Andrea Ghiţă: HRAMUL LUMINĂTORULUI în ORAŞUL ARMENESC

De Sfântul Grigore Iluminatorul se deschid larg porţile casei parohiale armeano-catolice din Gherla pentru a primi pelerinii armeni, sosiţi din Transilvania, Moldova, Muntenia şi Dobrogea, din Ungaria, Franţa sau îndepărtata ţară mamă – Armenia. Gazde desăvârşite, armenii gherleni, cu mic cu mare, pregătesc sărbătoarea de Sfântul Grigore Iluminatorul cu luni înainte, străduindu-se să le ofere pelerinilor hrană trupească şi sufletească. Curând bat clopotele chemând la liturghia festivă. Lumea traversează strada către maiestuoasa catedrală barocă. Alaiul sărbătoresc condus de armencele îmbrăcate în costume populare, însoţite de copiii ministranţi în straie albe, se încheie cu prelaţii în odăjdii sărbătoreşti. În biserica ticsită de pelerini, răsună orga şi începe serviciul divin festiv, de hramul Sfântului Grigorie Iluminatorul, celebrat necontenit, de aproape trei sute de ani, atât în vremuri glorioase şi prospere, cât şi în cele de restrişte şi sărăcie. Gherlenii şi oaspeţii lor se împărtăşesc din frumuseţea cântecelor bisericeşti armene şi-şi limpezesc sufletele fraternizând sub bolţile frumoasei catedrale în care la loc de cinste se află altarul Luminătorului.Read more…

Andrea Ghiţă: PROETNICA 2013, PLUSURI şi MINUSURI

Faptul că nu am participat la niciuna dintre cele zece ediţii anterioare ale Festivalului Proetnica de la Sighişoara nu poate constitui nicidecum o virtute, ci reflectă doar opinia mea (nu grozav de favorabilă) despre festivalurile de tip „Cântarea minorităţilor”. Anul acesta, însă, fiind invitată la o masă rotundă despre minoritatea armenească, am poposit şi eu în cetatea Sighişoarei, unde ediţia a XI-a Proetnicii era în toi.Read more…

Nicolae Kallós: MEMENTO – o REVISTĂ (nu chiar) EFEMERĂ

Memento se întitula buletinul-revistă al asociației despre care am scris în BAABEL precedent. Primul număr a apărut în aprilie 1995, la a cincizecea aniversare a auto-eliberării lagărului nazist Buchenwald, ultimul,al 20-lea, în 2005. Avea 16 pagini, în formatul revistelor ilustrate de astăzi. In colofoniul de sub pagina 16. scria:Memento. Buletin al asociației ”Memento Buchenwald”- România apare periodic și se distribuie gratuit membrilor și prietenilor asociației. Director: Dr. Petru Mureșan, președintele asociației. Redactor responsabil: Nicolae Kallós. Redactor: Vasile Grunea (în ultimul număr numele acestuia apare deja în chenar).

Revista publica articole, eseuri, poezii, fragmente din cărți , mesaje, scrisori, ilustrații, lucrări grafice, știri ale asociației. Materialele erau scrise în limbile română, maghiară, germană, franceză și engleză, tematica lor corespunzând întocmai scopurilor formulate în statutul asociației: amintiri și evocări din lagărele de concentrare naziste, cuvântări la comemorările de 11 aprilie și ziua holocaustului, luări de atitudine etc.Read more…