Inaugurarea Spitalului Evreiesc din Cluj*

Duminică  10  noiembrie  a  avut  loc  la  Cluj  inaugurarea  solemnă  a  spitalului  evreiesc.  Solemnitatea  a  avut  loc  în  curtea  spitalului. Au  luat  parte,  pe  lângă  reprezentanţii  autorităţilor  locale,  delegaţi  ai  organizaţiilor  evreieşti  din  Ardeal  şi  din  Vechiul   Regat. Au  participat   şi  neevrei  care  au  ţinut  să  ia  parte  la  inaugurarea  unei  instituţii  de  bine  obştesc  ridicată  din  iniţiativă  particulară  evreiască.

Pe  o tribună  construită  în  mijlocul  curţii  şi  împodobită  cu  tricolorul  românesc  şi  cu  alb  albastru  au  luat  loc  reprezentanţii  autorităţilor, conducătorii  spitalului  şi  delegaţii  organizaţiilor  evreieşti.  Din  Bucureşti  iau  parte  domnii  şef  rabin  I.Niemirower  şi  M.Zelţer-Sărăţeanu.

Cuvântarea  de  deschidere  a  fost  rostită  de  dr.  I.Iosif  Sebestyén , preşedintele  comitetului  spitalului. Domnul  rabin  Achiba  Glasner  a  rostit  o  rugăciune  ocazională  după  care  domnul  rabin  dr.  Matei  Eisler  a  ţinut  o  predică  instructivă  înălţătoare.Din  partea  ministerului  sănătăţii  a  vorbit  domnul  profesor  dr.  Marinescu  arătând  meritele  donatorilor , doamna  şi  domnul  David  Sebestyén, ale  comitetului  spitalului  în  frunte  cu  dr,  Iosif  Sebestyén şi  a  tuturor  acelora  care  au  contribuit  la  clădirea  şi  amenajarea  spitalului. Au  luat  apoi  cuvântul  domnul  general  D.Pop  prefectul    judeţului  Cluj  şi  domnul  Theodor  Mihaly,  primarul  Clujului, care  a  rostit  o  cuvântare  însufleţită  insistând  asupra  conlucrării  frăţeşti  a  cetăţenilor  fără  deosebire  de  confesiune  şi  naţionalitate. După  reprezentanţii  autorităţilor  locale a  luat  cuvântul  dl.  şef  rabin  dr.  I.  Niemirower, reprezentantul  cultului  mozaic  în  Senat .  În  atenţiunea  încordată  a   mulţimii  dr.  I  Niemirower  a  exprimat  salutul  comunităţii  evreilor  din  Capitală  şi  al  Ordinului  Bnei  Brith  din  România.  Au  luat  apoi  cuvântul  doamna  Mihaly  în  numele  femeilor  române ;  domnul  dr.  Iosef  Fischer  în  numele  organizaţiilor  sioniste,  domnul  dr.  Emil  Iacobi  în  numele  Uniunii  Evreilor  Români , domnul  dr.  Theodor  Fischer  în  numele  parlamentarilor  evrei ,  domnul  Iacob  Schwartz,  preşedintele  comunităţii  etc.

După  cuvântările  rostite    au  fost  dezvelite  portretele  fondatorilor  spitalului : doamna  şi  domnul  David  Sebestyén  .Portretele  sunt  opera  pictorului  Béla  Havas.  Publicul  a  izbucnit    în  strigăte  de  „trăiască”. A  urmat  apoi  cuvântarea  impresionantă  a  rabinului  Achibar Glasner  şi  cuvântarea  domnului  dr.  Paul  Steiner  medic  şef şi  directorul  spitalului. Seara  a  avut  loc  în  saloanele   spaţioase  ale  lojei  Bnei  Brith  Şalom  un  banchet  la  care  au  luat  parte  fruntaşii    vieţii  evreieşti  din  Ardeal  în  frunte  cu    membri  lojelor  Bnei  Brith. 

Într-o  atmosferă  animată  au  fost  rostite  toasturile de  către  domnul  dr.  Sebestyén, preşedintele comitetului  spitalului,  şi  de  domnul  David  Sebestyén  principalul  donator.  El  a  rostit  o  cuvântare  deosebit  de  emoţionantă.  A  arătat  că  în  credinţa  şi  tradiţia  evreiască    ocupă  un  loc  de  frunte  ideia  şi  fapta  carităţii  şi  a   anunţat  o  nouă  donaţie de  500.000  lei  pentru  ridicarea  unui  templu  în  curtea  noului  spital.    Au  luat  apoi  cuvântul  dr.  I.I.Niemirower  şi  ceilalţi  delegaţi  din  Bucureşti, dr.  Kraus  din  Diciosânmartin, dr. Reich  din Turda,  F.Fuchs  din Alba  Iulia , dr.  Horvath, dr.  Heller,  Rozsa  etc.

Serbările  ce  au  avut  loc  cu  prilejul  inaugurării  spitalului  din  Cluj  au  făcut  o  impresie  deosebită  asupra  celor  ce  au  participat  şi  a  populaţiei  Clujului  în  general. Este  unanimă  recunoaşterea  faptei  de  bine  a  domnului  si  doamnei  David  Sebestyén  şi  aprecierea muncii  neobosite  a  domnului  Iosif  Sebestyén,  fiul  donatorilor.  Lor  li  se  datorează  în  primul  rând  întemeierea  spitalului  evreiesc  de    care  s-a  simţit  atât  de   „mult  nevoie  în  Cluj  şi  care  a  fost  inaugurat  în  mijlocul  entuziasmului  general.

(Articol  publicat  in  ziarul  „Curierul  Israelit”din  17  noiembrie  1929)

  • Articolul a fost descoperit în colecţia Curierului Israelit, de istoricul Lya Benjamin după o cercetare amănunţită a ecourilor de presă, privind inaugurarea Spitalului Evreiesc din Cluj

 

 

Opiniile exprimate în textele publicate  nu reprezintă punctele de vedere ale editorilor, redactorilor sau ale membrilor colegiului redacţional. Autorii îşi asumă întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor.

Comentariile cititorilor sunt moderate de către redacţie. Textele indecente şi atacurile la persoană se elimină. Revista Baabel este deschisă faţă de orice discuţie bazată pe principii şi schimbul de idei.

 

2 Comments

  • Tiberiu roth commented on December 15, 2016 Reply

    Mulțumiri doamnei Lya Beniamin,pentru sârgul cu care descoperă documente inedite și interesante despre viața evreiască din România și provinciile noi alipite după Unire La cluj sa constituit încă din 1921 Societate Evreiască pentru Spitale care avea rolul de inițiator și finanțator.(evident din surse private evreiești) Primul (și din păcate ultimul) construit în Cluj -Spitalul Public Evreesc ”David Sebestyen și soția” – a fost inaugurat în 1929, cum se menționează în articol. Dar se pare că reporterul din București nu-i simpatiza pe Sioniști, deși cea mai puternică din organizațiile evreiești au fost cele sioniste și conducătorii lor d Iosef Fischer și dr Theodor Fischer au rostit cuvântări la deschidere.Părinții soției mele dr.Ernest Salamon (ORL-ist) și dr.Clara Farago-Salamon (pediatru, tineri absolvenți, au lucrat ca secundari la Spitalul Evreiesc până în 1938.Au fost prieteni buni cu soții dr Koppich.

    • Andrea Ghiţă commented on December 16, 2016 Reply

      Domnule Roth, potrivit unei poveşti talmudiste, comoara, pe care o cauti aiurea, o afli in preajma ta. Clara Farago-Salamon si Ernest Salamon lipsesc din “Lista incompleta a medicilor din Spitalul Evreiesc”. Dar am primit la timp aceste completari si pot aparea in volumul simpozionului File din istoria evreimii V, care va fi publicat in aceasta vara. Va multumesc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *