Egon Marc Lövith este printre noi

Duminică, 11 iunie 2023, la evenimentul inaugural al Sălii Margot şi Egon Lövith, profesorul Ladislau Gyémánt a exprimat în câteva cuvinte şi sentimentele mele şi cred că ale multora dintre cei prezenţi: Egon Marc Lövith – al cărui centenar îl marcăm în acest an – se află printre noi, chiar dacă de aproape 14 ani odihneşte în Cimitirul Evreiesc Neolog din Cluj.

Pe pereţii sălii multifuncţionale, care tocmai îşi căpătase numele, regăsesc lucrările din ciclul Holocaust şi Iudaica.

Ciclul Holocaust este chintesenţa grafică a unei tematici constante din creaţia artistului supravieţuitor al lagărului de la Dachau. A fost expus o singură dată integral, în anul 2000, la Muzeul de Artă din Cluj, când Egon Marc Lövith mi-a explicat semnificaţia mai multor lucrări, într-un interviu pe care aveam să-l întitulez Simboluri şi mărturii.

Apoi majoritatea lucrărilor au fost expuse la Dachau, în 2005, şi au rămas în colecţia muzeului de acolo, iar altele au fost achiziţionate de colecţionari şi galerii, însă Deportarea , Holocaust şi Robul cărător de piatră fac parte din donaţia pe care artistul a făcut-o Comunităţii Evreilor Cluj.

Egon Marc Lövith: Holocaust

David şi Moise sunt personajele biblice reprezentate în diferite ipostaze în ciclul Iudaica. Figura artistului şi politicianului David a fost prezentă vreme îndelungată în gândurile artistului care îşi amintea şi un cântec despre David, învăţat în Mexic, în anii copilăriei[1].

Egon Marc Lövith: David cu harfa

Unele dintre aceste lucrări le-am văzut născându-se în atelierul artistului, pe altele le-am admirat în expoziţii.

Egon Marc Lövith era un spirit neliniştit, iscoditor, un perpetuu experimentator şi inovator. Revenea adesea asupra temelor care-l preocupau, pentru a le pătrunde esenţa şi a o reprezenta în stilul lövithian.

Înţelepciunea sa era în simbioză cu un umor amărui, acel râsu-plânsu profund evreiesc. În multe din creaţiile sale descopăr o nuanţă de ironie, un filon ludic, abia perceptibil, care se poate desluşi şi în autoportretul cu fes, din material compozit, aflat la loc de cinste în sala care poartă numele cuplului Lövith.

Tot în partea din faţă a sălii, simetric cu Autoportretul, ar fi trebuit să fie aşezat Dublul portret care simboliza desăvârşitul cuplu pe care l-au alcătuit, pe parcursul întregii vieţi, Margot şi Egon Lövith – după care şi-a primit numele sala multifuncţională din Centrul Cultural Evreiesc din Cluj. Din păcate această lucrare, realizată după decesului lui Margot, a dispărut… Povestea ei am relatat-o într-un articol anterior. (https://baabel.ro/2022/06/amintiri-cu-egon-lovith-iv-dublu-portret/ )

Înainte de a relata despre evenimentul inaugural al Sălii Margot şi Egon Lövith, aş rezuma povestea donaţiei făcute de artist către Comunitatea Evreilor Cluj.

Margot Lövith a plecat din această lume în vara lui 1999, după câteva luni de boală în care Egon a îngrijit-o cu devotament şi cu disperare. Absenţa ei cumplit de dureroasă a fost atenuată, într-o oarecare măsură, de un răstimp activ care l-au conectat pe sculptor la viaţa aristică clujeană şi internaţională. În aceşti ani au avut loc ampla expoziţie de la Muzeul de Artă din Cluj (2001), expoziţia aniversară de la Galeria Korunk din Cluj (2003), au fost publicate albumele care i-au fost dedicate de două personalităţi marcante ale criticii de artă: Alexandra Rus şi Júlia Németh. În 2006 a avut loc cea mai importantă expoziţie pentru sufletul fostului häftling: cea de la Muzeul Lagărului de Concentrare Dachau.

În acelaşi timp, Egon Lövith era preocupat şi de soarta postumă a creaţiilor sale păstrate în atelierul de pe strada Universităţii. A decis să doneze Comunităţii Evreilor din Cluj o parte din creaţiile cu tematică evreiască (din ciclul Holocaust şi Iudaica). Donaţia a fost perfectată cu preşedintele de atunci al comunităţii, prof.univ. Gavrilă Goldner (1940-2009).

În acei ani comunitatea nu avea spaţii adecvate nici pentru expunerea şi nici măcar pentru păstrarea în condiţii optime a celor 29 de lucrări de grafică şi sculptură donate de Lövith. Ajutorul a venit din partea Universităţii Babeş-Bolyai, mai exact a Institutului de Studii Iudaice şi Istorie Evreiască „Moshe Carmilly”, condus în acei ani de fondatorul său, profesorul Ladislau Gyémánt, membru de vază al comunităţii evreieşti clujene.

În toamna anului 2004, în cadrul Conferinţei Internaţionale de Iudaistică avea să se inaugureze Galeria Margot şi Egon Lövith, găzduită de o sală din sediul Institutului de Studii Iudaice (fosta clădire a sinagogii Şas Chevra). Sala a fost amenajată după planurile Alexandrei Rus şi a primit girul artistului. Relaţiile excelente, bazate pe colaborare şi încredere maximă, dintre conducerea comunităţii şi cea a institutului au făcut să nu se încheie niciun acord de transfer sau dare în custodie a Donaţiei Lövith.

Imagine din Galeria Margot şi Egon Lövith, de la Institutul de Studii Iudaice (2008)

În 2010, de îndată ce s-a conturat proiectul Complexului Comunitar care urma să cuprindă şi un Centru Cultural Evreiesc, era limpede că aici îşi va găsi locul şi Donaţia Lövith.

Demersurile pentru readucerea în sânul comunităţii a lucrărilor donate de către Egon Marc Lövith au demarat în momentul în care a început renovarea clădirii viitorului centru cultural[2] din curtea Templului Memorial al Deportaţilor şi aveau să dureze mult mai mult decât ne-am imaginat. De-a lungul anilor situaţia se schimbase radical. Institutul de studii iudaice avea o altă conducere şi universitatea un alt rector. Nu puteam să ne bazăm decât pe actul nostru de donaţie şi buna-credinţă a celor de la universitate. La început solicitarea comunităţii, înaintată de regretatul preşedinte Robert Schwartz, nu a avut câştig de cauză (mai exact, petiţia noastră nu a fost băgată în seamă). Deznodământul favorabil s-a petrecut abia în mandatul de rector al profesorului Daniel David, iar în toamna trecută (2022) tablourile şi sculpturile au putut fi aduse în incinta Centrului Cultural Evreiesc. În semn de gratitudine pentru păstrarea acestor lucrări în spaţiul institutului, Comunitatea Evreilor Cluj a dăruit universităţii bustul lui Einstein (care făcea parte din Donaţia Lövith). Lucrarea a rămas lângă Sala Einstein, unde fusese amplasată în 2004.

Creaţiile lui Egon Marc Lövith au fost aşezate pe simezele sălii multifuncţionale cu ajutorul specialiştilor de la Muzeul de Artă (muzeograf Attila Iakob) în iarna aceasta, în prezenţa preşedintelui Robert Schwartz. Nădăjduiam ca el să fie prezent şi la inaugurarea programată în cadrul manifestărilor dedicate Centenarului Lövith, dar nu a mai fost să fie…

Robert Schwartz (1944-2023) asistând la amenajarea Sălii Margot şi Egon Lövith (ian.2023)

Invitat la deschiderea oficială a Sălii Margot şi Egon Lövith, istoricul de artă Sebestyén György Székely a evocat figura artistului prin prisma prieteniei înfiripate în anii 2000 între maestrul octogenar şi tânărul critic în devenire. Omul şi artistul Egon Lövith i-a predat, prin arta şi prin felul său de a fi, o lecţie de viaţă despre condiţia de evreu şi de supravieţuitor al Holocaustului, dar şi despre omenie în general. La ora actuală, Sebestyén György Székely este cel mai important promotor al artei lövithiene.

Istoricul de artă Sebestyén György Székely vorbind despre Egon Marc Lövith

În cadrul programului a fost proiectat filmul-portret produs de TVR Cluj şi realizat de Emese Vig, Alin Gelmărean şi subsemnata, în ultima perioadă a vieţii lui Egon Lövith – când era internat la căminul de bătrâni şi memoria începea deja să i se deterioreze[3]. Filmul conţine şi fragmente din mai multe materiale de arhivă care relevă personalitatea complexă a artistului sensibil, poliglot, excelent povestitor, plin de umor şi de înţelepciune. În câteva secvenţe apare şi frumoasa Margot, eterna sa muză.

Apoi cei prezenţi au depănat amintiri legate direct sau indirect de figura carismatică a artistului.

Dorel-Emil Ornescu, preşedintele actual al comunităţii clujene, a povestit că a copilărit în preajma primului monument dedicat martirilor Holocaustului, o lucrare timpurie (1946) a lui Egon Marc Lövith, amplasată în curtea vilelor Petru şi Pavel din Cluj, care în anii 1945-46 îi găzduiseră pe tinerii reveniţi din lagărele naziste. Mai târziu locuinţele au fost atribuite altor clujeni, printre care se număra şi familia Ornescu. Din păcate, în anii 1970, un vecin „cu simpatii legionare sau horthiste” a făcut toate diligenţele ca să obţină înlăturarea monumentului care de atunci nu a mai fost găsit niciodată.

Nu s-a păstrat despre el nicio imagine, ci doar relatările celor care au participat la inaugurarea lui[4] şi vreo două articole din presa vremii. Curând după acest act de vandalism, inamicul monumentului Holocaustului a fost lovit de soartă, pierzându-şi unicul copil.

Gheorghe Eisikovits şi Balázs Soó-Zöld au povestit despre ucenicia lor în ale sculpturii la maestrul Egon Lövith. Întâlnirea cu el a avut un impact puternic, marcându-i pe întreaga viaţă, chiar dacă niciunul nu a mai urmat artele plastice. Judith Mureşan a vorbit despre anii dureroşi de văduvie ai artistului, iar Sulamita Socea a povestit despre concertele klezmer de la aniversări şi expoziţii. Profesorul Ladislau Gyémánt a evocat discuţiile lungi şi pline de miez pe care le-a purtat cu Egon Marc Lövith în atelierul artistului. La rândul meu am povestit despre Móka Egon (Egon Ghiduşul), cel care – pentru noi copiii supravieţuitorilor Holocaustului, orfani de bunici – era un fel de unchi adorat, jucăuş şi plin de imaginaţie. Egon şi Margot nu au putut avea copii şi îşi revărsau toată afecţiunea părintească asupra noastră.

Duminică 11 iunie 2023, la inaugurarea Sălii Margot şi Egon Lövith de la Centrul Cultural Evreiesc din Cluj, am simţit cu toţii prezenţa lui Egon Marc Lövith. De-acum încolo depinde doar de noi ca amintirea sa, spiritul său, să inspire cât mai multă lume care va trece pragul acestei săli.

Andrea Ghiţă


[1] Am găsit cântecul pe youtube https://www.youtube.com/watch?v=c10ryiwETHc

[2] Clădirea fostei şcoli elementare de rit neolog

[3] Amănunte în aceste două articole: https://baabel.ro/2022/05/amintiri-despre-egon-lovith-ii-ultimul-desen/ şi https://baabel.ro/2022/05/amintiri-cu-egon-marc-lovith-iii-ultimul-an/

[4] Iată cum îşi aminteşte mama despre inaugurarea monumentului în cartea ei Surica, fiica Evei: Pe obeliscul înalt de circa doi metri şi jumătate erau sculptaţi doi bărbaţi cu torţe în mână iar în partea superioară erau gravate literele „pe” şi „nun”, care se înscriu pe toate mormintele evreieşti. Inscripţia de pe soclu, vestea în limbile română şi maghiară, că monumentul era ridicat în memoria evreilor ucişi în lagărele naziste. La dezvelirea monumentului au participat membrii OTDE, prietenii noştri de alte confesiuni şi reprezentanţii Comunităţii evreieşti din Cluj. Monumentul a rămas pe loc până în anii 1970, când unul dintre locatarii pe care-l deranja prezenţa lui,  l-a făcut să dispară.

 

 

Opiniile exprimate în textele publicate  nu reprezintă punctele de vedere ale editorilor, redactorilor sau ale membrilor colegiului redacţional. Autorii îşi asumă întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor.

Comentariile cititorilor sunt moderate de către redacţie. Textele indecente şi atacurile la persoană se elimină. Revista Baabel este deschisă faţă de orice discuţie bazată pe principii şi schimbul de idei.

 

19 Comments

 • Andrea Ghiţă commented on June 17, 2023 Reply

  Iată reportajul TV al celor relatate în articol şi nu numai. Vizionare plăcută!
  https://www.youtube.com/watch?v=SDIZvHjfQkg&t=309s

  • Eva Grosz commented on June 17, 2023 Reply

   Am vizionat filmul. Impresionant ! Ce mare artist ! Un lucru nu e clar pentru mine . Văd că în acest ultim film care e făcut cu ocazia inaugurării centenariului, Dublul Portret există . A dispărut, apoi a fost regăsit ?
   Și eu cred că Clujul a avut comori de artă deosebite. Au fost timpuri lungi de restricții, dar poate acum, toate valorile vor fi readuse la viață ! Am văzut tot serialul și mi-am făcut o imagine pe cât e posibil de clară și atunci când e numai prin internet . Și asta se datorează transmiterii talentate a autoarei articolelor și filmelor. O plăcere !

   • Andrea Ghiţă commented on June 17, 2023 Reply

    NU, DUBLUL PORTRET A DISPĂRUT!!! În film am pus imagini de arhivă din vechea galerie (de la Institutul de Studii Iudaice), toate imaginile în care apare acest Dublu Portret, precum şi cele în care apare artistul şi soţia sa, sunt de arhivă. Scrie în colţul din deapta Arhivă.

    • Eva Grosz commented on June 17, 2023 Reply

     Adevărat. nu am fost atentă, Mulțumesc pentru răspuns.

   • Marica+Lewin commented on June 25, 2023 Reply

    ” Exodul”, ” Bucata de păine” ṣi ” Robul cărător de piatră”, opere donate de marele artist Comunității evreilor din Cluj”
    Numele lucrarilor sugereaza ca Sculptorul Egon Lõvith a avut suflet de poet.

 • Marina Zaharopol commented on June 17, 2023 Reply

  E impresionant cum cele doua filme se completeaza reciproc si impreuna cu eseul se potrivesc asemenea unui “jigsaw puzzle” in delinierea portretului lui Egon Marc Lovith.
  Primul film inserat in articol e un fel de “J’accuse” la adresa faptasilor si a celor care stiau de Holocaust, dar nu au actionat pentru a pune capat unui infern ale carui orori au depasit pana si imaginatia fertila a lui Dante.
  Al doilea film ne prezinta un aspect mai intim al portretului artistului plastic: e ca o fereastra deschisa spre inima si sufletul sau. Suntem privilegiati cu o trecere in revista a unei vieti examinate in profunzime de artistul insusi si condesata in cateva fraze nu lipsite de umor. si acceptare blajina a sortii.
  Articolul inmaneaza stafeta urmasilor a caror misiune este sa perpetueze mostenirea artistica de nepretuit pe are ne-a lasat-o acest om si artist deosebit, misiune care va asigura prezenta lui vie pentru noi si generatiile viitoare.

 • Eva Grosz commented on June 16, 2023 Reply

  Am găsit articolul 3 și 4 despre Egon Lövith, dar nu pe 1 și 2. Andrea, poți trimite link la toată seria
  Egon Lövith?

 • Eva Grosz commented on June 16, 2023 Reply

  De asemenea filmul “Simboluri șii mărturii”, realizat tot de Andrea, este foarte interesant! Excelente filme care rămân mărturii vii ale unei vieți deosebite! Felicitări !Eva

 • Eva Grosz commented on June 16, 2023 Reply

  Filmul portret, care este de fapt realizarea Andreei, e impresionant. Felul în care artisul povestește la bătrânețe despre lagăr, modul simbolic în care memoria lui menține, pentru o viață, ceea ce a trăit acolo, explică și felul picturii și sculpturii lui, Un fel cu totul aparte. Este uluitor, câți ani au trecut până s-a inaugurat Galeria Margot şi Egon Lövith. Și ce eforturi au fost făcute pentru a fi dusă la sfârșit.
  Dispariția csculpturii “Dublul portret” este o pierdere mare. E o piesă excepțională .O pot compara cu Sărutul lui Brâncuși , Vedem privirea tristă a artistului și dragostea întipărită pe fața soției. Și portretul Holocaust, în care o mână întinde unei femei o felie de pâine. Ce poate fi mai simbolic?! Eu îl consider pe artist unul din cei mai importanți artiși ai României. Mulțumim pentru această splendidă prezentare a unui artist și om deosebit. Excelent !

  • Andrea Ghiţă commented on June 16, 2023 Reply

   Filmul portret face parte din seria ArTdelenisme, produs de Emese Vig şi Alin Gelmărean, care trece în revistă mai multe personalităţi culturale de marcă ai Transilvaniei. La realizarea ediţiei dedicate sculptorului Egon Marc Lövith am participat şi eu, făcând interviul (ultimul din viaţa artistului) şi punînd la dispoziţie câteva materiale mai vechi. În acest film sunt utilizate fragmente şi din alte filme dedicate lui Egon Marc Lvith, din arhiva TVR Cluj. E un film bun, făcut în ceasul al 12-lea. Mulţumesc pentru aprecieri.

 • Anca Laslo commented on June 15, 2023 Reply

  Senzationala personalitate artistica si umana si remarcabile filmele si tot demersul de a-l mentine viu in memoria tuturor pe Egon Marc Lövith si pe scumpa lui Margot. Sunt emotionata si recunoscatoare.

 • Tiberiu Ezri commented on June 15, 2023 Reply

  Se pare ca a fost un artist foarte talentat si un om cu mintea agera.
  Cele doua filme sunt foarte interesante.

 • Elena Stoican commented on June 15, 2023 Reply

  M-ați impresionat profund cu acest articol în care îl evocați pe artistul plastic Egon Marc Lövith. Suferința prin care a trecut i-a scos la lumină, prin lucrările realizate, calitățile umane remarcabile. O tușă, o sugestie. M-a impresionat durerea de pe chipul său la rememorarea momentelor când devenise un număr: 121958. Odată cu pierderea identității simțea că-și pierduse libertatea. Omenirea să nu fi învățat nimic din aceste suferințe atât de explicit formulate de cei care le-au trăit? Felicitări pentru articol, doamnă Andrea Ghiță!

 • Hava Oren commented on June 15, 2023 Reply

  Din păcate nu l-am cunoscut pe Egon Marc Lovith decât din scrierile și din filmele tale, dar chiar și așa am înțeles că a fost un om deosebit. Ca artist văd o asemănare cu Felix Nussbaum, pe care l-am cunoscut atunci când a fost expus la Muzeul Israel, apoi l-am văzut „la el acasă”, în Germania, la Osnabruck. Ar trebui să scriu despre el, dar mă tem că subiectul mă depășește…

  • Marica Lewin commented on June 17, 2023 Reply

   Și operele lui Egon Marc Lovith ar trebui expuse la Muzeul Israel, ca și cele ale lui Felix Nussenbaum.
   O expoziție itinerantă, dar câteva sculpturi sa fie achiziționate de muzeu.
   O simplă părere.

   • Andrea Ghiţă commented on June 17, 2023 Reply

    Egon Lövith a fost de mai multe ori în Israel, dar a expus lucrări grafice, pentru că sculpturile erau greu de transportat. Poate că a venit momentul unei expoziţii de anvergură, dar e foarte costisitoare. Moştenitoarele sale sunt israelience, poate familia va iniţia o atfel de expoziţie, cine ştie…

    • Eva Grosz commented on June 18, 2023 Reply

     De acord. Așa cum muzica a fost scrisă pentru a fi audiată de public și pictura, sculptura sunt create pentru public. Mai ales când e vorba de un talent. Dar nu oricine vrea să expună sau chiar să doneze.
     Închipuiți-vă dacă Traviata de Verdi ar fi fost cântată numai pentru Verdi și familia lui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *