Buchenwald, ultimul,al 20-lea, în 2005. Avea 16  pagini, în formatul revistelor ilustrate de astăzi. In colofoniul de sub pagina 16. scria:Memento. Buletin al asociației ”Memento  Buchenwald”- România apare periodic și se distribuie gratuit membrilor și prietenilor asociației. Director: Dr. Petru Mureșan, președintele asociației. Redactor responsabil: Nicolae Kallós. Redactor: Vasile Grunea (în ultimul  număr numele acestuia apare deja în chenar).

Revista publica articole, eseuri, poezii, fragmente din cărți , mesaje, scrisori, ilustrații, lucrări grafice, știri ale asociației. Materialele erau scrise în limbile română, maghiară, germană, franceză și engleză, tematica lor corespunzând întocmai scopurilor formulate în statutul asociației: amintiri și evocări din lagărele de concentrare naziste, cuvântări la comemorările de 11 aprilie și ziua holocaustului, luări de atitudine etc.

Iată o listă (selectivă) a celor care au semnat în revistă articole și eseuri:

Dan Vasile, Fey László, Fodor Sándor, Gáll Ernő, Andrea Ghiță, Ladislau Gyémánt , Kallós Nicolae, Lászlóffy Aladár, Lampel Gabriel (Fr.), Létay Lajos, Lustig Oliver, Camil Mureșan, Petru Mureșan, Nagy Zsuzsanna (Rom. Germ.), Nussbaum László, Maria Radosav, Ludovic Rațiu, Andrei Roth, Rosenfeld Miklós (Isr.), Andrew Savin (Canada), Székely Vasile, Szilágyi Júlia, Andre Weiss (SUA).

Poezii: Vasile Grunea, Offer Yoseph(Isr.), Tristan Ianco (Carol Iancu) 

 Fragmente din cărțile lui: Gheorghe Bodea, Braham L. Randolph, Gáll Ernő, Goldhagen Daniel Jonah, Faludi Éva, Raul Hilberg, Imre Kertész, Mózes Teréz, Offer Yoseph, Primo Levi, Michael Shafir, Jorge Semprun, Aurel Socol.

 (O scurtă remarcă: într-un relativ recent interviu Imre Kertész spunea, printre altele, că nu-i prea plac cărțile lui Semprun. E dreptul lui. Nu sunt critic literar, cred însă că în ceea ce privește redarea realităților, a ”vieții” și morții, a atmosferei din Buchenwald, cartea laureatului Nobel nici nu se apropie de cele ale lui Semprun.)

Ilustrații: Marcel Iancu, Lövith Egon, desene şi grafică semnate de deținuți polonezi și francezi. 

Numerele de revistă au fost expediate membrilor și simpatizanților din România, Ungaria, Germania, Franța, Elveția, Israel, Canada și SUA. Am avut schimburi regulate cu revistele soră Le Serment din Franța și Die Glocke von Ettersberg din Germania.

Nu pot încheia aceste adnotări succinte fără să amintesc aici numele clujeanului-israelian Paul Schveiger. Semnalări ale Buletinului nostru am avut mai multe, Dumnealui însă a publicat recenzii (de fapt veritabile eseuri) despre fiecare număr al buletinului în reviste de limba română din Israel. Pentru calda simpatie și deosebită empatie îi mulțumim și de această dată, și pe această cale.

 

 

Opiniile exprimate în textele publicate  nu reprezintă punctele de vedere ale editorilor, redactorilor sau ale membrilor colegiului redacţional. Autorii îşi asumă întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor.

Comentariile cititorilor sunt moderate de către redacţie. Textele indecente şi atacurile la persoană se elimină. Revista Baabel este deschisă faţă de orice discuţie bazată pe principii şi schimbul de idei.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *