25 de ani de la înființarea Consiliului pentru minoritățile naționale

După alegerile parlamentare de la sfârșitul anului 1992 s-a pus problema constituirii unui organism specializat pentru minoritățile naționale.Guvernul României s-a consultat cu o serie de organisme internaționale specializate în relațiile interetnice și astfel a fost creat Consiliul pentru Minoritățile Naționale. Conform prevederilor Constituției din 1991, înființarea Consiliului trebuia avizată de către Curtea de Conturi.

Având în vedere că aceasta a fost înființată în 1992, s-a decis ca acest Consiliu să fie „organism consultativ al Guvernului”.

Consiliul pentru Minoritățile Naționale, organism consultativ al Guvernului a fost creat prin Hotărârea Guvernului nr.137/1993, completată cu HG nr. 220/1993.

Consiliul pentru Minoritățile Naționale a fost creat ca un organism mixt, compus din reprezentanții organizațiilor minorităților naționale legal constituite pâna la 30 septembrie 1992 și reprezentanți ai unor organisme ale administrației centrale (ministere) la nivel de secretar de stat sau director general.

Consiliul pentru Minoritățile Naționale a fost în coordonarea Secretarului General al Guvernului (1993-1996 Viorel Hrebenciuc) și condus din punct de vedere al activității curente de un secretariat sub conducerea unui Secretar Executiv (1993-1997 Ivan Truter).

Reuniunile Consiliului pentru Minoritățile Naționale s-au desfășurat trimestrial sau ori de câte ori era necesar. Reuniunile CMN erau conduse prin rotație de către reprezentanții organizațiilor minorităților  nationale.Activitatea intre reuniunile în plen ale CMN se desfasura în conformitate cu HG nr.137 și 220/1993 și a regulamentului de funcționare adoptat de CMN.

Consiliul pentru Minoritățile Naționale a organizat șase comisii de lucru permanente care își desfășurau activitatea între reuniunile CMN, pregătind material pentru reuniunile în plen.

Obiectivul principal a fost aducerea la aceeași masă a reprezentanților organizțiilor minorităților naționale și celor de la diferite ministere pentru rezolvarea unor probleme importante ale minorităților naționale.

Un alt obiectiv a fost mărirea timpului de emisie pentru emisiunile minorităților naționale la radio și televiziune. Conducerile celor două instituții au fost de acord și s-a mărit considerabil timpul acordat acestor emisiuni. În această perioadî s-a realizat și prima emisiune pentru romi.

Conlucrarea cu Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale de la Camera Deputaților a decurs în condiții de excepție, membrii GPMN susținând aprobarea bugetului CMN, inclusiv la audierea din comisiile permanente ale Parlamentului.

Repartizarea de spații pentru organizațiile minorităților naționale – obiectiv deosebit pentru desfăurarea unei activități curente în condiții normale a fost rezolvată cu sprijinul RAPPS (Director General – Ioan Hidecuti)

Întreaga activitate a CMN a fost o prioritate. Sprijinirea activității curente a organizațiilor minorităților naționale a fost în centrul atenției.

CMN a participat activ la activități internaționale, europene și regionale, precum:

– Pregătirea Reuniunii Consiliului Europei de la Viena (octombrie 1993), unde România a fost primită ca membru cu drepturi depline în Consiliul Europei.

– Redactarea Convenției Cadru a Consiliului Europei pentru Protecția Minorităților Naționale (România a semnat prima și a ratificat printre primele cinci țări această convenție deosebit de importantă)

– Redactarea concluziilor de la Grupul de lucru pentru istoria romilor

– Pregătirea de reuniuni internaționale cu tematică specifică organizate de către ONU, Consiliul Europei și OSCE.

CMN a participat activ la cele două reuniuni europene pe problematica minorităților naționale organizate la Budapesta. În activitatea CMN au fost multe evenimente majore.

Au fost organizate reuniuni pe diferite teme:

– Învățământul pentru minoritățile naționale, reuniune organizată împreună cu Fundația Olandeză pentru Minoritățile Naționale

– Rolul minorităților naționale în securitatea națională și europeană, reuniune organizată împreună cu M. Ap. N.

– Seminarul European pentru Toleranță, organizat la București de către Consiliul Europei și OSCE. Reuniunea pentru problemele minorităților naționale a fost condusă de acad. Nicolae Cajal, președinte al FCER în acea perioadă.

– Organizarea celei mai importante reuniuni europene pe problematica minorităților naționale a Consiliului Europei, cu participarea a 17 țări membre ale Consiliulu Europei, în septembrie 1996 laBucurești.

– Vizite și schimburi de experiență cu țări din Europa, Asia și cu SUA pe teme de interes: educație, sănătate, pregătire de specialitate, etc.

– Cu sprijinul Comitetului Helsinki din Olanda au fot organizate sesiuni de pregătire în domeniul minorităților naționale pentru grupuri țintă din cadrul Poliției Române, Jandarmerie, înalți funcționari publici, conducători ai organizațiilor minorităților naționale.

Secretarul executiv al CMN, Ivan Truter, a fost membru al delegației României care a participat la negocierea și semnarea Tratatului de bază cu Ungaria.

Presa minorităților naționale, finanțată integral de către CMN, prin alocații de la bugetul de stat, a avut un rol deosebit în cunoașterea activității organizațiilor minorităților naționale, a obiceiurilor lor.

CMN a inițiat o activitate de cunoaștere a presei minorităților naționale de către administrația centrală și locală, furnizând lunar presa minorităților naționale prefecților și președinților Consiliilor Judetene. La această activitate au fost reacții pozitive.

A fost înființată Asociația ziariștilor din presa minorităților naționale, care a militat pentru ca presa să reflecte activitatea organizațiilor minorităților naționale. Din păcate această organizație nu mai funcționează.

Am avut mulți colaboratori. În Secretariatul executiv al CMN am fost șapte persoane, având un program de lucru nelimitat și cu multe deplasări în țară și în străinatate. Cred că în aproape cinci ani de activitate nu am stat acasă mai mult de 20 de sâmbete și duminici.

Foștii membri ai Secretariatului executiv lucrează în MAE (Cătălina Ani și Gabriel Micu), DRI (Carmen Stamate și Carmen Constantinescu, prima mea colaboratoare, care împlinesște și ea 25 de ani de activitate în domeniu), CNCD (Flori Vinulescu, etc.)

Trebuie să menționez sprijinul acordat activității Consiliului pentru Minoritățile Naționale de Ministrul Afacerilor Externe,Teodor Melescanu, de regretatul Ion Columbeanu și de Mihai Ungheanu, secretari generali adjuncți ai guvernului.

Întotdeauna a existat în România un dialog intercomunitar mai mult sau mai putin dezvoltat. După 1989 acest dialog a fost la cote destul de bune, cu mici excepții provocate de unii politicieni cu viziuni diferite față de minoritățile naționale. Trebuie amintită campania antimaghiară din 1990-1995, campania antisemită de lungă durată din 1990-1994 (în special împotriva Șef Rabinului Dr. Moses Rosen). Din fericire prin eforturile unor oameni politici dar și a unor lideri de comunități ale minorităților naționale, aceste campanii au putut fi izolate.

Ar fi multe de spus și în special de scris, dar cred că a fost o perioadă fructuoasă pentru așezarea relațiilor interetnice pe baze solide și de organizare a unei activități care va împlini în curând 25 de ani.

Din păcate în prezent se observă o campanie antiminoritară pe față, din invidie pentru activitatea majorității organizațiilor minorităților naționale și în special împotriva unor parlamentari membri ai GPMN.

Un alt concept politic a fost înființarea DRI în 1997. Modul de organizare a Consiliului pentru Minoritățile Naționale nu a mai plăcut, CMN a fost trecut pe dreapta, reprezentanții ministerelor au fost eliminați. S-a creat un organism interguvernamental de sprjin al CMN, care nu a funcționat niciodată.

Rolul FCER și a reprezentantilor ei în CMN

FCER este membru fondator a CMN. Reprezentanții FCER au avut un rol important în CMN, ei ocupând funcții de Președinți de comisii permanente ale CMN. Propunerile FCER în CMN au fost întotdeauna pertinente și au fost puse în aplicare.

FCER a participat la majoritatea activităților internaționale ale CMN, contribuția delegaților FCER fiind apreciată.

Sunt multe de spus și de scris. Poate voi avea timp să finalizez cartea despre această activitate și despre activitatea de peste 10 ani de la FCER. Poate voi reuși să fac ca această carte să vadă lumina tiparului și să reamintească acele vremuri deloc ușoare, uneori chiar deosebit de complicate.

 

Ivan Truter

secretar executiv al Consiliului pentru Minoritățile Naționale, 1993-1997

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *