Isus, Spinoza, Marx și alți evrei

Articolul de față pornește de la ecourile pe care le-a stârnit un articol mai vechi al subsemnatului, apărut în revista Baabel acum vreo șase luni https://baabel.ro/2020/01/dati-ni-l-inapoi-pe-isus/. Dar recent au apărut unele ecouri neașteptate, care mi-au dat de gândit. Bineînțeles, fiecare cu părerea sa. Nu vreau să polemizez cu nimeni: sunt un adversar al polemicilor, prefer explicațiile. Articolul la care mă refer era intitulat Dați-ni-l înapoi pe Isus și se referea la prezentarea denaturată a lui Isus Hristos, respectiv Yehoshua ben Miriam, de către arabii palestinieni, care l-au prezentat ca pe primul palestinian, iar Crăciunul ca pe o sărbătoare palestiniană. Eu am afirmat că Isus era evreu, fiind născut de o mamă evreică, unul dintre evreii celebri care au influențat evoluția istorică a omenirii.

Este adevărat că pe atunci Yehoshua, fiul lui Yosef și al lui Miriam, cunoscut ulterior ca Isus din Nazaret, a fost respins de fruntașii învățaților în Tora din Ierusalim. Dar acest lucru nu-l face mai puțin evreu. Unii evrei l-au considerat un rabin eretic, creștinii l-au considerat Mântuitorul lor, iar musulmanii l-au considerat profet, dar unul inferior lui Mahomed. Este adevărat că a fost crucificat la porunca guvernatorului roman Pontius Pilatus. De-a lungul timpului istorici, juriști și teologi creștini și evrei, de diferite tendințe, au căutat să reconstituie procesul lui, folosind argumente logice și istorice. Totuși aceste lucruri nu au schimbat realitatea: el a rămas evreu, pentru că s-a născut evreu. Evreitatea lui nu poate fi negată. Niciun evreu nu poate fi declarat neevreu, chiar dacă își schimbă religia, dacă este declarat eretic, dacă este exclus din comunitatea evreiască. Evreu este un statut juridic. Fie că vrem să acceptăm un om aparținând acestui statut juridic sau fie că nu, cel născut evreu rămâne evreu. Acesta nu este singurul caz din istorie. După cum este evreu Baruch (Benedict) Spinoza, marele filosof exclus din comunitatea evreiască din Amsterdam deoarece ideea lui asupra Divinității era diferită de cea acceptată de interpretarea rabinică. Dar excluderea lui din comunitate nu i-a anulat calitatea de evreu, ci numai calitatea de membru al comunității. Chiar cei excluși din comunitatea evreiască rămân evrei: nimeni nu poate anula norma halahică după care este evreu orice om născut dintr-o mamă evreică. Și, bineînțeles, nimeni nu poate anula evreitatea mamei lui. La fel pentru evreul care se declară ateu, care se convertește la altă religie, adoptă altă gândire sau filosofie, sau are păreri politice diferite. Evreul convertit la altă religie, sau devenit comunist ateu și negând existența lui Dumnezeu este evreu, la fel ca evreul religios. Evreu este Karl Marx, cu toată orientarea lui politică și filosofică, deși a trecut (sau a fost trecut) la luteranism în copilărie. După cum este evreu și Otto Weininger, care a dezvoltat o ură de sine atât de puternică încât s-a sinucis pentru a distruge ființa lui evreiască. O expresie ebraică este: Israel chata, aval Israel hu (Israel, în sensul de evreu, a păcătuit, dar este Israel). Nu cred că cineva este în drept să judece păcatele – reale sau prezumptive și atribuite – unor oameni din alte generații, după cum nimeni nu are dreptul să nege existența fizică a unui om sau să-i modifice biografia numai pentru că nu este de acord cu părerile lui, cu tezele lui, cu învățătura promulgată de el. Nici nu are dreptul să-i facă o reabilitare retușată, ajungând până la falsificare.

În ce măsură este acceptat un evreu de societatea evreiască instituționalizată, este o problemă diferită. În orice caz nu există o identificare totală între termenii ”evreu” și ”membru al unei comunități evreiești”. Există comunități evreiești, sinagogi și rabini de orientări diferite. Dar evreitatea este comună tuturor, indiferent de orientarea individuală sau colectivă. Este adevărat, există unele diferențe cu privire la evreitate. Dar aceste interpretări nu se referă la cineva născut evreu sau născută evreică. Aici lucrurile sunt clare, unanim acceptate din punctul de vedere al dreptului halahic. Disputele sunt asupra persoanelor convertite la iudaism, dacă au trecut la iudaism conform normelor halahice stricte, acceptate de iudaismul ortodox, sau conform unor norme acceptate de iudaismul reformist, care ușurează convertirile la iudaism. Aceste dispute sunt puternice în Statul Israel, ajungând chiar la diferențe de interpretare și de recunoaștere legală a evreității și implicit a cetățeniei israeliene. Au fost cazuri de respingere a acordării cetățeniei israeliene unor evrei convertiți la creștinism, chiar dacă făcuseră acest lucru în perioada Holocaustului, pentru a-și salva viața. Acest lucru se referă la aspectul legislativ. Dar ce se întâmplă cu evreii convertiți la ateism sau la bolșevism, convertire fără ceremonial special, care nu a fost declarată ca schimbare de religie, chiar dacă de fapt era?

Să ne gândim la convertirile la iudaism. O parte a iudaismului ortodox, mai ales cell ultraortodox nu recunoaște convertirile făcute în cadrul iudaismului reformist sau conservativ, ceea ce împiedică acordarea cetățeniei israeliene, sau cel puțin a recunoașterii evreității unor persoane. Deci, o implicație politică. Sunt acești oameni mai puțin evrei decât alții? Personal, nu cred. Să ne amintim că de-a lungul istoriei convertirile la iudaism au avut forme diferite. În antichitate au existat forme diferite de convertire la iudaism, în funcție de situația din perioada istorică respectivă. Primul caz este chiar cel al patriarhului Avraham. Circumcizia a devenit simbolul Legământului cu Dumnezeu. Dar au existat și convertiri la iudaism în perioada robiei egiptene. Se impunea recunoașterea supremației lui Dumnezeu. După așezarea în Țara lui Israel, convertirile la iudaism au devenit problematice, deoarece aceasta însemna ca respectivul să capete drept la pământ, iar pământuri libere nu mai erau. Pământurile aparțineau triburilor, erau împărțite între ele. Însă au fost cazuri de convertire la iudaism a unor femei, ceea ce nu punea problema proprietății asupra pământului. De obicei erau convertiri prin căsătorie. Cunoaștem cazul moabitei Ruth, care a decis să rămână cu soacra ei Naomi și să se convertească la iudaism. Ea i-a spus soacrei: „Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu”. În privința evreilor născuți evrei, inclusiv a celor născuți de o femeie convertită la iudaism, nici nu se punea problema că nu ar fi evrei, indiferent ce făceau. Ruth este străbunica regelui David. Mai târziu, în timpul exilului babilonian, convertirile s-au extins: nu mai exista problema proprietății asupra pământului. Faptul a continuat în perioada revenirii din exilul babilonian, în perioada elenistică, în perioada Statului Macabeu, în perioada romană, în perioada talmudică. În rândul învățaților au existat două puncte de vedere. Școala lui Rabi (maestrul) Shamai cerea ca un candidat la convertire la iudaism să învețe întâi toată Tora și apoi să fie acceptat ca evreu. Școala lui Rabi Hillel cerea doar ca acel candidat să accepte supremația și unicitatea lui Dumnezeu și să-l iubească și să-l respecte pe semenul său ca pe sine însuși. Ideea era că cel convertit poate învăța Tora după aceea. Deci orice om putea deveni evreu, indiferent de gradul său de educație. Nimeni nu punea problema de a nu recunoaște ca evreu pe un evreu nativ. Se punea și problema rolului Templului de la Ierusalim în viața și societatea evreiască. Adaug că Yehoshua (devenit Isus) fusese elev al lui Rabi Hillel, iar disputa dintre ei a fost tocmai în chestiunea rolului Templului de la Ierusalim. Dar Yehoshua nu era și nu putea fi mai puțin evreu decât colegii sau maestrul său. În secolele care au urmat căderii Imperiului Roman, convertirile la iudaism au fost limitate treptat, datorită presiunilor Bisericii. În cele din urmă în Europa Creștină ele au fos interzise, dar au continuat totuși clandestin. Convertiții proveneau în special din rândul preoțimii, deci al intelectualității și erau trimiși pe ascuns în țări musulmane. Desigur, probleme au existat și în lumea musulmană. Au existat cazuri de conversiuni forțate ale unor evrei la creștinism sau la islam. Dar nimeni nu respingea iudaismul celor care se converteau, însă păstrau legătura cu iudaismul. Se putea menționa doar că nu erau circumciși și se putea critica faptul preferaseră să renunțe la credință pentru a-și salva viața, deși unii rabini nu criticau acest lucru, acordând prioritate vieții. Situația generală se schimbă în Europa în cea de a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și în secolul al XIX-lea.

Este evreul convertit la creștinism evreu? Răspunsul este categoric pozitiv, la fel ca evreul convertit la ateism și la comunism. Cu atât mai mult Yehoshua (Isus), care nu s-a convertit – creștinismul încă nu exista – ci a continuat să fie evreu în felul lui filosofico-religios și, bineînțeles, etnic. Aceasta îmi amintește de Nuhăm (Nicu Aurelian) Steinhardt. El însuși declara că este evreu din punct de vedere fizic și român din punct de vedere cultural. Nu mă refer la țadik, sau ghiter yid, unul care respectă cu strictețe cele 613 porunci ale Torei, în măsura în care se poate face acest lucru astăzi. Este adevărat că există o unitate între poporul evreu și iudaism, care este atât o religie, cât și un mod de viață, dar evreitatea poate fi și individuală, cel puțin din punct de vedere fizic. Fostul Șef-Rabin al evreilor din România, doctorul Jacob Isac Niemirower, în eseul Sionismul cultural, afirma ideea unității între poporul evreu și iudaism, spunând că noi, evreii, suntem atât un popor, cât și o religie, în mod indestructibil. Dar tot el, într-un articol referitor la sărbătoarea de Sucot, afirma că printre cei care vin să ne viziteze în Suca, de șapte ori câte șapte, este și grupul de șapte în care se află Karl Marx, Spinoza și alți evrei atei sau convertiți. Veți putea răspunde că rabinul Niemirower era reformist, doctor în filosofie, precum și că a trăit în altă perioadă istorică și că aparținea altei generații. Este adevărat, dar apartenența unor evrei la etnia evreiască, fie că ei vor sau nu vor acest lucru, nu poate fi negată. Din păcate unii evrei s-au obișnuit să nu se refere la evreitate în mod direct și să nu păstreze valorile iudaismului și valorile date de poporul evreu omenirii decât prin prisma altora. Dar nu înseamnă că acești evrei, care s-au depărtat de iudaism, nu ar avea și o părticică evreiască. Oare ne referim la Elena Lupescu, Ana Pauker, Iosif Chișinevski, Mihai Florescu, Gheorghe Gaston-Marin ca evrei nu pentru că au fost evrei, ci pentru că antisemiții i-au numit evrei? Dacă este așa, e tragic: înseamnă că renunțăm la ideea apartenenței evreiești din punctul nostru evreiesc de vedere și adoptăm ideea apartenenței evreiești din punct de vedere critic, așa cum a fost proferată de antisemiți. Sau acceptăm tacit acest punct de vedere, încercând să ștergem orice urmă a punctului nostru de vedere, bazat pe dreptul iudaic halahic și renunțând la unele personalități istorice evreiești din țara natală sau din lumiea întreagă. Oare nu ne putem gândi la ei ca evrei pentru că au fost evrei într-adevăr, născuți evrei? M-am referit la evrei din România, dar mă pot referi și la evrei din alte țări. Sau, prin extindere, să ne amintim de afirmația că Europa creștină a stat pe umerii a trei evrei: Moise, Isus, Paul – iar secolul XX pe umerii altor trei evrei: Marx, Freud, Einstein. Deci, evrei pentru că s-au născut evrei și aparțin de poporul evreu, fie că au vrut sau nu, fie că s-au gândit la acest lucru sau nu. Totuși este preferabil ca oameni de altă naționalitate, etnie sau religie să recunoască evreitatea unor personaje istorice, decât să o nege și să le atribuie altă naționalitate, postum, fără voia lor, fără a-i consulta, așa cum s-a întâmplat cu Yehoshua (Isus), prezentat de palestinieni. Faptul că acest om este considerat Mântuitor de către creștini și unul din profeți de către musulmani nu înseamnă că el și-a schimbat etnia și a încetat de a fi evreu, chiar dacă evreii l-au considerat un rabin eretic.

Dacă Statul Israel trebuie să prezinte pe acești ”evrei diferiți” într-o formă specială, este un alt aspect al problemei. Din punct de vedere religios și ideologic, ideile și învățăturile lor nu sunt acceptate în mod oficial în Israelul contemporan. Dar nimeni nu le poate nega apartenența etnică. Este adevărat, în Israel nu există nicio stradă pe numele lui Yehoshua (Isus). Nici pe numele lui Spinoza. Nici pe numele lui Marx, Isaac Deutscher, Lev Troțki, Iașa Sverdlov, Heinrich Heine, Petrus Alphonsi (Moshe Hasefarady). Nici pe numele multor evrei ”disidenți”, de exemplu pe numele lui Moses Mendelssohn, omul considerat ca primul evreu modern, despre care se spunea că ”de la Moshe (Rabeinu) până la Moshe (Mendelssohn) nu a fost nimeni ca Moshe”. Până în prezent unii îl laudă, îl numesc ”RaMBaMaN” (Rabi Moshe ben Menachem), alții îl critică, numindu-l ironic și insultător ”Dessauer” pentru că era născut la Dessau. De aceea, pentru a evita un conflict între evreii ortodocși și cei laici sau modernizați, în Israel nu există o stradă pe numele lui Moses Mendelssohn. Dar valoarea lui nu poate fi redusă, rolul lui istoric nu poate fi minimalizat, iar evreitatea lui nu poate fi anulată.

Cred că trebuie să vedem lucrurile în mod obiectiv, sine ira et studio

Lucian Herşcovici

Opiniile exprimate în textele publicate  nu reprezintă punctele de vedere ale editorilor, redactorilor sau ale membrilor colegiului redacţional. Autorii îşi asumă întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor.

Comentariile cititorilor sunt moderate de către redacţie. Textele indecente şi atacurile la persoană se elimină. Revista Baabel este deschisă faţă de orice discuţie bazată pe principii şi schimbul de idei.

 

125 Comments

 • boris mehr commented on August 17, 2020 Reply

  AM mai consultat niște surse, se pare că apariția lui IISUS era prevăzută de esenieni. IISUS FIIND ESENIAN,, astfel că originea creștinismului se explică mai bine, iar creștinismul nu este o înnoire a iudaismului , ci o ruptură esențială în locul lui DUMNEZEU apare SF. TREIME. EVREII CARE AU TRECUT LA CREȘTINISM au încetat a fi evrei chiar din primul secol al erei noasre.

  • Virgil Duncan commented on August 17, 2020 Reply

   Boris – din cite stiu eu Esenienii au fost o secta a judaismului – au ales o viata izolata de realitate ca sa poata sa ajunga la un nivel spiritual mai inalt cit mai departe de realitatea fizica paminteasca- cam ca calugarii de astazi. Erau celibatari si se pare ca Isus a fost si el Esenian pina s-a decis sa coboare in lumea reala. Trecerea la Sft Treime a fost ca sa dea crestinilor o imagine mai reala – D-zeul judaic era si este mult prea abstract pentru majoritatea celor care trec la crestinism. “Duhul Sfint” exista si in Judaism – se numeste “shehinah”. Sft Treime nu este vazuta chiar o impartire egala in trei in toate sectele crestine. Important in toate este “Tatal” si “Fiul” – Fiul, Isus are un narativ si o imagine paminteasca a lui D-zeu care au o dimensiune spirituala deosebita. Am crezut si eu ca tine in trecut, dar aici in SUA se poate vorbi cu preoti crestini de asta. De fapt, n-ai sa crezi dar sunt citiva profesori de teologie evrei care predau la seminarii catolice Noul Testament. In secolul nostru se vede clar ca Judaismul si Crestinismul sunt ca doua ramuri care au crescut din trunchiul comun al Judaismului Biblic, Tanahic sau antic.

  • Eva Grosz commented on August 17, 2020 Reply

   Dar dacă cu toții ne tragem din maimuțe, ce contează ?

 • boris mehr commented on August 16, 2020 Reply

  Discuția a alunecat pe alte pante, eu revin la titlu – dintre cei trei mai aproape de iudaism deși excomunicat rămâne Spinoza cu panteismul său, Marx este clar că putea să fie și neevreu ar fi fost același, iar Iisus care cred că a preluat și ceva de la esenieni nu a lăsat evreilor nicio moștenire în afară de o ură grea din partea Bisericii până în azi. Deși îmi place stilul articolului, tema este greu de susținut.. Cred că era binevenită o revenire a lui Lucian Herșcovici dar nimeni nu-l poate obliga, oricum îl admir.

  • Virgil Duncan commented on August 16, 2020 Reply

   Boris – Spinoza este primul evreu liberal, si pentru asta a fost excomunicat la fel ca Isus pentru ideile sale noi. Marx la fel, chiar daca botezat, a fost un iconoclast. Isus la fel, a pus bazele unui Judaism nou mai progresist si simplificat. Dupa Isus, urmasii lui au pus bazele unei noi religii prin Noul Testament.
   Ei au declarat ca legamintul evreilor de la Muntele Sinai nu mai e valabil, si a fost inlocuit cu un legamint nou prin Isus. Religiosii evrei astazi spun ca D-zeu cunoaste trecutul, prezentul si viitorul asa ca primul legamint este si va fi valabil pentru evrei pentru TOTDEAUNA. Daca evreii nu-l respecta, vor fi pedepsiti, dar legamintul ramine.
   Sunt sigur ca Lucian va scrie un alt articol care va raspunde in amanunt la toate intrebarile tuturora.

  • Eva Grosz commented on August 16, 2020 Reply

   Lu Boris Mehr: mă alătur cu bucurie la faptul că l-ați citat pe Spinoza . Probabil cel mai aproape de iudaism, deși excomunicat, dar sigur părintele filozofiei moderne ,a cărui Tractatus Theologico -Politicus și Etica sunt actuale și astăzi. De la el s-au inspirat raționaliștii , oamenii de știință [Einstein îl citea tot timpul] filozofi, psihologi o lume. Și în total a trăit 44 de ani. Îmi închipui că D-ul Lucian Herșcovici nu poate răspunde la toate comentările, pentru că atunci ar trebui să scrie o carte. El este totuși catalizatorul comentărilor. Așteptăm să-l citim din nou. Și îi dorim numai bine !

  • Rudolf Zimand commented on August 17, 2020 Reply

   Iisus și urmașii săi apostolii au inovat religia iudaică, creind noua religie creștină și dându-i caracterul de religie universală. Astfel noua religie a cuprins mai multe continente și – în pofida unor epoci întunecate – a promovat dezvoltarea unei culturi de o uriașă bogăție.
   Religia iudaică a rămas religia unui singur popor , constituind timp de două milenii principala forță de rezistență a evreilor risipiți în toată lumea plină de ostilitate împotriva lor.

 • Veronica Rozenberg commented on August 15, 2020 Reply

  “Un lucru e clar: ii urasti pe religiosi, probabil ca la un moment dat te-au jignit ca femeie”

  Dovedesc clar unele aspecte in ceea ce te priveste:

  – Nu te pricepi la oameni si nu intelegi printre randuri, mai nimic
  – Deduci lucruri false, din ipoteze inexistente (asta arata ca ai probleme de logica, si inca serioase)

  In plus, legat de recomandarea dumitale:
  – Sunt atat de multe carti pe care as dori sa le citesc, dar nu am timpul si capacitatea de-a o face.
  Ceea ce imi recomanzi, pur si simplu nu ma intereseaza. Viata e prea scurta, ca sa pot ingloba, tot ceea ce as dori sa stiu. La 18 ani credeam ca voi putea sa stiu tot ce as dori sa stiu, si doream multe, dar dupa venirea in Israel, traumatica, precum orice emigrare, (mai ales ca am venit si singura), mi-am dat seama repede ca ceea ce credeam nu e real..

  Deci recomandare nu e relevanta.
  In rest, iti recomand eu, sa urmezi cursuri de psihologie, sau de FORUMOLOGIE, care te vor ajuta sa intelegi oamenii, dincolo de cuvintele pe care le rostesc in scris.

  Astfel nu vei mai emite ipoteze nepotrivite la realitate.

  🙂 🙂 🙂

  Ah, acum vad si ultima ta propozitie (scuza-ma dar e chiar periculos ce scrii…cred ca e FOARTE PERICULOS daca iti inchipui ca

  “Mikveh ….este sa te purifici spiritual inainte de nunta, sarbatori, shabat,”

  Purificarea sufletului se poate realiza dupa parerea mea:

  DOAR PRIN CONDUITA CINSTITA, ZI DE ZI, FATA DE TOTI OAMENII DIN LUME (CEL PUTIN CEI CU CARE AI DE-A FACE) ESTE O ATITUDINE DE INTELGERE FATA DE CEI DIN JURUL TAU SI ATUNCI CAND AI POSIBILITATEA SI DE A-I AJUTA.

  ASTA DE MAI SUS E UNICA METODA PRIN CARE, UN CETATEAN AL LUMII ISI POAE PURIFICA SUFLETUL.

  ps. N-am urat pe nimeni niciodata, cu o unica exceptie, era vorba de un tip care mi-a curmat cariera profesionala, Si nu era religios :-))

 • boris mehr commented on August 14, 2020 Reply

  La inepuizabilă tema despre existența lui Iisus, mai vin cu două amănunte și anume – esenienii au existat înainte de Iisus care se pare a fost influențat de învățăturile lor
  – un timp, nu mai știu exact cât, Iisus a dispărut și se presupune că a s-a împărtășit din învățăturile orientale
  Nu mă angajez mai mult, poate cineva are comentarii

 • Rudolf Zimand commented on August 14, 2020 Reply

  În privința identitații etnice a lui Iisus cred că trebuie luate în considerație trei momente ale biografei sale relatate în Noul Testament.
  a) Iisus s-a născut din mamă evreică și a fost circumcis la câteva zile după naștere, împlinind astfel normele pentru recunoaștere a apartenenței sale la religia și la etnia evreiască.
  b) La vârstade 30 ani Iisus a fost botezat în râul Iordan, iar în timpul botezului Duhul divin a coborât asupra lui, recunoscându-l drept fiul Său.
  Cred că acest act poate fi considerat drept trecerea lui Iisus de la religia evreiască la o nouă religie, întemeiată cu acest act și care se va numi religia creștină. ( După canoanele ulterioare copii noi născuți sunt creștinați prin botez).
  Cred că astfel se poate considera că Iisus a părăsit și etnia evreiască, în acele timpuri existând identitate între etnie și religie.
  c) La crucificarea lui Iisus,autoritățile romane I-au pus pe cruce, deasupra capului inscripția „Iisus Nazarineanul Regele Iudeilor”.
  Poate fi considerată aceasta o reintegrare a lui Iisus în etnia evreiască? Nu cred, având în vedere caracterul injurios al acestei inscripții.

  • Virgil Duncan commented on August 14, 2020 Reply

   Rudolf – intrarea in apa incluzind capul spunind o binecuvintare este un obicei evreiesc – chiar si astazi evreii religiosi fac asta la Mikveh inainte de Sabath ca purificare – Mikveh este o baie mai mare unde apa curge si asta inlocuieste riul Iordan – acum doua mii de ani cand Templul exista multi evrei faceau asta de Passover ca parte din pelegrinajul lor spre Templu.
   Crestinii au fost o secta evreiasca primii 100-200 de ani – se rugau separat in aceleasi sinagogi pina cand a intervenit separarea totala. Isus a fost excomunicat de Sanhedrin ca eretic asa ca ca religie formal nu mai era evreu, dar ca apartenenta nationala a ramas evreu. Evreii de azi sunt urmasii Fariseilor (desi multi din ei sunt atei), in timp ce ceilalti evrei au devenit crestini. In timp s-au adaugat alte natiuni. Chiar si Papa Ioan Paul II a spus prin 1970 ca “nu uitati ca suntem cu totii semiti” ca religie

   • Rudolf Zimand commented on August 15, 2020 Reply

    Între
    îmbăierea rituală practicată de credincioșii evrei, repetată ori de câte ori se simțea nevoia curățirii trupului și
    botezul inițiat de Ioan Botezătorul, la care participă Iisus , preluat ulterior drept creștinare a noului născut, practicat o singură dată în viață
    nu este nici o asemanare.

    • Virgil Duncan commented on August 15, 2020 Reply

     Rudolf – reinnoirea si purificarea sprituala prin scufundarea corpului in apa este un obicei evreiesc care a fost preluat de crestini schimbat ca sa fie diferentiat de ce faceau evreii. Asemanarea e evidenta cu exceptia faptului ca a devenit o data in viata la crestini vs de multe ori la evrei. Citind Noul Testament descoperi multe alte lucruri care se asemana dar sunt putin modificate ca
     oamenii sa faca deosebirea intre religii. Sfantul Paul (Shaul in ebraica) a scris parte din Noul Testament si bineinteles a avut ca orice evreu in vremea aceea o educatie biblica religioasa.

   • Veronica Rozenberg commented on August 15, 2020 Reply

    Scuza-ma, Virgil

    Faptul ca unei femei i se cers sa intre in Mikve odata pe luna in timpul ciclului lunar, si asta ins ecolul XXI, este o incalcare a curateniei, a mandriei, a civilizatiei si o forma ancronica a unui primitivism, care a ramas din diverse aspecte lipit de evreii religiosi, care nu au reusit sa “to cope with” cu civilizatia moderna.

    Iar dvs, pareti atat de “incurcat” in itzele religiei iudaice, incat cred ca nici macar Dr. Lucian Herscovici, un om care poarta chipa, nu stiu, sau mai bine sper ca nu are aceleasi pareri pe care incercati sa le dispersati in acest context.

    • Virgil Duncan commented on August 15, 2020 Reply

     Si eu imi cer scuze Veronica – citind toate comentariile tale vad clar ca ai ramas in secolul XX si ai avea dreptate asa cum se gindea acum 50 de ani. Iti recomand sa citesti cartea lui Tal Keinan “judaism in secolul XXI” care exista si in ebraica si in engleza. Un lucru e clar: ii urasti pe religiosi, probabil ca la un moment dat te-au jignit ca femeie – religiosii nu sunt perfecti dar reprezinta jumatate din populatie si in plus ne-au salvat neamul in acesti 2000 de ani cand a trebuit sa disparem. Motivul pentru care tu existi astazi ca evreu este ca stramosii tai au fost religiosi.
     Mikveh astazi nu este sa iti cureti corpul de murdarie, este sa te purifici spiritual inainte de nunta, sarbatori, shabat, etc.

     • Andrea Ghiţă commented on August 15, 2020 Reply

      Nu ştiu de unde trageţi concluzia că d-na Rozenberg “îi urăşte” pe religioşi şi supoziţia că aceştia ar fi jignit-o ca femeie. Nu ştiu nici din ce statistici aţi extras ponderea “religioşilor”. Eu cred că Faptul că evreii mai există şi astăzi se datorează credinţei şi tradiţiei, celor care le-au respectat şi şi-au educat copiii în respectul tradiţiei. Puteau fi mai mult sau mai puţin religioşi. De aici am putea începe o altă polemică despre definiţia evreităţii dar asta s-a mai făcut în Baabel.

      • Virgil Duncan commented on August 15, 2020 Reply

       Dna Ghita – inteleg situatia din Israel dar nu inteleg de ce Dna Rozenberg a ales calea sa ma insulte personal, cand discutia este o discutie de idei. Lucian ai avut dreptate, multi oameni intra in polemici cand realizeaza ca altii au alt sistem de valori.
       Da, procentajul de religiosi este de 50% sau chiar mai mult si in SUA si in Israel. Nu uitati ca nu toti religiosii sunt imbracati in alb si negru sau poarta kipah pe cap tot timpul. Miscarea ateista a inceput intre evrei dupa emancipare cam 1850 depinzind de tara.(In Franta a inceput cu Napoleon). Asa ca cand traiam in ghettouri, toata lumea tinea sarbatorile si se mergea la sinagoga si din cauza asta am supravietuit ca popor. Cei care locuiesc in Israel pot sa mearga la sinagogi reforme sau masorti daca sunt interesati. Stiu ca pe multi ii deranjeaza faptul ca sunt limitari la casatorii si faptul cu nu sunt autobuze de shabat. Dar cine vrea sa traiasca intr-o tara mult mai libera dar ne-evreiasca exista Europa si America. America este mult mai religioasa decit Europa (toate religiile)dar inca libera.

  • Virgil Duncan commented on August 16, 2020 Reply

   Rudolf – in ceea ce priveste tablita pecare romanii au pus-o pe crucea lui Isus “INRI” – paganii romani si-au batut joc de el cu alte cuvinte ” lumea crede ca esti rege dar noi te-am pus pe cruce”- de ce? era foarte popular si poporul il iubea (in afara de Farisei si preoti) – Herod, regele Iudeii numit de romani nu era popular pentru ca facea politica Romei desi era evreu. Ierusalimul avea un statut separat fiind guvernat de un guvernator roman – Pontius Pilatus.

 • Veronica Rozenberg commented on August 13, 2020 Reply

  Eva, cred ca e indicat ca sa te abtii de a-mi da lectii de comportare, nu e prima oara cand o faci, De aceea daca nu-ti place, imi pare rau, aceasta e opinia mea si nu vei fi tu, cea care sa mi-o schimbi.

  Ai mai incercat si cu alta ocazie prin mesaj particular.

  Si DA, afirmatia facuta cu privire la religiosi, este un FALS si o opinie absurda, pe care o poate face doar o persoana cu totul RUPTA DE REALITATE.
  Ba chiar mai mult decat atat, este o IPOCRIZIE in a spune ceea ce am citat mai sus.
  .
  Reciteste ce s-a scris si mai gandeste-te.

 • Theodor toivi commented on August 13, 2020 Reply

  D-na Veronica:
  Individul Shlomo Sand nu este original. A plagiat fara rusine “teoiriile” staliniste despre evrei, potrivit carora ei nu ar fi un popor neavand o tara si o limba comuna. Aparitia Statului Israel a desmintit teoria lui Stalin (plagiata de Shlomo Sand ) Evreii au o tara: Israel si o limba comuna :Ebraica, deci sunt un popor!

  • Veronica Rozenberg commented on August 13, 2020 Reply

   D-le Toivi, cu tot respectul şi părerea de rău,
   declaraţia că această carte este un plagiat, e o afirmaţie nefondată.
   Shlomo Sand este profesor la Universitatea din Tel Aviv iar cartea cu pricină a fost tradusă în câteva limbi, inclusiv cea ebraică. De exmplu se găseşte la biblioteca universităţii din Haifa în diverse limbi.

   מתי ואיך הומצא העם היהודי? /שלמה זנד
   DS143. S297 2008
   זנד, שלמה, 1946-‏
   תל אביב: רסלינג תשס”ח 2008

   Un profesor care plagiază nu e ţinut la universitate, căci nu este nici ruda lui Netaniahu şi nici nepotul unchiului cu fabrica de metal. Nu e nici rudă cu cineva anume, iar personal nu prea cred în nepotism în domeniul universitar israelian şi nici în altele.

   Cartea, nu am citit-o, dar am auzit vorbindu-se despre ea, şi am sugerat-o la acest subiect, tocmai pentru că, multe persoane au cam luat-o pe căi pe care nu prea le socotesc potrivite în context, mai ales pentru că bănuiesc, că nu au pregătirea academică necesară, cu excepţia desigur a Drlui Lucian Herscovici, care probabil invadat de atâta opinii docte şi cunoştinţe teologice ale participanţilor, şi-o fi luat o pauză de gândire.

   Am să caut şi eu să mă informez mai atent, şi dacă voi reuşi am să revin cu informaţii mai pertinente.

   Părerea mea este că acest subiect a devenit cam șuí… făcându-se prozelitism pentru tot felul de organizaţii de evrei americani şi de creştini evanghelişti, care o să salveze Israelul prin rugăciunile şi credinţa lor în autoritatea supremă.

   • Theodor toivi commented on August 14, 2020 Reply

    D

    D-naVeronika:
    Afirmatiile mele despre Shlomo Sand se bazeaza pe vizionarea interviului acordat lui London la TV in care Sand a afirmat : despre evrei, potrivit carora ei nu ar fi un popor neavand o tara si o limba comuna. Asta explica si succesul cartii lui privind “inventarea poporului evreu. Din pacate dl. London nu a stiult sa0l puna la punct….

   • Theodor toivi commented on August 14, 2020 Reply

    D-na Veronika, Boris,
    Credeti ca un om care a scris:
    The Invention of the Jewish People
    The Invention of the Land of Israel
    How I Stopped Being a Jew,
    are ce cauta la universitatea din Tel Aviv?

    • Veronica Rozenberg commented on August 15, 2020 Reply

     Parerea mea si a dlui Mehr nu au nici o importanta.
     In Israel, se pare ca se sustine ca exista democratie, de aceea in orice loc cu caracter public cel putin pot fi angajati de catre Stat, sau oficialitatile aferente oameni cu pareri diverse, si care nu intotdeauna pot fi incurgitate de oricine.
     Deci va puteti adresa conducerii Universitatii din Tel Aviv in acest sens, dar cel mai indicat ar fi sa cititti vreo carte. Asta incerc sa fac si eu.

     Nici nu cred ca ceea ce spuneti dvs, si anume ca poporul evreu are o limba (va dati seama ca este disputabila aceasta afirmatie daca priviti peste sute de ani, sau daca are un stat (pe pamanturi care au apartinut si altora, chiar daca nu dorim acest lucru, el este o realitate, cel putin pentru o parte dintre oamenii care gandesc) duce la o simpla concluzie pe care unii nu o accepta atat de usor.

     Venind in Israel, in 1975, convinsa fiind ca acesta e unicul loc in care doresc sa traiesc, si intr-un fel apartin acestui loc, nenumarate probleme existentiale mi s-au ridicat in fata. Sa nu le observi, este cred o opacitate, sau o lipsa de dorinta de a cunoaste si ceea ce nu se vede asa de bine, adica dincolo de linia orizontului care nu este sfarsitul Pamantului.
     Asa ca, personal cred ca e bine ca oamenilor sa li se permita exprimarea parerilor pe care le au, atata timp cat nu dovedesc violenta si excludere.

     Nu stiu daca raspunsul meu va satisface.

     • Theodor toivi commented on August 15, 2020 Reply

      Dna Veronica,
      Daca cartile lui Sand, Arthur Koestler, Horia Sima , Matti Friedman etc impreuna cu Mein Kampf si Protocoalele Sionului inseamna “democratie”, atunci eu nu sunt democrat! Cititi biografia luil Sand in Internet si nu mai este necesar sa-i cititi “opera'”. Chiar aaca asi avea o nevoie acuta de publicitate si bani nu asi aborda asemenea subiecte utile distrugerii poporului meu..

      • Theodor toivi commented on August 15, 2020 Reply

       Poporul israelian are o limba: ebraica

       • Andrea Ghiţă commented on August 15, 2020 Reply

        Nu toate popoarele au o singură limbă. Poporul elveţian are trei limbi, cel belgian două. Şi poporul evreu a mai avut alte limbi: aramaica, idiş, ladino. Definiţia care pretinde o limbă şi un stat este naţiunea, o categorie din veacul al XIX-lea, după mine desuetă.

       • Virgil Duncan commented on August 15, 2020 Reply

        Theodor si Andrea – si poporul evreu in general are o limba comuna azi – ebraica – dar in practica este greu sa conversezi in ebraica cand parintii nu te-au invatat si nu ai vorbit-o in diaspora. Ca un fapt divers, Corespondentul limbii arameice din antichitate este azi engleza. Interesant in Elvetia unde se vorbesc trei limbi – germana, franceza si italiana – limba comuna a celor trei comunitati este engleza!
        Natiunea nu este depasita in ziua de azi. Sa ne uitam numai ce se intimpla in EU! Diferite tari cu diferite culturi – cred ca mai trebuie sa asteptam citeva generatii pina cand nationalismul va disparea.

  • boris mehr commented on August 13, 2020 Reply

   How I Stopped being a Jew, London, Verso, 2014 (ISBN 978-1781686980, also in Hebrew, French, German, Arabic, Italian, Russian, Spanish, Brazilian, Polish).

   • boris mehr commented on August 13, 2020 Reply

    SHLOMO SAND este cumva antiisraelian?

    • Veronica Rozenberg commented on August 14, 2020 Reply

     Nu cred, este cumva un cercetator care se bazeaza pe investigatiile altora privind cum si unde s-au format grupe masive de evrei prin trecere la iudaism in primul mileniu (khazari si alti, atunci se pare ca se incerca prozelitismul, ulterior interzis).

     O sa stiu mai mult cand voi citi.

     • Virgil Duncan commented on August 15, 2020 Reply

      Veronica – Khazarii nu au trecut la Judaism prin prozelitism – regele Khazarilor s-a interesat de toate religiile monoteiste si a ales Judaismul. Se pare ca numai casa regala si nobilimea au trecut la Judaism, poporul a ramas pagan. Pe vremea aceea Regatul Khazar era puternic si avea cam 20 de milioane de oameni. A pierdut citeva batalii si a fost dizolvat in secolul X. Marea parte a populatiei pagane au fost crestinati si minoritatea iudaica s-au alaturat evreilor ashkenaz din Polonia si vestul Rusiei. In ziua de azi toti evreii europeni au DNA parte de khazari, unii chiar arata Khazari (blonzi sau cu parul rosu, cu ochi verzi sau albastri si pielea cu pistrui)

    • Theodor toivi commented on August 14, 2020 Reply

     Da, este antiisraelian. Din pacate nu numai el!

    • Theodor toivi commented on August 14, 2020 Reply

     Da dl Boris, dupa ce l-am auzit la TV nu am dormit noaptea gandindu-ma ca Sand este “profesor” la o universitate israeliana sponsorizata de contribuabili care au suferit ororile naziste…

    • Virgil Duncan commented on August 15, 2020 Reply

     Boris – din ce vad eu Shlomo Sand este un historian marxist de extrema stinga – bineinteles ca nu ii place nationalismul si sionismul israelian. Marxismul este “Proletari din toate tarile uniti-va” adica crearea unui imperiu comunist in toata lumea. Amintiti-va ca nationalistii romani au fost primii care au fost inchisi de comunisti in 1950.
     Cu Khazarii problema a devenit politica din cauza palestinienilor. Dar cineva trebuie sa explice de unde provin asa de multi evrei ashkenazim cu parul rosu si blond pe cand sefardimii au trasaturi normale ale popoarelor orientale.

     • Theodor toivi commented on August 16, 2020 Reply

      Cum va explicati “monstruoasa coalitie” intre marxismul european si islam?
      Inclusiv alianta intre partidul “comunist” arab din israel si cel islamic in asa numita lista comuna.
      In concluzie ansionismul lui Sand serveste in primul rand propagandei anti-israeliene a extremistilor islamici…

      • Virgil Duncan commented on August 16, 2020 Reply

       Amindoua vor sa distruga din temelii civilizatia occidentala bazata pe renasterea crestinismului incepind din 1400. Asa ca sunt aliati deocamdata pina cand unul n-o sa mai aiba nevoie de altul. Va amintiti ce a spus Lenin? “In revolutie iti trebuie un tovaras de drum”. Evreii au avut intotdeauna antisemiti in rindurile lor. Cel mai bun exemplu sunt “kapos” dela Auschwitz, si astazi evreii care participa in BDS, etc. Recomand cartea lui David Horowitz “Unholy Alliance”. Multi intelectuali evrei liberali cad victima acestei aliante prin ura lor fata de conservatismul evreiesc dar sustin conservatismul musulman. Ei sunt liberali in primul rind si evrei in al doilea rind. Problema de actualitate si in Israel si in SUA.

       • Theodor toivi commented on August 16, 2020 Reply

        De acord.

       • boris mehr commented on August 16, 2020 Reply

        Kapos de la AUSCHWITZ nu pot fi comparați cu nimeni, ei erau condamnați din capul locului, soarta lor a fost cumplită, iar faptul că evreii au avut mereu antisemiți între ei nu se poate generaliza, de la preioadă la perioadă, eu am cunoscut evrei antisemiți dar foarte rar și debili psihic

       • Veronica Rozenberg commented on August 16, 2020 Reply

        “Evreii au avut intotdeauna antisemiti in rindurile lor. Cel mai bun exemplu sunt “kapos” dela Auschwitz”

        Gresit !

        Precum ti-am mai spus, ai invatat Iudaism, Crestinism, cine mai stie poate si Budism, dar LOGICA iti lipseste !!!

        • Virgil Duncan commented on August 17, 2020 Reply

         Dna Veronica aveti un “farmec” extraordinar in relatiile cu oamenii cu care nu sunteti de acord; In loc sa discutati alte idei si sa va explicati pozitia, treceti imediat la adjective personale si chiar insulte.
         Credeam ca numai pe mine nu ma agreati, dar vad ca mai sunt si alti baabelisti care nu va plac. Pacat!!

  • Virgil Duncan commented on August 14, 2020 Reply

   Theodor – eu cred ca Stalin a plagiat si el definitia natiunii dar nimeni nu a indraznit sa spuna asta – dar definitia este buna in general, numai ca nu se aplica evreilor pina cand Eliezer ben-Yehuda a declarat ebraica ca limba nationala. Ebraica a fost considerata timp de 2500 de ani ca limba sfinta folosita numai in studiul textelor religioase. Ca limba de zi cu zi Isus a vorbit arameica, evreii spanioli ladino, evreii germani yidish. Pina si azi unii evrei religiosi considera ca ebraica este prea sfinta si prea curata sa fie folosita zi de zi.

 • Marica Lewin commented on August 12, 2020 Reply

  D- le Virgil Duncan, vreau totusi sa cred ca iudaismul rabbinic continua, nu inlocuieste iudaismul antic, deoarece a aparut initial in Iudeea si s- a dezvoltat in Palestina Antica si in Babilon.. Pentru a avea dreptul inalienabil sa raminem pe acest pamint, Israel, “ tara evreiasca si democrata “
  PS. Evreii karaiti sunt putin numerosi, despre evreii “ din munti” nu stiu daca sunt rabinici sau nu, evreii din Crimeea accepta Talmudul si au fost aproape exterminati de nazisti.
  Oare Samaritenii ar trebui si ei considerati evrei?
  Foarte putini evrei, asa cum ati scris, sunt in afara Iudaismului rabinic.

  • Virgil Duncan commented on August 12, 2020 Reply

   Dna Marica – Samaritenii ar trebui si ei considerati evrei, dar din cauza ca nu recunosc Talmudul cred ca au probleme in Israel. Asta a fost si greseala mea ca ateu. Cand am inceput sa frecventez saptaminal cursul de “parashat ha-shavua” an crezut ca Tanakh e totul. In realitate multe lucruri din Tanakh nu se aplica in ziua de azi si trebuie interpretate. Asta au facut sute de Rabini care au lasat in urma lor Talmudul si Halachah. A spune ca toata munca lor nu are valoare este o problema. Erezia lui Isus si pentru asta a fost judecat in Sanhedrin a fost ca a spus ca vrea sa deschida cartile sfinte care au fost inchise cred dinaintea Macabeilor cam 200 de ani inainte – cu alte cuvinte le-a spus ca el este un Nou Profet. Rabbi Perahia care a fost profesorul lui l-a aparat, dar majoritatea l-a condamnat si l-au dat pe mana Romanilor pe motiv ca e revolutionar care lupta impotriva ocupatiei Romei.

 • boris mehr commented on August 12, 2020 Reply

  REVIN CU DOUĂ PRECIZĂRI după ultimele comentarii -nimeni nu-l consideră pe Iisus creștin pentru simplul fapt că acest creștinism s-a născut după Iisus, apoi Iisus în creștinism este Fiul și totodată Domnul însuși, deci nu se pune problema că este sau a fost evreu, iar evreii nu l-au adoptat nici ca profet, nici ca învățat, doar un rabin răsculat ceea ce putea să-l identifice cu mulți rabini doar Hilel i-a împărtășit ceva adică iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Nu în ultimul rând creștinismul nu este universal , există budismul shintoismul și alte credințe care sunt împărtășite de circa 70% din populașia globului, astfel că și creștinii sunt în minoritate. Filosionismul creștin este întreținut de teama că musulmanii ar putea ataca lăcașurile sfinte din Israel, astfel se explică și reacția față de moscheea reinaugurată la Sf. Sofia

 • Zvi Hartman commented on August 12, 2020 Reply

  Draga Lucian ai venit cu o teza interesanta dar as adauga ca de gapt Isus s a nascut evreu dar mitul crestin preferera sa l vada crestin. In legatura cu Marx e si mai interesant ca in timpul nasterii tatal lui deja era botezat la luteranism din motive de a se aranja intr un post, dar mama lui inca nu se botezase caci traia tatal ei care era rabin Ea s-a botezat doar după moartea tatalui ei. Fiul lor, Karl, nu a fost botezat si nici nu i s a facut “brit mila”. Asa ca a intrat in societate ca lipsit de religie. Cu toate astea in operele sale se vedea clar ca nu se poate derapana de originele evreiesti si asta i a produs o ira continua spre iudaism si un fel de negationere.

 • Cancel Gheorghe commented on August 12, 2020 Reply

  Tocmai am terminat de citit si articolul si toate comentariile. Sunteti toti cu totul si cu totul deosebiti!
  Inteleg ca acolo, in zona de conflict, sunt necesare aceste aparari si lamuriri. De aici, din Romania insa, catolic nepracticant fiind, eu il percep pe Isus ca fiind al intregii omeniri. Radacinile sunt importante dar existenta sa a schimbat omenirea, fapt care il face universal.

  • Virgil Duncan commented on August 13, 2020 Reply

   Dl Cancel Gheorghe – cine crezi ca sunt cei mai apropiati si prietenosi fata de evrei in SUA unde toate religiile lumii exista? Catolicii si evanghelistii.
   Cand vin la noi in vizita in sinagoga de ce crezi ca sunt mirati cel mai mult? Faptul ca evreii intreaba si pun la indoiala Biblia (pina o inteleg) pe cind in biserica daca pui la indoiala Biblia esti ca si excomunicat. Ce e ‘zona de conflict” pe care o mentionezi? Ca sa intelegi ceva trebuie sa fie un dialog si chiar o polemica. Isus si apostolii au pus bazele unei religii universale provenita din Judaism, dar Judaismul nu este o religie universala din cauza preceptelor sale foarte stricte. Judaismul este foarte dificil de practicat chiar de poporul evreu care in ziua de azi prefera sa fie 30% ateu.

 • boris mehr commented on August 11, 2020 Reply

  De fapt noi am răspuns la toate întrebările, LUCIAN HERȘCOVICI nu mai are ce să spună (?), eu aș rezuma ideile expuse în articol astfel -IISUS. SPINOZA, MARX trebuie asimilați istoriei noastre, evreii convertiți de asemenea, ș.a. Dacă ne uităm pe wiki niciun personaj istoric nu scapă de sita originii , până și A D XENOPOL, EDGAR PAPU, ș.a. INTERESANTĂ ESTE ȘI actualizarea cu referire la sit. ISRAELULUI.

 • boris mehr commented on August 11, 2020 Reply

  Faptul că Ierusalimul și teritoriul cândva numit Palestina sunt locuri în care s-au născut cele mai acute conflicte timp de 3000 de ani spune ceva despre magia, misterul de nedezlegat al istoriei. Poporul evreu și-a asumat o răspundere morală și politică de neignorat. Liderii politici ai lumii nu înțeleg nici azi acest aspect, așa cum nu au înțeles efectele ascensiunii nazismului și poate a stalinismului. Speranța este că religiile lumii se vor dedica și păcii în această zonă.

 • boris mehr commented on August 11, 2020 Reply

  doamna VERONICA – nu eu am afirmat ideea cu sprijinul evanghelicilor, eu am reiterat-o din discuție
  doamna EVA GROSZ – am fost și eu pe CITITOR DE PROZĂ, mi se pare că eram redactor

  • Eva Grosz commented on August 11, 2020 Reply

   Da .Îmi amintesc D-ul Boris Mehr .Dar fondatorul cât și redactorul era D-ul Emanuel Pope, care îmi rămâne în amintire pentru toleranța față de orice părere, scriere, etnie, religie și mai ales de scopul lui de a promova comunicarea între oameni.
   Mai mult decât a se evidenția.Deși erau uneori conflicte, chiar pe teme religioase. conținutul a fost bogat în literatură și arte și erau rubruici speciale pentru comunicare între oameni cum ar fost Pilula Psihologică unde erau cel puțin 40 de comentări la un articol.Important să fii deschis și tolerant în toate direcțiile.Nu ai decât de câștigat.

   • boris mehr commented on August 11, 2020 Reply

    DOAMNA EVA GROSZ sunt de acord cu dvs. toată viața am încercat să fiu tolerant dar nu am reușit mereu cu intoleranții chiar și de etnia mea, regret, numai bine PS POPE era admirabil

 • Eva Grosz commented on August 10, 2020 Reply

  Felicitări comentatorilor ! Cu ani în urmă am scris la o revistă online Cititor de Proză – la care comentările erau sufletul revistei.M-am împrietenit cu mulți dintre participanți. Doar așa cunoști păreri diverse. .În lumea izolării în care trăim, ce bine venit e acest lucru! Cu asta cred că suntem de acord. Și cu cât mai multe comentări, cu atât revista Baabel va fi mai interesantă.Și asta va bucura și cititorii și pe fondatorii revistei.

 • boris mehr commented on August 10, 2020 Reply

  Aflu multe din discuția de azi și cel mai frapant este faptul că soarta Israelului este dependentă de relația cu creștinii evanghelici. Rămâne de văzut. În cursul anilor în mai toate discuțiile cu creștini de toate credințele primeam un reproș clar – voi de ce nu-l recunoașteți pe IIsus? Dacî ne uităm la voturile de la ONU sau la poziția liderilor din UE situația nu este prea roz. Este utilă politizarea religiei? Pe de altă parte este lăudabilă existența unui așa zis sionism creștin, care de fapt nu este sionism,.În ce privește arta și cultura care au beneficiat de tradiția biblică și neo testamentară absolut câștigul este imens. Cu remarca interdicției pentru evrei până în sec. XIX de a exersa artele plastice. Daf este alt subiect. Oricum mulțumesc celor care au paticipat, lucruri noi.

  • Veronica Rozenberg commented on August 10, 2020 Reply


   soarta Israelului este dependentă de relația cu creștinii evanghelici.

   Eu, tind sa cred ca aceasta afirmatie este o aiureala.

   • Virgil Duncan commented on August 11, 2020 Reply

    Dna Veronica cred ca “aiureala” e putin exagerat. Bineinteles ca soarta Israelului depinde de Israel in primul rind. Hai sa ne gindim la un scenariu cand ONU voteaza ca toate tarile sa puna Israelul sub boicot economic. SUA pot sa aiba un guvern de stinga antisemit care va sustine asta. Cine va ajuta Israelul in acest caz? Europa? China? Rusia?Boicot economic inseamna ca Israelul nu poate face comert cu nimeni. Situatie similara cu Iranul de azi numai ca Iranul face comert cu China care violeaza ce s-a votat la ONU. Daca combinam boicotul cu dusmania tarilor din jur, o sa ne trebuiasca un miracol ca sa supravietuim ca stat evreu. Cred ca s-a invatat lectia de acum doua mii de ani care a dus nu numai la distrugerea Templului dar si la distrugerea natiunii noastre pe acest teritoriu. Ne trebuie si trebuie sa cultivam prieteni peste tot.

    • Veronica Rozenberg commented on August 11, 2020 Reply

     Imi pare foarte rau, nu cred in speculatii. E adevarat ca nimeni nu si-ar fi inchipuit ca o vietate microscopia poate sa innebuneasca o lume intreaga, producand ceea ce se intampla astazi in lume, dar cu toate acestea, scenariul pe care il descrieti este o utopie.

     Cu parere de rau. Va intrebase, daca sunteti purtator de chipa, desigur nu trebuie sa-mi raspundeti, daca considerati ca intrebarea nu e la locul sau.

     Cu bine si speranta ca am dreptate, desi spuneam ca optimista nu sunt, V

     • Virgil Duncan commented on August 11, 2020 Reply

      Dna Veronica si Holocaustul parea o utopie in 1930.
      Cit despre kipah, am raspuns la asta intr-un comentariu anterior, poate la alt articol. Dar de ce este important pentru dvs?? Vreti sa ma puneti intr-o anumita categorie? As fi interesat sa continui conversatia asta prin email sau telefon, poate ca nu intereseaza pe toata lumea…
      Cred ca Dl Lucian Herscovici nu raspunde la nici o intrebare pentru ca el insusi a declarat in articol ca nu e interesat in “polemici”. Dar il apreciez mult pentru acest articol.

      • Veronica Rozenberg commented on August 11, 2020 Reply

       Bineinteles ca nu parea in 1930. Poate cu mult in urma, pe vreme saloanelor literare, dar nici atunci evreii nu fusesera acceptati in societatea germana, ca evrei
       Nu am observat ca ati spus de chipa, si nu pun pe nimeni in “categorii”.
       Insistentele dvs legate de religie, si faptul ca vedeti pe Habadul din USA pozitiv, ma facea sa cred ca sunteti religios, sau – ca alte cunsotinte de-ale mele – cazut in mrejele acestor habadnici, care fac, – desi nu e acceptat cred in iudaism – prozelitism.
       Dar asta e tot, nu mai continui, am vrut doar sa va raspund de ce am pus intrebarea.

       • Virgil Duncan commented on August 15, 2020 Reply

        Dna Veronica – prozelitism prin definitie nu se aplica la tranzitia unui evreu ateu la unul ortodox sau Reform sau Masorti sau habad. Vad ca va referiti la Habad ca face prozelitism. Scopul Habadului este sa ajute evreii care nu practica Judaismul sa inteleaga ce e Judaismul pe care noi cei veniti din estul Europei l-am pierdut incepind din generatia parintilor nostri. Nimeni nu iti cere sa te imbraci in alb si negru. Ei iti ofera un loc unde poti invata Torah si eventual poti sa te rogi. Prozelitismul a fost interzis in Evul Mediu pina recent pentru ca crea antisemitism si evreii nu voiau ca evreii atei sa treaca la crestinism.
        Acum citiva ani s-a incheiat o intelegere care a suspendat ca organizatiile crestine sa converteasca evrei.la crestinism.

  • Eva Grosz commented on August 11, 2020 Reply

   Eu cred că nu e “dependentă” ,dar e binevenită. Alevai, cât mai mulți….

  • Virgil Duncan commented on August 12, 2020 Reply

   Boris – ca sa fii sionist nu trebuie sa fii evreu. Trebuie sa crezi si sa ajuti poporul evreu sa se reuneasca si sa se restabileasca in statul istoric evreiesc (Iudeea, Samaria si Israel). Evanghelistii au o organizatie de 8 milioane de membri numita CUFI (Christians United for Israel) care l-au convins pe Trump sa recunoasca Ierusalimul drept capitala Israelului. Trump nu e foarte religios – este episcopalian care este ramura cea mai liberala a Crestinismului.

 • Marica Lewin commented on August 10, 2020 Reply

  D- le Boris Mehr, Dvs ați început discuția despre existența lui Isus, și tot Dvs o terminati f inteligent, sa lăsam totul așa cum este.
  Cred ca Iisus dacă a trăit cu adevărat a fost un revoluționar și de aceea l- au crucificat romanii.
  Și cred ca după distrugerea celui de- al Doilea Templu, iudaismul antic s- a împărțit in 2 ramuri : iudaism și creștinism, fiecare la rindul sau cu nenumărate subramuri.
  D- le Boris Mehr, suntem prieteni buni de pe FB, și m- am bucurat nespus sa comunicam și in cadrul Babel

  • Virgil Duncan commented on August 11, 2020 Reply

   Dna Marica – Judaismul antic sau Biblic a disparut dupa al doilea Templu fiind inlocuit cu Judaismul Rabinic. Au ramas citeva curente minore (numai citeva sute sau mii de credinciosi) pina in ziua de azi care nu recunosc decit ce scrie in Tanakh. Alta exceptie au fost Etiopienii care erau tot “Tanakh” din cauza ca au fost izolati si autoritatile religioase in Israel au avut probleme sa ii recunoasca ca evrei dar cred ca s-a rezolvat problema. Asa ca din Judaismul Tanakhic original s-au dezvoltat doua ramuri, una fiind Crestinismul si cealalta Judaismul Rabinic.

 • Marica Lewin commented on August 10, 2020 Reply

  Veronica, da , numele de Palestina este după Filistia. Romanii au ales acest nume tocmai pentru ca filistinii fuseseră dușmanii noștri înverșunați. Repet încă odată provincia Siria Palestina a fost creată in 135 AD, după înfrângerea Răscoalei lui Bar Kohba de către Romani, cind ruinele Templului au fost complet distruse, și pământul pe care se găsea temelia, arat. Yerusalimul a primit un nou nume, Ailia Capitolina.
  Pe atunci filistinii nu mai existau de mult ca etnie independența, ei dispar din istorie odată cu invazia Iudeei de către babilonieni, in sec 6 i H.
  Ideea este ca ei s- au contopit cu evreii, sau poate cu alte populații, dar in general se opinează ca evreii și filistinii au fost duși împreuna in Exil.
  Nu am citit cartea lui Josephus Flavius, “ Antichități iudaice”, poate acolo exista lămuriri ce s- a întâmplat cu filistinii.
  Așa ca, in nici un caz Iisus Nu este palestinian ci Evreu, și creștinismul oricum a apărut după Iisus.
  Dar avem un asemenea erudit in mijlocul nostru, pe Dr Lucian Herscovici, așa ca vom primi explicații amănunțite.
  După Corona, la o cafea.

 • Marica Lewin commented on August 10, 2020 Reply

  Doamna Eva Gros, îmi place f mult sa discut cu Dvs, dar acuși apare noul Babel, așa ca va scriu scurt.
  Sunt cu totul de acord cu Dvs ca Biblia trebuie cunoscuta , dacă nu pentru religie sau Morala, atunci pentru filosofie, literatura și arta.
  La Louvre, Uffizi, Pitti,, Național Gallerie, Metropolitan, Prado, Muzeul Israel, si alte muzee catedrale și capele, m- am simțit f mândra de contribuția Vechiului și Noului Testament in pictura, sculptura, vitralii, miniaturi…..Noul Testament a fost scris tot de evrei.
  De asemenea, deși pe mine personal nu ma deranjează Status Quo stabilit între religie și stat ,, ( repet, personal), și eu sunt dezamagita profund de modul cum este tratat iudaismul conservator și reformat in Israel.

  • Virgil Duncan commented on August 13, 2020 Reply

   Dna Marica – religia ca parte din Stat este o greseala pentru o democratie ca Israelul si in general ca forma de guvernamint. De ce? Pentru ca religia pentru multi e o dogma care nu se poate schimba, deci o dictatura. Numai in momentul cind Israelul va separa religia de Stat va putea fi o adevarata democratie. Dar pentru Israel care se defineste ca un stat evreu, aceasta definitie este esentiala. Altfel Israelul va deveni o tara ca toate celelalte. Asa ca cum merg lucrurile multi prevad ca Israelul aluneca ince-incet spre dictatura. Intre noi fie vorba, democratia israeliana nu e o democratie prin definitie. Poporul alege o lista de deputati in Kneset, nici unul din acesti deputati nu sunt alesi prin vot direct. Ce se intimpla cand te place partidul si nu te place poporul?

 • boris mehr commented on August 10, 2020 Reply

  Deși eram bun la facultate, tehnică, la orele de marxism, acum nu am mare considerație pentru Marx, teoriile sale economice nu mă atrag, politic a fost pernicios și demagog, iar ca evreu nu era deloc, ci antisemit. Spinoza este mai atractiv, teologia sa cu un CREATOR prezent peste tot și în toate mi se pare modernă. Pe Iisus îl privesc ca pe un personaj de legendă și totodată conjunctural, criza în PALESTINA era cumplită, soluția fost renunțarea unei părți din evreime la mozaism, noroc cu fariseii , religioșii pe care azi nu-i mai iubim că prea sunt conservatori sau chiar ultra.

 • Marica Lewin commented on August 10, 2020 Reply

  D- le Virgil Duncan sunt incantata ca îmi împărtășiți părerile , mai ales ca nu am citit direct nimic din Talmud, doar explicații de la oameni componenți. Faptul ca Iisus e pomenit in Talmud, am aflat in cadrul unor cursuri de Mistica Iudaica, la Ascent, la Safed.
  Da, despărțirea între iudaism și creștinism a durat ciiteva sute de ani, ca dovada, Sfintul Ioan Gura de aur reproșează unor creștini de ce acorda mai multă onoare și încredere sinagogii decât lăcașurilor de cult creștine.
  Maria Egipteanca a venit sa se închine la Yerusalim și și- a ispășit păcatele in Desertul Yudeei, dincolo de Yordan.
  Pe pereții multor catedrale renumite apar, ca grup statuar sau basorelief “ Biserica și Sinagoga”, biserica mândra, învingătoare, sinagoga săracă și umilita.
  Mircea Eliade considera ca apariția Creștinismului se datorează refuzului evreilor ca religia lor sa devină universala. Se referea la numărul de credincioși, nu la conținut.
  Va multumesc pentru ca ginditi ca și mine, ca trebuie sa fim recunoscători milioanelor de creștini evanghelisti care ne susțin. In Israel este și un muzeu închinat sioniștilor creștini .De asemenea , sunt organizate excursii in Israel atit pentru tineri evrei din Diaspora, cit și pentru tineri creștini devotati țării noastre, trup și suflet.

 • boris mehr commented on August 10, 2020 Reply

  Până la intervenția autorului voi veni cu un comentariu -Indiferent că există mărturii indirecte sau directe în Evangelii și chiar în Talmud, despre care nu știam pentru că nu am parcurs Talmudul și nu știu ce scrie, iisus este un personaj creat de alții și neafirmat prin scrieri, ceea ce este cu totul ciudat când erau atâția rabini învățați. Întrebarea este cine l-a declarat Fiul Domnului sau chiar Domnul cu chip uman. Dacă el s-a prezentat ca atare atunci a riscat și a fost condamnat exact pentru această îndrăzneală. Personalitatea sa cum rezultă din Evanghelii se deosebește radical de a celorlalți profeți, minunile săvârșite, mila nețărmuriă pentru cei săraci și bolnavi erau elemente noi, mai puțin cunoscute în iudaism. Preponderența mitologiei față de rațiune și înțelepciune depărtează noua religie de iudaism. De aceea , indiferent că s-a născut din mamă evreică el nu reprezenta o tradiție evreiască. Repet – Spinoza și Marx chiar au existat cu bune și rele, Iisus este desprins de cele lumești.

 • boris mehr commented on August 9, 2020 Reply

  CRED CĂ BUNUL LUCIAN HERȘCOVICI , O SPUN CU TOATĂ PRIETENIA, VA SCRIE AL TREILEA ARTICOL PE TEMA EXISTENȚEI LUI IISUS

 • Eva Grosz commented on August 9, 2020 Reply

  Așteptăm răspunsul D-lui Herșcovici Lucian .Subiectul a trezit mare interes și multe comentarii .

 • boris mehr commented on August 8, 2020 Reply

  corect STEINHARDT, ROG CORECTAȚI

 • boris mehr commented on August 8, 2020 Reply

  Să spunem că Iisus a fost un personaj real, se pune întrebarea ce a adus el nou în iudaism față de profeți? Poate răspunde autorul. Sunt de acord cu tot articolul minus existența unui Iisus om , rabin, profet sau ce a fost. De ce l-am vrea pe Iisus înapoi? Pe convertiți da, pot fi acceptați, deși eu pe Steinghardt convertit de un preot legionar nu l-aș accepta,, era talentat, dar ,,,

 • boris mehr commented on August 8, 2020 Reply

  pe tema existenței lui IIsus se pot face multe presupuneri, nu mai știu cine a scris o biografie în care Iisus ar fi trăit după cucificare și ar fi avut un copil cu Maria Magdalena, apoi să nu uităm de Sf. Graal , cămașa lui Christos, etc.E bine să lăsăm chestiunea cum este, creștinismul a dus la universalizarea unei noi credințe, mă întreb ar fi existat în continuare poporul evreu?

 • boris mehr commented on August 8, 2020 Reply

  DACĂ POLITIZĂM EXISTENȚA LUI IISUS NU MAI VORBIM DE RELIGIE

 • boris mehr commented on August 8, 2020 Reply

  AȘTEPT ȘI OPINIA LUI LUCIAN HERȘCOVICI, este bine să credem și în IISUS CA RABIN REVOLUȚIONAR DAR amicus PLATO SED MAGIS AMICA VERITAS

 • Marica Lewin commented on August 8, 2020 Reply

  Doamna Evă Gross, ne cunoaștem de mult, de pe FB. Ați. avut atunci amabilitatea sa- mi recomandați 2 cărți despre rolul jucat de Marani in evoluția spirituală a Europei datorită faptului ca împărtășeau 2 religii, și comunicau între ei pe întreg teritoriul Europei.
  Întrebați acum, in comentariul Dvs, unde este modernitatea, libertatea, in Israel dacă sunt luate in considerație oficial numai legile Iudaismului Ortodox
  Aveți dreptate, Iudaismul conservator și reformat ar trebui recunoscut.
  Totuși Israel este o democrație adevarata, si fiecare poate sa- și aleagă modul de viața corespunzător: sa fie religios ortodox, laic, tradiționalist, ateu, sa tina Shabbatul, Cashrutul, sărbătorile,sau nu. Nu văd cu ce ne deranjează religioșii sau noi pe ei, dacă ne respectam reciproc.
  Ca dovada ca ne înțelegem, Israelul este o țara f avansată in tehnica. știință, medicina, arta, cultura.
  Din ce in ce mai numeroși sunt religiosii care lucrează și recrutează in armata, in plus rata natalității este ridicată și asigura ca Israelul sa ramina Stat Evreiesc, singurul Stat Evreiesc din lume. Birobidjan nu mai are evrei.

  • Veronica Rozenberg commented on August 8, 2020 Reply

   Exagerezi puternic, cum poti spune asa ceva, ortodocsii si in general cei religiosi din Israel, sunt ca si cei de la Brooklyn o populatie neascultatoare, care de exemplu acum formeaza populatiile cu cel mai mare procent de inbolnavire, populatie care a deteminat in primul val o situatie, pe care in alte locuri nu s-a petrecut.

   Pe de alta parte, de ce nu exista in Israel casatorie civila, unica casatorie care are sens in marea parte a omenirii in secolul XXI, cine a mai pomenit ca sa nu existe o asemenea casatorie, nu e acesta un adevarat act de primitivism?
   Si unde s-a mai pomenit ca tot ei sa decida, daca transportul public poate sau nu functiona de Shabat?

   Deci cele spuse de tine ca
   “Nu văd cu ce ne deranjează religioșii sau noi pe ei, dacă ne respectam reciproc.”

   este un MARE FALS.
   Niciodata nu vei avea rspecutl religiosilor, daca nu vei fi si tu ca si ei. Religiosii extremisti evrei, ca si mohamedani sau crestini sunt o plaga pentru omenire.

   • Eva Grosz commented on August 13, 2020 Reply

    Veronica -nu poți spune despre ce spune altul că E UN MARE FALS.Și eu cred că respectul reciproc aduce la coexistența pașnică între diferitele secte , etnii, religii. Poți spune că : “PĂREREA MEA E ALTA”.. Nu religia cuiva spune cine este o plagă sau nu.Asta înseamnă cu nu am învățat nimic din istorie.Cred că e important să te ÎNDOIEȘTI uneori. Multă sănătate !

  • Eva Grosz commented on August 9, 2020 Reply

   Dragă Marica Lewin, e bine că ne-am regăsit și aici,
   Nu am nimic împotriva Statului și nu am nimic împotriva Religiei, doar mă împotrivesc Religiei ca putere politică în Stat, care hotărește aproape în toate domeniile vieții civile a oamenilor.Începând de la CINE ESTE EVREU , deci cine are dreptul de a fi cetățean și cine are dreptul la căsătorie .CE Învață un elev la școală -inclusiv cei nereligioși- cine trebuie să lucreze și cine nu, cine e obligat la armată și cine nu. Pentru mine e foarte grav că religia reformă nu e acceptată ,asta înseamnă rupere de evreimea din diaspora și transfrmarea Israelului într-un ghetou. Cineva învață la școală despre,Heine, Goethe ,Schiller, Voltaire , Rousseau despre enciclopediști sau de exemplu despre Muzica occidentală ? Religia în sine nu mă deranjează,din contra. Mă preocupă ca formă a gândirii și credinței. Ea nu are voie să aibă nici o legătură cu politica.

   • Virgil Duncan commented on August 15, 2020 Reply

    Eva ai dreptate cu un singur comentariu – daca ii inrolezi pe ultra-religiosi in armata nu poti sa garantezi ca o sa execute ce li se spune daca este in contradictie cu un precept din Torah sau Talmud. In privinta Israelului ca stat religios parerile sunt impartite: pe de o parte acestea trebuie separate (si asta a fost de la inceput cand Moshe a fost “presedinte” si Aharon a fost “mare preot”) – pe de alta Israelul care trebuie sa ramina ca stat evreu trebuie sa aiba o legatura strinsa cu Torah – de ce crezi ca Israelul nu are o Constitutie?

 • Marica Lewin commented on August 8, 2020 Reply

  Îmi cer scuze ca scriu atitea comentarii. dar subiectul este f interesant și Istoria evreilor ma pasionează.
  Veronica, e adevărat ca noi la școala am învățat despre “ Palestina antica”, dar acest nume a fost dat mai tirziu de către Romani, cind au format provincia Siria – Palaestina, 135- 390 AD . Înainte era Iudeea și alte câteva state autonome.
  Așa ca in nici un caz, Isus, dacă a existat nu a fost “ palestinian”, ci evreu. El afirma mereu ca a venit nu sa schimbe Legea data de Moise, ci sa o întărească.
  Veronica, eu cred ca in anul 2020 este f important ca Iisus a fost evreu. Pentru ca datorită acestui fapt,mulți creștini susțin Israelul, ne sprijină, sunt adevărați sioniști. Ce ne- am face fără ajutorul lor , cind 157 de tari, la ONU Votează împotriva noastră?

  • Veronica Rozenberg commented on August 8, 2020 Reply

   Marica, lucrurile nu stau chiar asa precum spui. Îţi dau nişte citate.

   “Research Fellow, Center for Middle Eastern Studies, Harvard University. The word Palestine derives from Philistia, the name given by Greek writers to the land of the Philistines, who în the 12th century bce occupied a small pocket of land on the southern coast, between modern Tel Aviv–Yafo and Gaza.”
   Poţi să te uiţi pe Internet şi vei găsi şi alte informaţii despre originea numelui Palestina, care nu este precum ai scris mai sus.

   În al doilea rând, deoarece populaţia teritoriului pe care îl menţionează şi Tanah-ul că
   פלשת
   s-a creştinat parţial la începutul mileniului, după întărirea sau dispersarea religiei creştine, iar această populaţie poate fi numită după teritoriul în care locuia “palestiniana”, nu ar fi o greşeală de a-l considera pe Isus palestinian (referitor la creştinii palestinieni de pe vremea aceea, şi nu la palestinienii pe care probabil îi consideri tu în dispută pe care ai dorit s-o începi)

   Acum în legătură cu ce scrii în ultimul paragraf.
   Acela mi se pare totalmente iluzionar. Dacă tu crezi, ca prin sprijinul creştinilor lumii, Israelul va căpăta mai multe voturi de sprijin la ONU (nu ştiu de unde ai tras la loto pe 157, dar nu am timp şi nici motivaţie de a-l verifica, probabil că ai dreptate), atunci pot doar să-ţi mărturisesc că eu nu cred acest lucru.
   Şi dacă tu crezi că
   “ce ne- am face fără ajutorul lor, când 157 de ţări, la ONU Votează împotriva noastră?”, eu îţi pot răspunde doar că Israelul joacă de mult în două luntre, pe de-o parte a înfiinţat Hamasul, vinde arme oricui plăteşte, şi cu toate acestea investind în bugetul de auto-aparare un procent considerabil din intregul buget îşi poartă de grijă.

   Apropos, creştinii aceia, de care vorbeşti, probabil îl aşteaptă pe Mesia şi se pune atunci problema cum şi ce se va întâmpla la venirea lui? Ce se va întâmpla cu evreii?

   • Virgil Duncan commented on August 10, 2020 Reply

    Dna Marica Lewin, iti dau dreptate. Israelul nu prea are prieteni in lume, in afara de SUA si aici pierde ince-incet. Crestinii sionisti sunt singurii pe care poate conta Israelul. Nu uitati ca sunt multi (cam 60 de milioane) si bine ancorati in politica americana. Sunt de asemenea dezamagit de diaspora americana care a devenit cam 20-30% antisionista anti-israeliana si pro-BDS, cu alte 30% din ei ignoranti si indiferenti. Singurii care sunt pro-Israel sunt in majoritate religiosi Conservativi/Masorti si Ortodocsi incluzind Chabad. Asa ca nu trebuie sa ne fie frica ca atunci cand Mesiah vine o sa fim convertiti la crestinism. Trebuie sa supravietuim in ziua de azi. Am fost invitat la reuniunea anuala a crestinilor sionisti – entuziasmul si dragostea lor pentru Israel bate pe departe ce simt multi evrei care nici macar o data in viata nu vin sa viziteze Israelul.

    • Veronica Rozenberg commented on August 10, 2020 Reply

     Dle Duncan, mi se pare ca ti fost delegat de Lucian Herscovici sa raspundeti tuturor celor care i s-au adresat, s-au v-ati luat singur aceasta “delegatie”?

     Cred ca gresiti si faptul ca milioane (sa va spun sincer nu pot crede aceasta afirmatie) de crestini simpatizeaza Israelul, nu are NICI O LEGATURA cu ce voturi va obtine Israelul la ONU.
     Iar organizata Chabad din USA, eu o consider un fel de catastrofa. Vai de capul celor care cad pe mainile lor, si se intorc din multe puncte de vedere in Evul Mediu.

     Apropos, a doua tara din lume, dupa USA, care sprijina Israelul este astazi Germania, asta doar asa ca fapt divers si desigur contradictoriu. Se pare ca acolo s-a invatat o lectie, desi in ultimi ani, este pus totul la incercare.

     • Virgil Duncan commented on August 10, 2020 Reply

      Dna Veronica Rozenberg de ce va suparati daca comentarile mele va deranjeaza? Dl Lucian Herscovici este liber sa comenteze si sa raspunda la toate intrebarile dvs si dvs aveti libertatea sa nu cititi ce am scris eu.
      Nu stiu unde locuiti, dar ca sa descoperiti care este adevarul in lumea de azi, cititul de carti si presa nu ajunge. In ceea ce priveste crestinii sionisti si Chabad-ul va puteti contrazice cu mine numai daca traiti si va intilniti DES cu ei. Eu sunt relativ activ in intilniri inter-religioase in SUA si am in plus experienta israeliana plus prieteni documentati in Israel. Apreciez foarte mult ca a-ti invatat multe lucruri in Romania dupa 1970. A-ti absolvit Facultatea de Filozofie? Daca da, a-ti avut un avantaj imens asupra tuturor care in acea perioada eram ocupati cu treburi pamintesti.
      In ceea ce priveste Germania, schimbam delegatii cu protestanti germani – in afara de 2-3 lideri, ceilalti vor sa invete si sa aprofundeze legatura dintre Judaism si crestinism. Unul din liderii lor stie Ebraica la nivel si a vizitat Israelul de multe ori. Dorinta lor este sa cunoasca mai multe despre viata lui Isus si poporul in care s-a nascut.

 • Marica Lewin commented on August 8, 2020 Reply

  Domnule Boris Mehr, Lucian l – a menționat pe Iisus omul, nu cum este considerat in creștinism, un nou D- zeu.
  In Noul Testament sunt multe erori, o parte enunțate de Reverendul Archibald Robertson, in “ The biblie and its background”, apărută in 1942.
  Archibald Robertson susține ca răspândirea creștinismului se datorează in mare parte cumplitelor suferințe ale poporului evreu din sec I, Ii d H. Între Căderea Templului și Răscoala lui Bar Kohba, a mai existat o revolta a evreilor din insulele mediteraneene. Atit de puternica, incit Împăratul Adrian, ca și Hitler a vrut exterminarea tuturor evreilor din lume. A omorât un număr imens de evrei, dar a trebuit sa se întoarcă de urgentă la Roma din cauza unor disensiuni.
  Revenons a nos moutons.
  Eu consider ca Isus a existat, și a fost un revoluționar al acelor timpuri, din cauza aceasta romanii l- au crucificat.
  Și ma bucura ca a fost evreu.
  Desigur, ma doare ca atitia evrei au fost arsi de vii in Evul Mediu, și după aceea, judecați de Inchiziție.
  Așa cum cred ca ieșirea din Egipt a “fiilor lui Israel “ a fost reala, dar este alt subiect

 • BORIS MEHR commented on August 8, 2020 Reply

  Interesantă ar fi o incursiune în credința și tradiția esenienilor care se pare că au inspirat și apariția religiei creștine. Scuze am intervenit de trei ori

  • Virgil Duncan commented on August 14, 2020 Reply

   Boris – multi cred ca Isus a fost esenian prin faptul ca a avut si un stil de viata apropiat de esenieni si o intepretare critica a Bibliei si a Profetilor. Prin faptul ca a avut multi simpatizanti a atras atentia preotimii si a Fariseilor care erau cei mai religiosi si fundamentalisti.

 • BORIS MEHR commented on August 8, 2020 Reply

  Țin să adaug că Talmudul nu vorbește despre Iisus, iar Evangheliile conțin multe minuni greu de luat în considerare ca fapte istorice,începând cu nașterea, și terminând cu crucificarea, pedeapsă cunoscută de la Spartacus încoace. nu iau în derizoriu nici o religie, sunt necesare , dar nu ca dovezi istorice. Iosefus Flavius nu cred că a scris despre Iisus, poate greșesc, ar fi stricat prietenia cu romanii.

  • Virgil Duncan commented on August 9, 2020 Reply

   Talmudul vorbeste de Isus in citeva rinduri si nu prea frumos – se leaga de el ca nu a fost casatorit, pentru vremea aia era ciudat. Implicatia este ca evreii sa nu creada ce spune Isus – normal, Judaismul si Crestinismul s-au separat si a fost o lupta ideologica de sute de ani pentru credinciosi. Crestinismul modern isi da seama de legatura adanca cu Judaismul – problema ramane cu Mesiah in care ei spun ca toti evreii o sa devina crestini cand el revine pe pamint. Noi spunem ca o sa discutam problema asta cand o sa il vedem pe Mesiah.

 • BORIS MEHR commented on August 8, 2020 Reply

  Toată admirația pentru erudiția lui Lucian Zeev Herșkcovici , a și pentru argumentele doamnei Marica Lewin, consider totuși că a pune pe Iisus alături de Spinoza, Marx ș.a. este forțat. Este o figură legendară și controversată, certă este existența Apostolului Pavel.

 • Eva Grosz commented on August 8, 2020 Reply

  D-lui Lucian mai am o întrebare : La începutul mileniului ,după cum știu eu, crucificarea a fost o pedeapsă des folosită.Isus nu a fost singurul. Poate motivul pentru care Isus a fost crucificat , ideiile reformiste pe care le aduce în religia monoteistă au făcut ca acest exemplu să devină VINA COLECTIVĂ a evreilor și una din sursele antisemitismului ?Comunismul a interzis orice fel de relige. Eu cred că am pierdut mult necunoscând CARTEA-Biblia care este un document istoric și cultural,filozofic, nu numai religios. Și ateismul e o religie. Ca ființă umană avem dreptul să credem în ceeace alegem să credem.

  • Virgil Duncan commented on August 10, 2020 Reply

   Dna Eva Grosz – toata generatia noastra a pierdut mult prin absenta educatiei religioase in comunism – am invatat insa o noua religie care se cheama marxism. Ateismul nu este o religie, este absenta religiei. Religia trebuie inteleasa ca ceva etic si filozofic care raspunde la doua intrebari fundamentale: ce este omul si care este menirea lui pe aceasta planeta!

   • Eva Grosz commented on August 11, 2020 Reply

    Am înțeles în ce NU CREDE Ateismul. Dar ÎN CE CREDE ? Pentrucă dacă NU CREDE în CEVA este Nihilism. Poate cineva să definească ateismul în afară de faptul că e o NEGAȚIE a Religiei sau a lui D-zeu.?

    • Virgil Duncan commented on August 13, 2020 Reply

     Dna Eva Grosz – Ateismul ia din religie numai partile care omul le poate verifica fizic cum ar fi etica si faptul ca trebuie sa te gindesti sa iti ajuti pe cei din jur, nunumai familia. Se opune existentii lui D-zeu pe care il declara ca o fantezie omeneasca pe care numai cei slabi o au. Va amintiti “Religia este un opiu pentru popor”? sau “Religia este o cirja pentru cei schiopi de suflet?” Ateismul crede in arte ca spiritual dar se opreste aici. De aceea este superficial comparat cu religia, dar asta este greu de inteles pentru ateisti. Omul are o inclinatie naturala prin DNA sa devina ateist sau religios. Orice popor din lume are o baza de aproximativ 10% sa fie foarte religios si cam 30% atei convinsi. Ceilalti in mijloc le combina pe amindoua, adica sunt religiosi numai de sarbatori. Fiecare din noi are o parte religioasa, o parte de ateu si chiar o parte paganeasca, Una din ele este dominanta si asta e ce se vede din afara.

 • Veronica Rozenberg commented on August 8, 2020 Reply

  Dragă Lucian,

  Articolul tău este impresionant atât prin erudiţia pe care o dovedeşti, nu pentru prima dată, dar mai ales prin capacitatea ta impresionantă de a dezbate subiectul creând o discuţie, precum spui, nu polemică, ci discuţie complexă, la un înalt nivel, căreia nu e uşor să-i stai răspunzi.
  Cunoştinţele mele sunt mult prea puţine, ca să particip la discuţie, dar cu toate acestea îmi voi exprima unele păreri.
  Întâi şi întâi, la Haifa există o stradă cu numele lui Heinrich Heine, deci poate că autorităţile s-au înmuiat. Aşa cum ani de zile nu au tradus-o pe Hanna Arendt, într-un târziu au făcut-o.
  În al doilea rând, eu consider, că dacă un om adult, în deplinătatea facultăţilor sale mintale se converteşte de la o religie la alta, nu cred că e corect să i se amintească tot timpul, “că odată a aparţinut altei religii”. Altfel ce ne-am face cu capacitatea de a fi responsabili asupra propriului destin, poate i s-ar putea spune şi altfel, dar nu doresc să lărgesc subiectul.
  Şi în acest sens, deşi nu ştiu dacă omul Yehoshua, Isus, a existat cu adevărat, sau a fost o legendă, faptul că el a fost evreu, nu cred că astăzi în anul 2010 are prea mare importanţă.
  Nu se poate nega, că legendă sau realitate, s-a creat la vremea începutului de mileniu 1, poate cu rădăcini încă înainte, o nouă credinţă, o nouă religie. Cu rău şi cu bine, depinde cine şi din ce parte o priveşte. Iar acest om, real sau legendar e asociat cu apariţia noii religii, un numele căreia, din păcate s-au petrecut nenumărate samavolnicii. Şi asta în ciuda teoriei pe care o propăvăduieşte. Dar ca şi în Iudaism, în Creştinism, cu siguranţă în Islam şi probabil în fiecare religie, una este teoria şi alta este implementarea ei printre oameni.
  Dacă palestinienii care susţineau că Isus e de-al lor, ar fi fost nişte palestinieni creştini, poate că nu erau departe de realitate. În fond mulţi locuitori ai acestor meleaguri sunt palestinieni, nu se poate nega acest fapt. La şcoala am învăţat despre “Palestina antică”.
  Aşa se numeau aceste locuri în vremurile de demult, când încă nu existau arabii şi nici religia musulmană, ba chiar nici cea creştină.
  Oricum, religia e o latură complicată a vieţii, şi poate că, fiind eu însămi un exemplar născut în România comunistă, faptul că nu am fost legată sufleteşte de religie, o consider un aspect pozitiv al educaţiei de acolo, care se desprinsese de această latură complicată şi conflictuală a umanismului. Desprinderea a fost nu odată violentă şi nedreaptă, dar în anii în care am trăit ca elev, student în România, această problemă nu m-a oprit în a gândi şi a alege ceea ce am crezut că mi se potriveşte.
  Perioadă la care mă refer a fost o oarecare liberalizare politică, puţin după moartea lui Gheorghiu-Dej şi înainte de recrudescenţa ceauşistă.

  • Virgil Duncan commented on August 10, 2020 Reply

   Dna Veronica Rozenberg – doua observatii:
   1 – cand vorbim de Yehoshua, acesta este cel care a preluat comanda de la Moshe dupa moartea lui;
   Isus e cunoscut ca Yeshu sau Yeshua in ebraica;

   2 – n-am putut alege intre religie si secularism, din cauza ca cei mai multi din noi nu au avut o educatie religioasa – tot ce am stiut despre Torah era ca lumea s-a creat in 6 zile si citeva povesti despre Abraham, Iacob, Iosif, etc. Nimeni nu ne-a explicat semnificatia adanca a acestor povesti, ca de Talmud nici nu stiam ce-i aia.

   • Veronica Rozenberg commented on August 10, 2020 Reply

    Moshe si Yehoshua, au fost despartiti de ceva generatii, nu stiu de ce scrieti ceea ce scrieti mai sus.

    A doua dvs observatie nu este o intrebare pe care am pus-o este o afirmatie, si eu consider aceasta situatie, pe care am experimentat-o in comunism ca una foarte buna. Iar generalizare dvs e total nepotrivita, deoarece eu personall am avut acasa o Biblie si nu m-am invrednicit s-o studiez. Poate acum imi pare rau, dar atunci aveam ale preocupari. In consecinta nu era vorba de a face o alegere, si eu nu de asa ceva am vorbit.
    Despre Talmud si altele am ascultat dupa 1968 destul conferinte la Templul Coral si la Popa Soare, erau interesante, dar din motive felurite, am ramas in continuare o nestiutoare a detaliilor.
    Si chiar daca la vremea aceea, am crezut sincer ca pot ingloba informational tot ce-mi doresc, foarte putini ani dupa aceea, mi-am dat seama ca era o iluzie.

   • Eva Grosz commented on August 10, 2020 Reply

    Exact cum spuneți Virgil Duncan. Mai adaug că o mare parte din literatură și arte -precum pictura ,sculptura, muzica s-au inspirat din Biblie .Cele mai mari opere de artă sunt inspirate din temele biblice. Interzicerea de a cunoaște Biblia în era comunistă a fost o uriașă lacună în educația noastră. În afară de latura religioasă , pe care orice om o poate sau nu alege după voința lui. Ce să mai vorbim de filozofie care era strict numai Marxism Leninistă, dusă la obsesivitate. Și era materia la care cădeau pe capete studenții care nu era “pe linie” .

    • Veronica Rozenberg commented on August 10, 2020 Reply

     Eva, doar ca fapt divers, vreau sa-ti spun ca nu era chiar asa.

     Am urmat in anul 1970 la facultatea de Filozofie un curs, superb despre Filozofia antica, am putut cumpara tot atunci Critica Ratiunii Pure a lui Kant si se scosese o perla de carte, Mic Dictionar Filozofic, in editura Politica , anul 1969. Le am cu mine aici. Pe Kant nu am reusit sa-l citesc, din pacate, dar dictionarul mi-a fost foarte apropiat in anii aceia de sfarsit de liceu. Am avut 17 ani cand l-am cumparat, si toate notiunile filozofiei moderne se putea gasi acolo, si inca mai mult de atat. Este scris despre Kierkegaard, Nietzche, Jaspers, Husserl.
     Probabil operele lor nu era usor sa le gasesti, dar si carti de estetica, filozofie, cursuri le puteai auzi la Sala Dalles, fara nici o problema.
     Titus Mocanu a predat un excelent curs de estetica, acolo am auzit de cartea lui Erich Auerbach, Mimesis. Poate in 1973-74.
     Nu stiu cum era pe unde va aflati voi, dar la Bucuresti la inceputul anilor ’70 era altfel.

     • Virgil Duncan commented on August 10, 2020 Reply

      Dna Veronica este clar ca sunteti o exceptie. Pe Titus Mocanu l-am avut de profesor de filozofie la Politehnica in 1968 si lui ii datorez deschizindu-mi interesul pentru filozofie si religie. Pentru multi din generatia noastra lipsa religiei a fost compensata prin interesul multora din noi in alte lumi spirituale ca muzica, artele plastice, psihologia, literatura, etc. Dar trebuie sa recunoastem ca toate acestea sunt parti “specializate” a unei lumi spirituale absolute descrise de filozofie si religie.

      • Veronica Rozenberg commented on August 10, 2020 Reply

       Ha, ce coincidenta formidabila, lumea e mica cat o coaja de nuca.
       El era profesor la Arhitectura, pe vremea aceea.
       In adancul sufletului as fi vrut sa studiez cu totul altceva, filozofia, dar nu era relevant si medicina, mi-era teama ca nu voi reusi. Ce importanta are un AN in viata unui om !
       Dar la 18, avea…
       Interesant insa, ca un profesor putea sa va insufle interesul pt religie.
       Am gasit in biblioteca mea o carte, citita de mult, numita
       Fiul lui Dumnezeu, de Emanuel Copaceanu, editura ALLM tiparita prima oara in 1943, aceasta editie in 1994.
       O alta carte, necitita, ca multe din biblioteca este a lui Shlomo Sand, profesor de origina franceza la univ. Tel Aviv, departament de Istorie.

       Comment le peuple juif fut invente

       O carte care nu va crea un sentiment placut celui care o citeste, dar eu nu am citit-o inca. Ma voi stradui s-o fac.

       PS. Dvs purtati chipa?

     • Eva Grosz commented on August 10, 2020 Reply

      Veronica -și eu am Micul Dicționar Filozofic Ed Politică București 1969 .Foile sunt galbene deja . Dar o țin ca amintire. Nu mă iau la întrecere cu tine. Și acolo unde locuiam eu se citea, se asculta muzică, se vorbea despre arte. Un obicei bun. Dar eu am vorbit de interzicerea cunoașterii religiei ,ca fel de gândire , impunerea ateismului și interzicerea multor cărți care apăreau în străinătate de orice fel. Nu numai de filozofie. Sigur că erau profesori buni, de la care puteai învăța.Universități bune.În București posibilitățile erau mai multe . Mie îmi plăcea revista culturală Contemporanul și revista lunară Sec. XX . De acolo am aflat despre literatura modernă . Dar îmi amintesc și de librării pline cu cărțile Congresului partidului al ….colorate în roșu.În general gândirea era controlată și dirijată . Omul tinde să fie cel puțin spiritual liber.

      • Veronica Rozenberg commented on August 10, 2020 Reply

       Afirmatia ta, draga Eva
       “Dar eu am vorbit de interzicerea cunoașterii religiei ,ca fel de gândire , impunerea ateismului și interzicerea multor cărți care apăreau în străinătate de orice fel. ”

       nu o accept.

       1. Nimanui nu-i era interzis de a cunoaste religia.
       Ce inseamna asta a cunoaste religia?
       Erau biserici, erau sinagogi, desigur anumite culte au fost oprimate, dar cine voia sa cunoasca avea cum, nu era itnerzis, si slava “Domnului” nu se invata la scoala religia. Exista, cred si facultate de teologie.
       2. Libertate? traiai intr-un sistem de oprimare, asa a fost sa fie, poti acuza comunismul, desigur, dar ateismul nu iti era impus, atatia oameni au continuat sa creada. Religia e un aspect personal, nimeni nu-ti impunea sa nu crezi in cine vrei. Au fost perioade foarte grele, au fost perioade mai “liberale”, la inceputurile lui Ceausescu.
       3.Cartile interzise, autori interzisi, da, au existat. Cu toate acestea erau perioade in care se puteau obtine si ziare vestice, se putea (desi probabil spre sfarsitul anilor ’70-’80 libertatile s-au ingradit), viata a devenit numai lipsuri si neputinte. Dar voi nu mai erati in Romania.
       Nu e vorba de intrecere, dar situatia din Romania, dpdv cultural,exclusiv, era departe de a fi catastrofala, cel putin in anumite perioade de timp.
       Venind in Israel, locuind cu tineri din toata lumea, pregatirea si cultural generala a evreilor veniti din Romania era la un alt nivel. Eu nu am simtit nevoia sa-mi completez studii de religie. Viata te obliga sa fii activ in meseria pe care o aveai. In timpul liber, aici fiind fiecare a facut nu intotdeauna ce a vrut, ci doar ce a putut.

       • Eva Grosz commented on August 10, 2020 Reply

        În articolul scris de Lucian Herscovici este vorba de Issus și alți eretici. Când nu ai fost învățat ce anume este religia nu ai cum să o critici sau cum să o lauzi. Pur și simplu ești un necunoscător. Păcatul nu este că ești sau nu religios. Ci faptul că nu știi ce combați. Biblia are multe povestiri care sunt actuale și pentru zilele noastre. . Fiecare gândește cum vrea. Deasemenea fiecare a trăit ceea ce a trăit. Poate dacă am cunoaște aceste lucruri mai bine am fi mai înțelegători cu cei care sunt religioși .Chiar și cu alte religii. Deja asta ar fi ceva !

 • Marica Lewin commented on August 8, 2020 Reply

  D – le Boris Mehr, dovezi ale existentei reale a lui Iisus exista, nu numai in evanghelii. Deși Evangheliile sunt o proba suficientă fiind scrise la scurt timp, cam 100 de ani după supliciul lui Hristos.
  Am aflat ca Iisus este pomenit in Talmud ca un elev de yeshiva recalcitrant, răzvrătit,care nu accepta dogmele iudaismului de atunci.
  Dar nu am citit eu personal, ne- a povestit un rabin din Safed.
  Apoi, Sfinta Capela , construită in Paris ca sa adăpostească cele 7 relicve cumparate de Ludovic al IX- le-a ( Saint Louis) de la Constantinopol, sta mărturie pentru chinul lui Iisus.
  Revoluționarii de după 1789 au distrus 4 dintre vestigii, au rămas numai 3 , care se găseau in 2010, la Catedrala Notre Dame de Paris.
  După incendiul de anul trecut al renumitei biserici simbolul Parisului, nu mai sunt la curent .
  In Nazareth exista Sinagoga ( păstrată ca atare) in care a predicat Iisus. Am vizitat- o.
  Acum vreo 20 de ani s- a descoperit Evanghelia lui Judah in Etiopia, și se susține ca e autentica.
  Yosephus Flavius il menționează pe Yisus in celebra lui carte “ Războiul iudeilor împotriva romanilor”, dar pasajul este controversat.
  In Coran se afirma ca Isus nu ar fi fost răstignit, ci ar fi dispărut in Orient.
  Recent, s- a descoperit lingă lacul Tiberiada o barca de acum 2000 de ani.
  Biserica Sfintului Mormint ridicată la doar 300 de ani de la crucificarea lui Iisus ar fi după mine, tot o dovada.

  • Eva Grosz commented on August 10, 2020 Reply

   Așa este Marica Lewin . Sunt atâtea locuri în care Isus a trecut în viața lui. În Ierusalim , Nazaret, lângă lacul Kineret . Noi am fost de câteva ori pe urmele lui. E ceva deosebit să vezi aceste locuri. Astăzi pentru arheologii cercetători 2000 de ani nu sunt așa de mult. …Desigur, m-aș bucura și eu ca D–ul Lucian Herșcovici să ne dea răspunsuri.

 • Marica Lewin commented on August 8, 2020 Reply

  Excelent articol, f bine documentat din punct de vedere halahic. Se vede ca articolul este scris de un profesionist, deschis concepțiilor moderne ale iudaismului, care ii iubește pe evrei, indiferent ca sunt religioși, laici, atei, bolșevici, convertiți.
  Totuși sa recunoaștem ca mulți dintre evreii care au făcut rău semenilor lor evrei și neevrei ca Sverdlov, Yagoda, Shoros și alții, nu au mai avut nimic in comun cu iudaismul.
  Felicitări, Lucian atit pentru modul de abordare , erudiție, cit și pentru generozitate

 • Marcel Kaufman commented on August 8, 2020 Reply

  Nevasta lui Moshe a fost africana.
  Nu-mi amiantesc pasajul din Thora unde s-ar pomeni de conversiunea ei la judaism!???

  • Virgil Duncan commented on August 9, 2020 Reply

   In momentul cand Moshe a luat-o de nevasta pe Tiporah, Torah nu exista sau mai corect nu era cunoscuta. In al doilea rand in acele vremuri, femeia lua automat credinta barbatului si se muta in mijlocul tribului lui. Tatal Tiporei apare in Torah mai tirziu in Torah ca “Cohen Midian” (lider religios) sfatuindu-l pe Mosheh cum sa administreze in desert atit de multi oameni. Multi evrei confunda Judaismul Biblic cu Judaismul din ziua de azi care este Judaismul definit nu numai de Torah dar si de Talmud.

 • Eva Grosz commented on August 8, 2020 Reply

  Vă felicit D-ul Herșcovici pentru alegerea acestei teme. Am răspuns cu un comentariu mai lung, care probabil a fost șters.
  Sunt multe de spus despre condamnarea ereticilor și despre situația ortodoxiei în Israel.

 • Eva Grosz commented on August 8, 2020 Reply

  O temă care pentru mine este una din cele mai interesante în istoria evreilor. Spune autorul “Desigur, probleme au existat și în lumea musulmană. Au existat cazuri de conversiuni forțate ale unor evrei la creștinism sau la islam.”Aici aș menționa cartea lui Yirmiahu Yovel “The other Within The Marranos” care descrie soarta evreilor din Spania șI Portugal. În timpul Inchiziției spaniole fondate de regii catolici Ferdinand și Isabella în 1478 ,a cărui executor a fost inquizitorul de origine evreiască Torquemada evreii convertiți denumiți Marranos , au a fost condamnați la moarte prin ardere Auto- da- fe după ce au fost îmbrăcați în vestita haină Sanbenito pe care erau desenate flăcări și draci,umiliți în public. Evreii convertiți ,după scrierea lui Yirmiahu Yovel ,au fost condamnați înaintea celor ne convertiți fiind acuzați de dublă credință .În afara Holocaustului este poate cea mai neagră perioadă în istoria evreilor. Isus a fost reformatorul religiei iudaice .Spinoza este tatăl filozofiei moderne, precum Freud este tatăl psihologiei moderne. Toți într-un fel sau altul au fost considerați eretici . Statul Israel în care religia ortodoxă reprezintă o mare putere în guvern îi consideră și astăzi eretici Și nu numai pe ei . Întrebarea mea este : Unde este emanciparea intelectuală în Israel ? Și de ce tendința la dogmatism prinde putere tot mai mare ? Felicitări autorului !

 • Tiberiu Georgescu commented on August 8, 2020 Reply

  Articolul in sine e un punct de plecare pt. multe dezbateri asa cum se si vede din comentariile ce au urmat.E de-a dreptul pasionant sa urmaresti dezbaterea.
  Felicitari domnului Herscovici care a dat startul, dar si celor care au comentat.

 • BORIS MEHR commented on August 7, 2020 Reply

  scuze pt. erori de tastare

 • BORIS MEHR commented on August 7, 2020 Reply

  Nu vreau să vin cu o nouă polemică da ceva trebuie lămurit -dacă Iisus era evreu și așa apare de ce nu există surse în literatura evreilor care să-l pomenească desigur nu ca Mîntuitor ce ca profet sau erou? Ani de zile școala sub comuniști ne-a învățat că Iisus nu a existat. Acum toți afirmă ca da, a existat, dar nici acum nu există dovezi în afara Evangheliilor care și ele se contrazis uneori. Deci ce dovezi există?

 • gabriel gurm commented on August 7, 2020 Reply

  Iata un splendid articol, care insa uita sa aminteasca pe evreul antisemit, care sufera de o maladie autoimuna, adica dezvolta ”anticorpi” impotriva propriului său popor…..
  GBM

 • Tiberiu ezri commented on August 6, 2020 Reply

  Excelent articol analic. Totul pare dominat de interese politice si alte interese. Nazistii au facut invers, au gasit si ultimele picaturi de sange evreiesc cu generatii in urma ca sa-I arda la crematoria. Sunt de acord ca parerea neevreilor in acest subject este importanta. Intr-o calatorie cu defuncta companie aeriana maghiara Malev, in brosura companiei apareau cei 13 lauriati Nobel din Ungaria. Nici un cuvant despre faptul ca 9 din cei 13 erau evrei la origine. Nu m-ar fi deranjat acest fapt daca nu ar fi existat la unguri si la altii dichotomia din interese. Cand trebuia gasit un tap ispasitor, cuvantul evreu era pronuntat adeseori si cu mare usurinta.

 • Andrea Ghiţă commented on August 6, 2020 Reply

  Completarea articolului iniţial: “Daţi-ni-l înapoi pe Isus!” este lămuritoare şi în acelaşi timp lasă loc de alte dispute şi, probabil, de o nouă continuare.Desigur, poţi demonstra că un om este evreu după rigorile halahice, dar nu ştiu ce relevanţă are acest fapt din moment ce omul respectiv a optat să se convertească sau să…convertească evreimea…Această catalogare apare şi atunci când cineva doreşte să denigreze o personalitate sau să demonstreze cât de evreu era un antisemit notoriu…

 • Beatrice Ungar commented on August 6, 2020 Reply

  Felicitari pentru articolul deosebit – ar trebui sa fie afisat cum se spune pe toate gardurile…
  Shalom

 • eva galambos commented on August 6, 2020 Reply

  Idee excelent argumentată.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *