Ietro, primul ”arhitect” biblic al unui sistem de organizare

Preambul.

Sâmbăta trecută, 6 februarie, pericopa săptămânii era Ietro. Chiar dacă pentru unii, Ietro este o figură mai puțin cunoscută. Cei care audiază un curs de management îl vor ”întâlni” încă de la început pe cel care a avut un aport imens în activitatea primară de organizare juridică.

Pericopa a 17-a este întitulată Ietro (Exodul 18:1-20:23). Însuși faptul că din cele 54 de pericope săptămânale, una poartă numele acestui personaj[1], anunță că acesta a lăsat o amprentă specială. Voi încerca în continuare a-i da Cezarului [IETRO] ce e al Cezarului: să-l descopăr cititorului (ce nu-l cunoaște) pe Ietro din titlul.

Micro-context biblic.

Ne aflăm la începutul perioadei celor 40 de ani de peregrinare prin deșert, respectiv după victoria israeliţilor asupra lui Amalec (Exodul 17:13), însă înainte de marele eveniment de la poalele muntelui Sinai: primirea Legii (Exodul 19-20).

Ietro intră pe scena biblică

Textul biblic relatează că Ietro era un preot din ținutul Madian, lider al unuia dintre triburile de păstori nomazi.

Prima sa întâlnirea cu Moise are loc după ce acesta fugitse din Egipt în Madian[2]. Aici a fost primit cu deosebită cinste de către Ietro, cu a cărui fiică, Țipora (Sefora), s-a căsătorit (Exodul 2:21).

La un moment dat, în timp ce era la păscut cu turma socrului său, la poalele muntelui Horeb, Moise a auzit glasul lui Dumnezeu, care i-a cerut să revină în Egipt, cu misiunea de a elibera poporul din robie. La rugămintea lui Moise, Ietro a acceptat plecarea acestuia[3], figura 1.

Figura 1, Jan Victors, Moise se întoarce în Egipt[4]

(Ietro, în partea stângă, este îmbrăcat cu mantie vișinie). Moise și-a îndeplinit misiunea de a-și elibera poporului din robia egipteană: Exodul. Ietro, însoțit de Țipora și cei doi fii ai lui Moise, vin în tabăra de popas din pustiu să-l reîntâlnească pe Moise.

Ietro, consilierul lui Moise pentru organizarea juridică a poporului

Cartea Exodul, capitolul 18, redă pe larg cea de a doua întâlnire dintre Moise și Ietro.

Din versetele de interes pentru subiectul analizat, în Exodul 18: 13-26 îl descoperim pe Ietro, consilierul de organizare: 13În ziua următoare, Moise s-a aşezat ca să judece poporul şi poporul a stat în jurul lui de dimineaţa până seara. 14Când socrul lui Moise a văzut tot ce făcea el pentru popor, l-a întrebat: Ce faci tu acolo pentru popor? De ce stai singur şi tot poporul stă în jurul tău de dimineaţa până seara? 15Moise i-a răspuns socrului său: Pentru că poporul vine la mine să ceară sfatul lui Dumnezeu. 16Când au vreo problemă, vin la mine ca să-i judec, iar eu le fac cunoscute poruncile şi legile lui Dumnezeu. 17Socrul lui Moise i-a zis: Ceea ce faci tu nu este bine. 18Te istoveşti singur şi istoveşti şi poporul care este cu tine. Sarcina este prea grea pentru tine, ca să o poţi purta singur. 19Ascultă-mă: îţi voi da un sfat şi Dumnezeu va fi cu tine! Stai înaintea lui Dumnezeu pentru popor şi adu problemele înaintea Sa; 20învaţă-i poruncile şi legile şi arată-le calea pe care trebuie să meargă şi lucrurile pe care trebuie să le facă. 21Caută oameni destoinici în popor, oameni care se tem de Dumnezeu, care sunt vrednici de încredere şi urăsc câştigul necinstit. Pune-i pe aceşti oameni conducători peste o mie, peste o sută, peste cincizeci şi peste zece oameni. 22Ei să slujească ca judecători ai poporului în orice vreme; să aducă înaintea ta orice caz greu, însă cazurile uşoare să le judece ei înşişi. În felul acesta va fi mai uşor pentru tine şi ei vor duce povara împreună cu tine. 23Dacă vei face lucrul acesta şi dacă Dumnezeu îţi va porunci aşa, vei putea face faţă sarcinilor şi tot poporul va merge la locul lui în pace. 24Moise a ascultat de socrul său şi a făcut tot ceea ce acesta i-a zis. 25 A ales oameni destoinici din tot Israelul şi i-a pus conducători peste popor: conducători peste o mie, peste o sută, peste cincizeci şi peste zece oameni. 26Ei judecau poporul tot timpul; cazurile grele i le aduceau lui Moise, iar cele uşoare le judecau ei înşişi.

Analiza versetelor

Analizând textul biblic anterior, rezultă trei scene principale:

Scena întâia. Ietro observă că Moise se ocupa SINGUR de toate activităţile necesare pentru mulţimea existentă atunci în plin deșert[5]. Moise îşi asumase călăuzirea lor în pribegie, asigurarea hranei și a îmbrăcăminții, ocrotirea sănătăţii. Tot el oficia la botezuri, nunți și înmormântări, instruia un corp de pază armat, pregătit pentru orice eventualitate de apărare sau atac, soluționa litigiile dintre oameni, etc. Era în același timp și manager și executant, dar și “omul de legătură” dintre popor şi Puterea Divină, toate acestea în contextul în care această masă de oameni era încă tributară concepției de rob; nu se obişnuiseră cu libertatea.

Era o muncă neorganizată, de Sisif, peste puterile unui singur om, care aduce după sine o rapidă “descărcare a bateriilor”, erodare fizică și psihică prematură, stres cronic şi, în final, epuizare. Dincolo de volumul uriaș de muncă, avea oare Moise abilitatea și competența necesară de a răspunde la toate întrebările, de a lua toate deciziile?

Ietro, observând starea de lucruri, îl întreabă pe Moise: De ce stai singur şi tot poporul stă în jurul tău de dimineaţa până seara? În continuare, Ietro îl avertizează pe Moise – Ceea ce faci tu nu este bine. Te istoveşti singur şi istoveşti şi poporul care este cu tine. Sarcina este prea grea pentru tine, ca să o poţi purta singur …… Remarcăm cuvântul SINGUR, utilizat de Ietro, repetat și subliniat în mai multe rânduri.

Organigrama inițială utilizată de Moise este conformă schemei din figura 2.

Figura 2, Organigrama timpurie de organizare

Scena a doua îi aparține în totalitate lui Ietro, însă de această dată pe post de consilier, Exod 18:19-22.

Ietro l-a sfătuit pe Moise nu doar să aleagă „oameni destoinici”, ci a enumerat şi calităţile de înaltă ținută morală pe care să le aibă aceşti oameni: temători de Dumnezeu, oameni ai adevărului şi cinstei, vrăjmași ai lăcomiei. Concepţia lui despre caracterul unui judecător adevărat nu lasă de dorit.

Pentru selectarea judecătorilor, Ietro propune patru trepte de competență: inițial au fost selectați liderii dintr-o mie de oameni, apoi dintr-o sută, apoi din cincizeci şi în final din zece. Toate cele patru trepte constituiau o ierarhie de tip piramidă. Sistemul propus de Ietro avea menirea să garanteze tratament nepărtinitor pentru toţi. În acest mod, micile litigii puteau fi hotărâte la nivel de căpetenii peste zece. Litigiile mai dificile erau trecute la ”curtea superioară de apel”: căpetenii peste cincizeci, ulterior la căpetenii peste o sută. Litigiile cele mai serioase aveau să fie analizate la nivelul de căpetenii peste o mie. Cazurile nerezolvate până la acest nivel ajungeau la ultima instanță: Moise, autoritatea supremă.

În vârful piramidei se afla Dumnezeu/Consiliul de administrație, care coordona prin intermediul lui Moise, managerul, el fiind cel care dispunea aprobarea învestiturii.

Se poate observa că, până la nivelul lui Moise, există un început de descentralizare a puterii.

Comparativ cu organigrama inițială, organigrama rezultată după consilierea oferită de Ietro lui Moise este conformă schemei din figura 3.

Scenă finală: consilierea oferită de Ietro este acceptată de Moise, Exod 18:24-26.

Figura 3, Organigrama finală de organizare

Discuție

Analiza acestui case study ilustrează următoarele: câteva sute mii de refugiați își urmează liderul carismatic în căutarea unui refugiu sigur. Un prieten influent trimite un consilier pentru a-l ajuta pe lider. Consilierul observă că liderul însuși încearcă să se ocupe de toate problemele și conflictele poporului său, oamenii stând la rând în fața biroului său. Consilierul realizează că liderul suprasolicitat nu se poate ocupa de multitudinea problemelor pe care și le-a asumat. În consecință, consilierul are o convorbire cu liderul și îi propune o structură de fragmentare managerială pentru organizația pe care o conduce, prin delegarea autorității: să numească oameni capabili ca manageri (de mii, sute, cincizeci și zeci). Candidații trebuie să fie selectați nu numai pe baza abilităților de conducere, ci și pe caracterul lor: aceștia trebuie să respecte legea, să fie oameni cinstiți, să nu fie caute numai câștigul material. Structura de fragmentare managerială ar trebui să rezolve toate problemele de zi cu zi, la cel mai scăzut nivel posibil; numai problemele cele mai dificile trebuie aduse în fața liderului. Liderul ar trebui să se concentreze asupra strategiei pe care se ocupă cu autoritatea supremă, privind stabilirea de noi reguli și legi și predarea acestora către oameni, arătându-le calea de urmat și lucrările care urmează să fie făcute.

Liderul este de acord cu cele propuse de consilier și realizează fragmentarea managerială; consilierul se întoarce acasă.

Un aspect important trebuie menționat: toate persoanele alese ca lideri, dintre cei mai înţelepţi, dotați și talentați, au fost alese de către oamenii înșiși; iar cuvântul alegeţi (versetul 25) este expresia pentru DEMOCRAȚIE.

Înainte de încheiere

 • Capitolul 18 are două personaje principale: Moise și Ietro. Chiar dacă Moise este recunoscut ca una dintre figurile centrale ale Vechiului Testament, personal consider că personajul principal al acestui capitol este Ietro. Ideea ingenioasă, concepția inovativă de organizare, cu titlu de premieră pe scena biblică, a jucat ulterior un rol crucial în sistemul de organizare. Iar faptul că pericopa este întitulată cu numele său, nu e un titlu acordat gratuit.
 • Trebuie menționat că de la Adam și Eva încoace nu a existat o lege directă de la Dumnezeu, legătura Sa cu poporul Său realizându-se prin interpuși înzestrați cu Har Divin. Momentul Vizita lui Ietro a condus la instituirea unui cadru juridic de organizare a poporului, un salt calitativ în procesul de tranziție a evreilor de la un popor migrator cu mentalitate de robi, către un viitor popor sedentar, atașat de pământ și păstrător al legăturii cu Dumnezeu. Momentul Ietro, care apare la începutul celor 40 de ani de peregrinare prin deșert, a fost unul deosebit de important. Saltul calitativ de organizare a activităţilor, bazat pe realism şi dinamism al acţiunilor, l-a ajutat pe Moise să “navigheze” în toată această perioadă către țelul final: sosirea la “porțile” Țării Făgăduinței.

În momentul imediat următor de pe scena biblică, Primirea Legii pe Muntele Sinai, Exodul 19-24, cadrul juridic de organizare a poporului exista deja.

Încheiere

Cu siguranță, Ietro poate fi considerat părintele sistemului judiciar de organizare. Dacă acest aspect este extrapolat la nivel macro, respectiv fragmentarea managerială, după sistem identic de organizare se conduc multiplele secțiuni de activitate din societate.

Evadând din ”climatul biblic”, realizăm că fragmentarea managerială nu este un produs al timpurilor moderne, ci este cel puțin la fel de veche ca Biblia. În textul biblic este redat modul în care Ietro a fost preocupat de “boala” problemelor administrative ale lui Moise legate de poporul său. Ietro a identificat corect „simptomele bolii”, pe care le-a asociat cu problema fragmentării managementului. Ietro i-a prescris lui Moise două „cure”: 1) să-și ajusteze organizarea structurală și operațională, adică să-şi lărgească baza organizatorică a liniei de comandă și să-şi îmbunătăţească programarea operațională a sarcinilor zilnice de activitate, și 2) îi prezintă lui Moise modalitatea de a-și delega autoritatea altora.

Oare această “rețetă” nu e valabilă astăzi DOAR pentru că e veche de peste 2000 de ani? Din contră, ea este la fel de utilă și astăzi. Iar persoana pe cale de a deveni manager poate doar beneficia de înțelepciunea dovedită de bătrânul Ietro.

Sistemul de organizare propus de Ietro și acceptat de Moise are continuare post-biblică: fiecare popor și generație își are Ietro-ii și eroii săi, cu potențial de gândire și creație, care nu se limitează doar la a consuma soluții dintr-o bancă de date și patente deja existentă, pregătită de predecesori.

Cel care dorește să viziteze mormântul lui Ietro, figura 4, îl va afla în satul Hittin de lângă Tiberiada[6].

Figura 4, Mormântul lui Ietro

Strul Moisa


[1] Doar șase pericope poartă numele unui personaj.

[2] Motivul fugii lui Moise din Egipt este că acesta a ucis un egiptean prigonitor, care-l snopea în bătaie pe unul din robii evrei

[3] Exodul 4:18: Moise s-a întors la socrul său, Ietro, şi i-a zis: ”Te rog, lasă-mă să mă întorc la cei din poporul meu, care sunt în Egipt, ca să văd dacă mai trăiesc”. „Du-te în pace!” i-a răspuns Ietro

[4] Pictura – din https://en.wikipedia.org/wiki/Jethro_(Bible)#/media/File:Jan_Victors_003.jpg – aparține artistului de naționalitate germană (născut în Olanda) Jan Victors (1619 –1679).

[5] Fiii lui Israel au plecat din Ramses spre Sucot, ca la șase sute de mii de bărbați pedeștri, afară de copii (Exodul 12:37). Cifra este reluată și întărită cu prilejul recensământului efectuat în pustiu, Numeri 1:46, precum și în Numeri 26:51. În ipoteza că pe lângă cei 600.000 de bărbați mai existau 700.000 de femei și 400.000 de copii, numărul total al celor ce se aflau în tabără la momentul de referință este de circa 1.700.000 de persoane.

[6] Mormântul este cel mai important loc religios pentru comunitatea druză.

Opiniile exprimate în textele publicate  nu reprezintă punctele de vedere ale editorilor, redactorilor sau ale membrilor colegiului redacţional. Autorii îşi asumă întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor.

Comentariile cititorilor sunt moderate de către redacţie. Textele indecente şi atacurile la persoană se elimină. Revista Baabel este deschisă faţă de orice discuţie bazată pe principii şi schimbul de idei.

 

8 Comments

 • Veronica Rozenberg commented on February 13, 2021 Reply

  Strul, foarte interesanta expunerea ta, nu stiu daca e originala sau prelucrata, dar pare foarte logic expusa si interesanta. Oare chiar exista in cultura veche a altor popoare modele asemanatoare?

  Organizarea si fragmentarea procesului de productie ii este atribuita lui Ford, aici nu este vorba de acelasi lucru, dar avand in vedere de cand dateaza aceste evenimente, e cu atat mai interesant .
  Si totusi nu stiu daca exista dovezi reale ale existentei acestor personaje.
  Chiar daca este doar o traditie cultural-religioasa, ea dovedeste izvoare de intelepciune.

  In plus, poate nu era rau de mentionat ca Itro este profetul cel dintai al comunitatii druze. Si (asta mi-a suflat un membru al familiei) ca Zipora si-ar fi circumcis singura baietii, atribuindu-i se anumite caracteristici, care astazi ar putea fi incadrate ca feministe.

  Care este titlul cartii pe care o pregatesti, mult succes in finalizarea ei !!

  • Strul Moisa commented on February 13, 2021 Reply

   Veronica, mulțumesc pt aprecieri, precum și pt atenționări.
   Să le sistematizez:
   • Ietro este considerat fondatorul spiritual al comunității al comunitatii druze. La nota [6] de subsol din articol scrisesem: ”mormântul lui Ietro se află la Hittin, nu departe de Tveria, acesta constituind este cel mai important loc religios pentru comunitatea druză”. Iar cei doi băieți rezultați din căsătoria lui Moise cu Țipora – Gerșom și Eliezer – sunt nepoții lui Ietro.
   • În Biblie este menționată și o altă premieră: situația când o femeie – mă refer la însăși mama copilului, Țipora, soția lui Moise – este cea care realizează îndepărtarea prepuțului mezinului Eliezer: Sefora, luând un cuțit de piatră, a tăiat împrejur pe fiul său….. (Exodul 4:25).
   Șavua tov, cu SĂNĂTATE,
   Strul

 • Strul Moisa commented on February 12, 2021 Reply

  Hava, Andrea, precum și celorlalți ”intervenționiști” ce mi-au scris în direct pe mailul meu (acestora din urmă le voi răspunde direct), vă MULȚUMESC (!) pentru atenționarea pertinentă și constructivă. În articolul ce va apare în carte(a în pregătire), termenul utilizat va fi ”ceremonii de naștere”.

  • Veronica Rozenberg commented on February 12, 2021 Reply

   Strul, deoarece articolul tau e mai complicat inca nu l-am citit, dar ceremonii de nastere nu este un cuvant potrivit.

   Nici macar nu cred ca se poate spune ceremoni de nastere, adica legatura prin prepozitia de nu cred (nu sunt mare specialista) ca e potrivita.Poate la, sau dupa ar fi mai potrivite decat de

   Desigur, faci cum doresti si cum iti convine, pentru ca probabil acest aspect e destul de minor in contextul cartii tale, care dezbate lucruri mult mai importante.

   Mult succes, si voi reveni dupa ce citesc.

 • Veronica Rozenberg commented on February 12, 2021 Reply

  Despre BOTEZ si BRIT MILA – ceea ce se intampla la evrei,:
  (Sigur ca Lucian ar putea sa fie mult mai exact in explicatiile acestor traditii)

  Botezul care se face la crestini nu are nici o legatura cu ceea ce se petrece la evrei in a 8-a zi de la nastere, si care se numete BRIT MILA. Circumcizia se practica si la alte popoare cu diferite scopuri.

  Aceasta “operatie” este efectutata de la Abraham incoace, i-a fost facuta fiului sau Itzhak, cu ajutorul unei pietre ascutite, daca nu ma insel, si este implinirea fizica a legaturii dintre copilul evreu si Dumnezeu, legatura ce nu poate fi “stearsa” niciodata, chiar printr-o viitoare convertire la o alta religie.
  Aceasta deoarece ea este in ultima instanta efectuata printr-o deformare fizica definitiva.
  Acest brit mila, (Abraham “mal” – acceasi radacina cu mila – apropos mila in ebraica inseamna si cuvant, dar provenienta cuvantului MILA – cuvant e diferita de cea a lui MILA – circumcizie, taierea preputului) pe Itzhak, adica l-a circumcis,indeplinind astfel una dintre poruncile fundamentale din iudaism, marcand astfel legatura copilului nou nascut cu Dumnezeu.

  Despre circumcizie/brit mila, cine doreste detalii le poate gasi in wikipedia.
  .

 • Hava Oren commented on February 11, 2021 Reply

  Interesant. Doar că mi-e cam greu să mi-l imaginez pe Moise oficiind la BOTEZURI.

  • Strul Moisa commented on February 12, 2021 Reply

   Dragă Hava,
   Mulțumesc pt apreciere.
   Referitor la ”greutatea” de a ți-l imagina pe Moise oficiind la BOTEZURI, greutatea de care amintești e interesantă. Atât în tradiția iudaică, cât și în cea creștină, pruncul nou-născut primește un nume: nume de BOTEZ, respectiv numele mic / prenumele. În ideia unei ”diete” necesare pentru a diminua ”greutatea” amintită, primul pas este de a reaminti că acțiunea de consiliere a lui Ietro se desfășoară în jurul anilor 1200 î.e.n.: în a opta zi după naștere pruncul este circumcis și primește NUME DE BOTEZ.
   Al doilea pas de ”neutralizare a greutății” excedentare: câțiva ani mai târziu (la începutul erei noastre), tradiția creștină a înlocuit circumcizia din Vechiul Testament cu BOTEZUL, acesta constituind ceremonia religioasă de inițiere a noului-născut în comunitatea creștină; e ceremonia în care copilul primește în mod oficial și NUMELE său DE BOTEZ, respectiv numele mic / prenumele.
   Deci, cele două tipuri de ceremonii – din tradiția iudaică și din cea creștină – au semnificații diferite, însă există un numitor comun: în ambele, noul-născut primește NUME DE BOTEZ, identitatea sa personală.
   Sper că am izbutit a anihila ”greutatea” de a ni-l imagina pe Moise oficiind la BOTEZURI.
   Șabat șalom, cu SĂNĂTATE !!!
   strul

   PS. Ziua de 1 ianuarie, a opta zi după Crăciun, este ziua în care Copilul a fost circumcis și I s-a dat numele de botez Iisus (Luca 2:21).

   • Andrea Ghiţă commented on February 12, 2021 Reply

    Totuşi, botezul este legat de creştinism, chiar şi în definiţia din DEX.

    BOTÉZ, botezuri, s. n. 1. Ritual creștin de primire a cuiva printre credincioșii bisericii, însoțit de atribuirea unui prenume; p. ext. petrecere care are loc cu acest prilej; cumetrie.
    botez sn [At: CORESI, ap. GCR I, 32/31 / Pl: (înv) ~uri, ~e, (rar) ~i / E: boteza] 1 Taină a religiei creștine, destinată a șterge păcatul strămoșesc și care constă în cufundarea corpului celui ce se botează, de către preot, în cristelnița cu apă sfințită (în religia ortodoxă) sau în stropirea corpului cu apă (în religia catolică), ocazie cu care este primit și prenumele.
    Despre evreii care trec la creştinism se spune că s-au “botezat”. Într-adevăr prenumele se mai numeşte şi nume de botez, dar nu am auzit să fie folosit de către evrei…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *