Constatăm cu tristeţe că tot mai multe comori culturale evreieşti, jefuite în timpul Holocaustului, sfârşesc în mâini private – spune Gideon Taylor, preşedinte executiv WJRO[1]  

Revista noastră a luat cunoştinţă cu satisfacţie de comunicatul Departamentului de Justiţie, emis în 22 iulie, din care reiese că lotul de manuscrise şi registre, jefuite de la comunităţile est-europene spulberate de Holocaust, a fost salvat de la o eventuală vânzare. Printre aceste obiecte s-a numărat şi Pinkas Klali Chevra Kadisha Klausenburg, un manuscris de valoare inestimabilă a Comunităţii Evreieşti din Cluj. După cum s-a arătat în presa centrală americană şi nu numai, World Jewish Restitution Organization a avut un rol esenţial în această acţiune încununată de succes. Acest fapt ne-a determinat să-i solicităm un scurt interviu d-lui Gideon Taylor, preşedinte executiv WJRO.

A.G.: Vă rog să ne relataţi ce demersuri a făcut WJRO şi cum a reuşit, într-un timp relativ scurt, să obţină acest succes?

Gideon Taylor: În februarie 2021, în urma solicitării a două comunităţi evreieşti din România, World Jewish Restitution Organization (WJRO) [Organizaţia Mondială Evreiască de Restituire] a reuşit  – având la dispoziţie doar două zile – să împiedice scoaterea la vânzare prin licitaţie a unor registre de înmormântare de mare valoare care fuseseră luate în timpul Holocaustului. Ulterior, WJRO a alertat Departamentul de Securitate Internă a Statelor Unite ale Americii, ceea ce a adus după sine investigaţii suplimentare.

Joi, 22 iulie, a.c. procurorii federali din Brooklyn au anunţat că Departamentul de Securitate Internă a confiscat 17 suluri funerare,  manuscrise şi alte registre, care fuseseră luate de la comunităţile evreieşti din România, Ungaria, Ucraina şi Slovacia, în timpul celui de al Doilea Război Mondial. Toate aceste obiecte fuseseră scoase la vânzare în urmă cu câteva luni, de către Casa de Licitaţie Kestenbaum & Company, din Brooklyn, specializată vânzarea obiectelor iudaice.

A.G.: Atât procurorul general interimar Jacquelyn Kasulis, cât şi agentul special HSI, Peter C. Fitzhugh şi-au exprimat bucuria că au putut face parte din echipa care a asigurat revenirea acestor manuscrise către comunităţile evreieşti cărora le-au aparţinut, contribuind la reconstituirea istoriei acestora. Mai pot exista piedici în restituirea acestor documente valoroase proprietarilor lor de drept?

Gideon Taylor: WJRO acţionează pentru asigura un anumit grad de justiţie comunităţilor evreieşti, supravieţuitorilor Holocaustului şi familiilor acestora, care au suferit foarte mult din cauza faptului că bunurile pe care le deţineau au fost luate ilegal către nazişti şi aliaţii lor, pe parcursul Shoahului şi după aceea. Recenta acţiune a Departamentul de Securitate Internă al SUA, prin care s-a pus sechestru asupra artefactelor dispărute de la comunităţile evreieşti din Europa de Est în perioada Holocaustului, este un pas foarte important în scopul prezervării bogatei istorii culturale evreieşti, care s-a întins pe mai multe veacuri. Aceste documente conţin informaţii istorice inestimabile. Acţiunea de punere sub sechestru trimite un mesaj puternic privitor la faptul că posesia unor bunuri culturale obţinute ilegal în timpul Holocaustului constituie o infracţiune gravă, de care se ocupă autorităţile competente.

Salutăm cu căldură recenta desfăşurare a lucrurilor din Statele Unite şi aşteptăm ca obiectele să fie returnate, în mod corect, comunităţilor de unde provin.

A.G: Din câte am observat, în 22 iulie, Casa de Licitaţii Kestenbaum din New York a postat pe pagina sa de Facebook un text în care arată că: “Atunci când au apărut reclamaţii privind provenienţa, ne-am consultat cu mult respectata WJRO, după care am retras obiectul de la licitaţie.”. Cum credeţi că se poate preveni repetarea unor astfel de situaţii la alţi intermediari de vânzări?

Gideon Taylor: Constatăm cu tristeţe că tot mai multe comori care au aparţinut comunităţilor evreieşti distruse de Holocaust, sfârşesc în mâini private. Instituţiile şi intermediarii privaţi au responsabilitatea să sprijine intensificarea cercetărilor sistematice a provenienţei obiectelor, să ofere acces la rezultatele acestora şi să înlesnească soluţiile juste şi corecte. Dacă se descoperă un obiect suspect, casa de licitaţie are responsabilitatea se a-l retrage, a opri vânzarea şi a-l preda autorităţilor competente pentru a se efectua ancheta privind provenienţa şi a se clarifica chestiunea proprietăţii obiectului în cauză.

În calitate de membru al Comitetului de Conducere al Comunităţii Evreilor Cluj, doresc să mulţumesc WJRO pentru intervenţia promptă şi salvarea Pinkas Klali Chevra Kadisha Klausenburg.

Vă mulţumesc pentru interviu

Andrea Ghiţă


[1] English version of the article:

„Sadly, we are seeing a growing trend of treasures that were owned by Jewish communities devastated by the Holocaust that are ending in up in private hands.” – says Gideon Taylor, Chair of Operation WJRO

The editorial board of Baabel magazine has learned with satisfaction about the announcement released by the US Department of Justice on July 22nd 2021, stating that the lot of manuscripts and records looted from the Eastern European Jewish communities, shattered by the Holocaust, was saved from a possible sale. Pinkas Klali Chevra Kadisha Klausenburg, an invaluable manuscript which belonged to the Jewish Community in Cluj was among these objects. As has been shown in major American and Israeli media, WJRO has played a key role in this action. Shortly after this success Mr Gideon Taylor, Chair of Operations WJRO, gave to Revista Baabel the following interview.

A.G.: What steps has WJRO taken, and how did it achieve this success in such a relatively short time?

Gideon Taylor: In February 2021, with only two days-notice, the World Jewish Restitution Organization (WJRO) successfully halted the auction of precious Jewish burial records that were taken during the Holocaust, at the request of two Romanian Jewish communities. Subsequently, WJRO alerted the US Department of Homeland Security, which resulted in further investigation. On Thursday, July 22, US Federal Prosecutors in Brooklyn announced that the US Department of Homeland Security had seized 17 Jewish funeral scrolls, manuscripts, and other records, taken from Jewish communities in Romania, Hungary, Ukraine, and Slovakia during World War II. All of the items had been offered for sale earlier this year by Kestenbaum & Company, an auction house in Brooklyn that specializes in Judaica. 

A.G.: Both Jacquelyn Kasulis, Acting United States Attorney for the Eastern District of New York, and Peter C. Fitzhugh, Special Agent-in-Charge, Homeland Security Investigations, New York (HSI), expressed their satisfaction to be “part of the team that is able to return these artifacts to their rightful Jewish communities, and to contribute to the restoration of pre-Holocaust history in Eastern Europe”. Do you think there could be obstacles in the way of the procedure of returning these valuable documents to their rightful owners?

Gideon Taylor: WJRO works to secure a measure of justice for Jewish communities, Holocaust survivors, and their families that have suffered so much from the illegal confiscation of property by the Nazis and their allies during the Shoah and its aftermath. The recent seizures by the United States Department of Homeland Security of artifacts that disappeared from Jewish communities of Eastern Europe during the Holocaust are a very important step towards preserving the rich cultural Jewish history that goes back hundreds of years. These documents contain priceless historical information. The seizures send a powerful message that cultural property wrongfully taken during the Holocaust is a very serious crime and will be dealt with by the proper authorities.

We warmly welcome this recent development in the United States and look forward to these items being properly returned to their communities of origin.

A.G.: I noticed that on July 22nd, the Kestenbaum Auction House posted on its site a text stating that “when provenience claims were raised in this particular matter, the highly  respected WJRO was consulted, after which we withdrew the property from proposed auction”. I think this is another success achieved by WJRO. What do you think can be done to prevent such incidents from happening at other auctions?

Gideon Taylor: Sadly, we are seeing a growing trend of treasures that were owned by Jewish communities devastated by the Holocaust that are ending in up in private hands. Private institutions and dealers have a responsibility to support intensified systematic provenance research, make the results available, and facilitate just and fair solutions.  If a questionable item is discovered, the auction house has a responsibility to withdraw the item and halt the sale, and turn over the item to the proper authorities until a provenance review can be conducted and the issue of ownership can be resolved. 

A.G.: As a member of the Board of Jewish Community in Cluj, I would like to thank you very much for the prompt intervention, and for saving the valuable Pinkas Klali Chevra Kadisha Klausenburg.

Thank you for this interview.

Andrea Ghiţă

Vă mulţumesc pentru interviu.

Andrea Ghiţă

 

 

Opiniile exprimate în textele publicate  nu reprezintă punctele de vedere ale editorilor, redactorilor sau ale membrilor colegiului redacţional. Autorii îşi asumă întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor.

Comentariile cititorilor sunt moderate de către redacţie. Textele indecente şi atacurile la persoană se elimină. Revista Baabel este deschisă faţă de orice discuţie bazată pe principii şi schimbul de idei.

 

6 Comments

 • Andrea Ghiţă commented on July 31, 2021 Reply

  Potrivit unui comunicat emis de WJRO în 28 iulie, Casa de Licitaţii Genazym din Israel a oprit vânzarea unui exemplar Chevra Kadisha de cel puţin aceeaşi valoare ca cea din Cluj. E vorba de Chevra Kadisha din Timşoara.

  Comunicatul îl găsiţi aici: https://mailchi.mp/603682fc8cf0/wjro-signs-historic-agreement-with-luxembourg-on-holocaust-era-property-restitution-4379197?fbclid=IwAR1OiMdERMALSUtM-cdqcUw9nzICLgqMrnZugrYORtWeJQuHtU2y5AurGQI

 • George Vigdor commented on July 29, 2021 Reply

  Felicitari Andrea!

  • Andrea Ghiţă commented on July 29, 2021 Reply

   Mulţumesc, dar felicitările se cuvin tuturor celor care au contribuit la acest succes de etapă. Se poate întâmpla să fie şi o eventuală contestaţie, deşi Gideon Taylor nu a spus asta. E drept că aş fi putut să-l întreb-

 • Delia Marc commented on July 29, 2021 Reply

  Felicitări Andrea Ghiță! Mi-am amintit de povestea tabloului lui Gustav Klimt, pictură jefuită din casa familiei vieneze Altmann.

 • eva galambos commented on July 29, 2021 Reply

  Felicitări tuturor celor care s-au implicat în salvarea acestor valori! De-altfel, nu este primul caz. În urmă cu vreo 20 de ani, Ambasada română de la Budapesta a împiedecat vânzarea la licitație în capitala ungară a unor volume de acest gen provenind din Transilvania.

 • Tiberiu Ezri commented on July 29, 2021 Reply

  Bravo Andrea si pentru aceasta activitate!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *