DANIEL STEIN, TRADUCĂTOR – o carte pentru noi, toţi

Trudind de peste două decenii în breasla traducătorilor, fiind mereu în dubiu dacă am înţeles destul de bine ceea ce am avut de tradus şi îndoindu-mă dacă am reuşit să găsesc versiunea cea mai potrivită a transpunerii – devenind la rândul meu mijlocitor şi verigă de legătură – am fost direct interesată să aflu ce conţine o carte cu un astfel de titlu.

Citisem doar câteva cărţi ale apreciatei autoare şi nici una nu m-a cucerit pe de-a-ntregul. În schimb în „Daniel Stein, traducător” – am descoperit scriitoarea care ştie să citească şi să asculte, este interesată de poveştile oamenilor, se transformă în rezervorul amintirilor lor, intră în pielea povestitorilor şi apoi ştie să gestioneze excelent comoara care i-a fost încredinţată, găsind locul potrivit pentru fiecare ciob de istorie personală din epoci şi locuri diferite – relatat în fragmente de scrisori, istorisiri, memorii, documente oficiale şi…denunţuri – pentru a-l integra în mozaicul policrom şi dinamic al istoriei contemporane.Read more…