Eva Galambos: PROIECTUL „PODURILE TOLERANȚEI II”, LANSAT LA M.A.E.

Pentru prima dată într-o ceremonie solemnă, Ministerul de Externe a semnat un Protocol de colaborare cu Forumul B’nai B’rith “Dr. Moses Rosen” România. Succesul primei ediții a proiectului „Podurile Toleranței”, în țara noastră, inițiativă a BB Europa pentru lojile din Europa centrală și de est,  vizând cunoașterea mai bună a contribuției evreilor în țările în care trăiesc, a determinat Forumul B’nai B’rith “Dr. Moses Rosen” să se gândească la o nouă ediție a acestui proiect. 

Pentru prima dată într-o ceremonie solemnă, Ministerul de Externe a semnat un Protocol de colaborare cu Forumul B’nai B’rith “Dr. Moses Rosen” România

Succesul primei ediții a proiectului „Podurile Toleranței”, în țara noastră, inițiativă a BB Europa pentru lojile din Europa centrală și de est,  vizând cunoașterea mai bună a contribuției evreilor în țările în care trăiesc, a determinat Forumul B’nai B’rith “Dr. Moses Rosen” să se gândească la o nouă ediție a acestui proiect. În vederea realizării ei, ca și în ediția precedentă, BBR  și-a propus să implice un număr cât mai mare de instituții, organizații sau persoane, românești și evreiești, interesate de tematica și obiectivul proiectului. Primul pas a fost făcut, ministrul român al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, (de altfel un mare prieten al comunității evreiești), semnând, la 5 februarie a.c.,  un protocol cu Jose Iacobescu, președintele Forumului B’nai B’rith “Dr. Moses Rosen”. Protocolul prevede ca Ministerul Afacerilor Externe și Forumul B’nai B’rith să colaboreze pentru promovarea valorilor legate de toleranţă, dialog intercultural, solidaritate, combaterea rasismului şi antisemitismului, prin organizarea unor activităţi pe tema contribuţiei comunităţii evreieşti la viaţa culturală din România.

Ceremonia semnării documentului s-a desfășurat în sala „Gafencu” al MAE, la solemnitate participând numeroase personalități din MAE. FCER a fost reprezentată  de președintele Federației, dr. Aurel Vainer. Au fost de față dr. Irina Cajal , subsecretar de stat la Ministerul Culturii, Tova Bennun, președintele Fundației „Lauder”, alți membri ai comunității evreiești.

În cuvântarea rostită, ministrul de externe, Bogdan Aurescu a scos în evidență faptul că MAE  a sprijinit în mod constant proiectul „Podurile Toleranţei”, „un proiect transnaţional pentru Europa Centrală şi de Est… care a contribuit la lupta împotriva discriminării, combaterii rasismului, antisemitismului, la promovarea înţelegerii şi respectului reciproc, precum şi a valorilor europene în 2013… Prezentul  protocol  concretizează intenţiile noastre de colaborare pe perioada anului care urmează”. Ministrul a atras  atenția asupra importanței momentului semnării documentului, când în societățile europene se înregistrează o ascensiunea a fenomenelor de xenofobie, de rasism și antisemitism. De aceea, a spus el „o astfel de colaborare este un mijloc foarte potrivit pentru a promova în plan naţional aportul comunităţii evreieşti la dezvoltarea României şi, în plan european, diseminarea modelului românesc de asigurare a toleranţei, respectului reciproc, a culturii dialogului în rândul cetăţenilor europeni”. Bogdan  Aurescu a arătat  și că în acest an se împlinesc 20 de ani de la adoptarea Convenţiei – Cadru a Consiliului Europei pentru protecţia minorităţilor naţionale, de aceea este important că se va organiza un eveniment care ”va evidenția aportul istoric şi cultural al comunităţii evreieşti la dezvoltarea ţării noastre – a comunității evreiești ca parte integrantă a societății românești și a istoriei României – și în același timp de promovare a modelului contemporan românesc de integrare şi protejare a drepturilor  persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale”

România, a spus șeful diplomației române, „va rămâne puternic angajată în acest demers, preluarea de către România, în anul 2016, a Preşedinţiei Alianţei Internaţionale pentru Memoria Holocaustului (IHRA) reprezentând recunoaşterea eforturilor constante ale autorităţilor române dedicate păstrării memoriei Holocaustului şi promovării drepturilor şi libertăţilor fundamentale”.

Jose Iacobescu, președintele Forumului B’nai B’rith “Dr. Moses Rosen”, a arătat că „inițiativa „Podurile Toleranței” reprezintă contribuția etniei iudaice la dezvoltarea României și colaborarea cu populația majoritară care s-a realizat cu sprijinul autorităţilor române. Primul proiect din 2013 a atras aproximativ 3000 de oameni iar succesul inițiativei demonstrează că evreii sunt sprijiniți. De aceea s-a decis reluarea în 2015 a proiectului. „În România etnia iudaică este o etnie apreciată şi preţuită de către Guvern, iar oficialităţile dezvoltă legături, colaborează şi realizează schimburi de experienţă cu aceasta, în condițiile în care în România antisemitismul este la cel mai scăzut nivel din cadrul Uniunii Europene”, a afirmat președintele BBRomânia.  La încheierea ceremoniei, el i-a oferit lui Bogdan Aurescu volumul care prezintă prima ediție a „Podurilor Toleranței” și o hartă în care se menționează locurile din România unde se găsește patrimoniu evreiesc.

Opiniile exprimate în textele publicate  nu reprezintă punctele de vedere ale editorilor, redactorilor sau ale membrilor colegiului redacţional. Autorii îşi asumă întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor.

Comentariile cititorilor sunt moderate de către redacţie. Textele indecente şi atacurile la persoană se elimină. Revista Baabel este deschisă faţă de orice discuţie bazată pe principii şi schimbul de idei.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *