Sylvia Hoişie: PE URMELE PATIMILOR din TRANSNISTRIA (I)

În Iulie, 2013, am făcut o foarte scurtă călătorie în Ucraina, prin Cernăuţi, Moghilev, Şargorod şi în final, Djurin, scopul fiind revederea după 73 de ani a locurilor în care am trăit cea mai grea perioadă din viaţa mea, anii 1941- 1944, anii deportării în Transnistria.

Am hotărât să fac această aşa zisă “excursie” într-o singură clipă, după un telefon primit din Israel de la vărul meu, Bubi Laufmann, care mă anunţa că va trece (ca de altfel cum a mai făcut-o şi în alţi ani) prin Iaşi, în drum spre Ucraina. M-am decis foarte repede, fără să mă gândesc mult şi l-am rugat să fie de acord să-l însoţesc în această călătorie prin locurile rămase în memoria mea din acei ani.Read more…

Lucian Herşcovici: ”ŢARA SFÂNTĂ” şi STATUL ISRAEL

Ecouri primite la un articol al meu publicat în numărul anterior al revistei http://www.baabel.ro/index.php/lecturile-mele/499-lucian-zeev-herscovici-pelerinaj-in-tara-sfanta-povestirea-unei-doamne m-au determinat să scriu încă un articol. Menționez faptul că m-am bucurat că articolul meu a trezit numeroase ecouri, deși am regretat că în cadrul unoraRead more…

Nicolae Kallós: MEMENTO – o REVISTĂ (nu chiar) EFEMERĂ

Memento se întitula buletinul-revistă al asociației despre care am scris în BAABEL precedent. Primul număr a apărut în aprilie 1995, la a cincizecea aniversare a auto-eliberării lagărului nazist Buchenwald, ultimul,al 20-lea, în 2005. Avea 16 pagini, în formatul revistelor ilustrate de astăzi. In colofoniul de sub pagina 16. scria:Memento. Buletin al asociației ”Memento Buchenwald”- România apare periodic și se distribuie gratuit membrilor și prietenilor asociației. Director: Dr. Petru Mureșan, președintele asociației. Redactor responsabil: Nicolae Kallós. Redactor: Vasile Grunea (în ultimul număr numele acestuia apare deja în chenar).

Revista publica articole, eseuri, poezii, fragmente din cărți , mesaje, scrisori, ilustrații, lucrări grafice, știri ale asociației. Materialele erau scrise în limbile română, maghiară, germană, franceză și engleză, tematica lor corespunzând întocmai scopurilor formulate în statutul asociației: amintiri și evocări din lagărele de concentrare naziste, cuvântări la comemorările de 11 aprilie și ziua holocaustului, luări de atitudine etc.Read more…