In Memoriam Adi Garfunkel

N-o să mai vedem faƫa profesorului, întotdeauna de o eleganƫă distinsă. Nu-l vom mai întâlni la Conferinƫele Medicale, la Sindicatul medicilor stomatologi din Israel, la întâlnirile festive de la Ambasada României din Israel sau în localurile frecventate de israelienii originari din România.

Prof. Adi Garfunkel, unul dintre pionierii patologiei orale (Oral Medicine), s-a stins din viaƫă acum câteva săptămâni la Ierusalim.

Născut la București acum 78 de ani, viitorul profesor a aliat în Israel la vârsta de 19 ani. După cum mărturisea într-un interviu, într-o revistă de specialitate, cu puƫin înainte de a se stinge: “Mama îmi spunea întotdeauna: tu ești evreu, tu trebuie să fii mai bun ca ceilalƫi”.

A încercat să fie primit la Medicină la Ierusalim, dar unul dintre conducătorii Facultăƫii i-a spus: “Nu avem destule locuri pentru fiii noștri, apoi cum crezi că sunt locuri pentru voi?”.

Așteptând cu perseverenƫă să fie totuși primit, a lucrat ca ajutor de asistent medical, pentru a-și câștiga existenƫa. După multe insistenƫe a fost primit la Facultatea de Stomatologie din Ierusalim, pe care a absolvit-o cu succes.

După terminarea serviciului militar, la indicaƫiile Prof. Şaky, mentorul lui, a fost trimis la specializare în anestezie la Spitalul Assaf HaRofeh.

Ȋn timpul războiului de Yom Kipur (1973) a lucrat ca medic anestezist pe front.

Fiind deosebit de talentat și perseverent, a fost trimis la specializare în domeniul patologiei orale la Universitatea din Pennsylvania.

Când s-a întors după ani, a condus serviciul de patologie orală de la Spitalul Hadassah și catedra de patologie orală a Universităƫii Ebraice.

Spitalul Hadassah Ein Kerem din Ierusalim

Era ceva nou – o specialitate pe atunci mai puƫin cunoscută, pe care Prof. Garfunkel a dezvoltat-o și a ridicat-o la rangul celorlalte specialităƫi stomatologice. A fost un profesor de excepƫie, iubit de studenƫi, de medici și de pacienƫi, întotdeauna cu zâmbetul pe buze, gata să ajute. Ani de zile a fost decanul Facultăƫii de Stomatologie din Ierusalim și Profesor Emeritus. A avut studii și cercetări în domeniul legăturii dintre leucemie și cavitatea bucală, a candidozei bucale, a tratamentelor dentare la cardiacii decompensaƫi, ca și în domeniul imunologiei și al legăturii dintre patologia bucală și diabet.

Prof. Garfunkel a avut și un prestigiu internaƫional deosebit, cunoscut în domeniul lui de lumea medicală internaƫională.

Când relaƫiile dintre Israel și Iran erau încă foarte bune (înainte de 1979), Prof. Garfunkel a contribuit la înfiinƫarea secƫiei de patologie orală la Universitatea Shiraz din Iran.

O contribuƫie deosebită a avut-o în întărirea relaƫiilor dintre stomatologii din Israel și România, redactând împreuna cu soƫia sa, Dr. Bianca Garfunkel, revista “Actualităƫi stomatologice”.

Pentru activitatea sa multilaterală a fost distins cu diverse titluri universitare, printre care: “Doctor Honoris Causa”  la Nippon University (Japonia) și Universitatea Carol Davilla din București.

Ȋn ultima perioadă a vieƫii, Prof. Garfunkel a înfiinƫat un serviciu medical de excepƫie. Ajutat de un grup de medici cu dragoste de oameni și meserie, având la dispoziƫie patru ambulanƫe, a tratat bătrâni și bolnavi care nu se puteau deplasa, îmbunătăƫindu-le astfel calitatea vieții.

Şi în sfârșit o notă personală. Acum aproape patru decenii am fost la un curs de perfecƫionare la Spitalul Hadassah. Eram nou venit în ƫară. Când am ajuns la secƫia de Patologie orală, Prof. Garfunkel m-a luat deoparte și mi-a spus: “Aici sunt mulƫi snobi. Dacă nu știi perfect engleza și ebraica, nimeni nu te va lua în seamă. Eu îƫi voi explica totul pe românește”. Așa a și fost. Am învăƫat atunci enorm de la el și totul în românește.

Prof. Garfunkel a fost nu numai un dascăl întemeietor de școală, un medic strălucit, un cercetător remarcabil, un promotor al relaƫiilor medicale româno-israeliene, a fost în primul rând un OM – MENSCH.

Johanan Vass

 

 

Opiniile exprimate în textele publicate  nu reprezintă punctele de vedere ale editorilor, redactorilor sau ale membrilor colegiului redacţional. Autorii îşi asumă întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor.

Comentariile cititorilor sunt moderate de către redacţie. Textele indecente şi atacurile la persoană se elimină. Revista Baabel este deschisă faţă de orice discuţie bazată pe principii şi schimbul de idei.

 

2 Comments

 • Prof Vera Leibovici commented on May 3, 2018 Reply

  Fiind dermatolog la Hadassah Ein Karem am colaborat
  ani de zile cu Prof. Adi Garfunkel.
  A fost un medic stralucit dedicat stiintei si bolnavilor, pedagog excelent si mai presus de toate un om adevarat.A fost iubit si apreciat de bolnavi si de colegi.
  Fie-i amintirea vesnica!

 • gabriel ben meron commented on May 3, 2018 Reply

  Adi Garfunckel mi-a fost prieten din copilarie. Ne-am reintalnit in Liban, pe front, el fiind ca medic stomatolog ajutor de anestezist iar eu conducand mica sectie de anestezie de acolo.
  A fost un medic eminent, un dascal de mare valoare si….un foarte bun prieten.
  Il voi pastra in memorie .
  GBM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *